Vejfrugt indeholder tjære og giftige stoffer

Der kan nemlig være giftige stoffer på de nye gulerødder og flotte vindruer, du kommer hjem med. 

Tjære og bilos i salaten

Grøntsagerne kommer i kontakt med to forskellige former for forurening. Partikler og kvælstofdioxid, siger Kåre Press-Kristensen, ekstern lektor ved Institut for vand og miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 

Han forklarer, at partiklerne er det, der er størtst risiko ved. Partiklerne er for eksempel fra bilernes udstødning og små bitte dele af asfalt, der bliver revet løs, når bilerne kører på vejen. De indeholder også forurenende tjærestoffer.

»Men jeg tvivler på, at det er det, der vil gøre grøntsagerne sundshedsskadelige«, siger han. 

Grøntsagers indhold af forurening har nemlig ikke været undersøgt, men den skadelige virkning  »afhænger selvfølgelig af, hvor længe de ligger«, siger Kåre Press-Kristensen.

Vand tager det meste

Heller ikke hos Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus universitet har man undersøgelser på området. 

»Men det er helt oplagt, at partikler fra både udstødning og ophvirvlet vejstøv, de bliver afsat på de varer, der ligger ud til vejen. Hvis man sørger for at vaske sine grøntsager grundigt, inden man bruger det, så fjerner man en stor del af det«, siger Ole Hertel, som er seniorforsker ved afdeling for atmosfærisk miljø, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

Myndighederne kontrollerer indholdet af sprøjtegifte i frugt og grønt, der er importeret fra udlandet. 

»Der er også noget paradoksalt i, at man importerer frugt og grønt. Så kontrollerer man det efter alle kunstens regler for pesticidrester, der skal ligge under nogle bestemte grænseværdier, og så kommer det ind. Men hvis dem, der får frugten ind i landet, så opbevarer frugten steder, hvor den bliver meget forurenet, så er man jo lige vidt med kontrollen«, siger Kåre Press-Kristensen.

Farligere end sprøjtegifte

Om grøntsagerne fra udlandet er mere eller mindre skadelige i forhold til dem, som ligger ud til trafikerede veje, afhænger af de små partikler, som bliver frigivet, når dæk slider mod asfalten. De partikler er dokumenteret sundhedsskadelige. 

»Vi ved, at de stoffer, der kommer fra udstødning og afslidning fra dæk, bremser og vejbelægning indeholder skadelige stoffer. Omfanget af problemet med afsætning på de udstillede grøntsager afhænger imidlertid af bl.a., hvor længe kommer tingene til at stå derude og være udsat. Jeg er ikke specialist i forhold til sprøjtemidler, som jo er reguleret i vores lovgivning. En sammenholdning af de skadelige virkninger af de to ting kræver informationer, som jeg ikke ligger inde med«, siger Ole Hertel.