Verdens ferskvandsdyr forsvinder med stor fart

Paddearterne er især truet af patogene svampesygdomme. Foto: Pixabay
Paddearterne er især truet af patogene svampesygdomme. Foto: Pixabay

Der er sket et fald på 81 procent i antallet af hvirveldyr i ferskvandsområder siden 1970, viser en ny rapport fra Verdensnaturfonden, WWF. Ifølge Bo Normander, programleder hos WWF er det en meget alvorlig udvikling.

– Alle de udvalgte og undersøgte arter viser en stor tilbagegang siden 1970, og det bliver ved med at gå den forkerte vej, og det er jo alvorligt. Rapporten er jo et tydeligt bevis på, at det går tilbage for de vilde dyrearter, og det gælder i store dele af verden, fortæller Bo Normander.

Det er vores skyld
Bo Normander påpeger, at det er menneskelige aktiviteter, der er årsag til faldet.

–  Det er især tab af levesteder, blandt andet fjernelse af skov og byggerier. Vi ser det også i Danmark, da 60 procent af arealet er opdyrket landbrug, og vi bygger motorveje, siger Bo Normander

Rapporten fra WWF har undersøgt forskellige ferskvandspopulationer indenfor fisk, padder, reptiler, pattedyr og fugle. Bo Normander fortæller, at det er svært at beskrive og sætte tal på artsdiversitet, men Living Planet Index, som de har brugt, er en af de mest grundige og videnskabelige metoder til at gøre det. Han mener derfor godt, at det kan bruges, som et estimat på det generelle billede i hele verden.

Living Planet Index

Living Planet Index (LPI) er en måling på tilstanden af den biologiske diversitet i hele verden, baseret på populationstendenser hos hvirveldyr.

Kilde: www.livingplanetindex.org

Lignende udvikling hos planter
Rapporten bygger på data fra hvirveldyr, og Professor i Ferskvandsbiologi på Københavns Universitet, Kaj Sand-Jensen, mener at lignende tendenser vil kunne ses hos planter og andre smådyr, dog uden at være lige så store. Kaj Sand-Jensen støtter op om rapporten og påpeger, hvilke årsager der er skyld i det store fald hos ferskvandsdyrene.

– Ferskvandssystemer er klemt af den nære kontakt med land og er derfor i særlig grad ramt af habitattab som konsekvens af afvanding, kanalisering og vandindvinding, og forurening fra bebyggelse og landbrug. Klimaforandringer, især tørke, rammer jo også ekstra hårdt, og for padder udgør pathogene svampesygdomme tilsyneladende et særligt problem, siger Kaj Sand-Jensen

Ferskvandsområder er blandt andet søer, floder og moser. Områderne udgør kun 0,8 procent af jordens overflade, men omkring 10 procent af verdens kendte dyrearter lever i disse områder.