Ældre og dårligt gående er bekymrede: ”Uden en bus er vi totalt isolerede”

Rosa Petersen, 84, er en, der benytter sig meget af de to busser, som stopper ved busstoppested ved Prins Buris Vej lige ved siden af Margrethegården. Foto: Hendrik Jacobsen

 

I kollektivhuset Margrethegården i Himmelev sidder mange bekymrede ældre borgere. Det har de gjort, siden kommunalbudgettet for 2024 i Roskilde Kommune blev vedtaget, da de til august mister deres eneste måde at komme ind til byen.

I kommunalbudgettet for 2024 blev det besluttet at spare på nogle af de buslinjer med færrest passagerer. Til sommer bliver tre linjer nedlagt. Derudover stopper en med at køre i weekenderne, og en linje bliver afkortet. To af de buslinjer, der bliver nedlagt, er linje 204 og 209. Det er to linjer, der benyttes særlig meget af ældre borgere. En af dem, der benytter linjerne meget til at løbe sine daglige ærinder, er Rosa Petersen, som bor i Margrethegården.

–  Alt det, du skal bruge til dagligdagen, ligger inde i byen, siger Rosa Petersen, der er 84 år gammel og har svært ved at gå lange strækninger.

Margrethegården ligger ved Himmelev Mose og cirka en halv kilometer fra den nærmeste købmand. Det er langt at gå for de fleste af beboerne i Margrethegården. De benytter sig derfor meget af bus 204 og 209, der stopper lige udenfor kollektivhuset.

– Busserne er vores livslinje, fordi her er ikke noget herude. Her er dejlig stille og fredeligt, men her er ikke nogen butik eller noget som helst, siger Rosa Petersen.

 

Læs også: Busruter ændres: “Måske får jeg ikke set halvdelen af min familie særlig meget”

 

Isolation

Når linje 204 og 209 bliver nedlagt til sommer, bliver busstoppestedet udenfor Margrethegården også nedlagt. Derved vil der ikke være nogen offentlig transport til og fra kollektivhuset. For Rosa Petersen betyder det kun én ting, og det er isolation.

– Uden en bus er vi totalt isolerede, siger Rosa Petersen.

 

Mange ældre frygter at blive isolerede, ifølge Rosa Petersen. De frygter for at blive ensomme og ikke kunne komme ud ad døren, da mobiliteten begynder at svigte, jo ældre man bliver.

– At vi bliver isolerede betyder, at vi kommer til at sidde og falde sammen her, siger Rosa Petersen. Hun har har venner i København, der plejer at tage bussen hjem til hende fra Roskilde Station. Uden busserne bliver det derfor svært for Rosa Petersen at få gæster.


Fakta om besparelserne på busdriften i Roskilde

  • Selskabet Movia står for busdriften i Roskilde.
  • Til august bliver linje 204, 208 og 209 nedlagt.
  • Linje 206 bliver afkortet og weekendkørsel ophører på linje 212.
  • Roskilde Kommunes besparelser på busdriften skyldes høje energipriser og en i forvejen ubalance i bus-budgettet.
  • Roskilde Kommune finder kollektiv trafik vigtig og har nedsat et midlertidigt udvalg til at løse problemerne med den kollektive trafik i kommunen.
  • Udvalget arbejder med og i forlængelse af klimarådets og klimaborgertingets drøftelser og indsatser.

Kilde: Aftale om budget 2024 og 2025 for Roskilde Kommune og Roskilde.dk

Midlertidigt udvalg for kollektiv trafik

Jonas Bejer Paludan (EL) er formand for et midlertidigt nedsat udvalg for kollektiv trafik i Roskilde Kommune. Udvalget holdt dets første møde mandag den 8. april i år. Der blev ikke lagt direkte fokus på for at finde et alternativ til de snart nedlagte busruter.

– Udvalgets opgaver er blandt andet, hvordan man kan gribe mobilitetsudfordringerne an. Udvalget har ikke forholdt sig til konkrete busruter endnu.

 

Et stramt budget er lig med besparelser. Det ærgrer Jonas Paludan sig over, da han ikke ønsker, at borgerne i kommunen skal være utilfredse med den kollektive transport.

– Konsekvensen af et stramt budget er, at man er nødt til at skære ned. Det har ingen lyst til, og det rammer borgerne. Tanken bag beslutningen er, “hvordan rammer vi færrest borgere”, og det er det vi tænker, når vi vælger at nedlægge ruter, siger Jonas Paludan.

 

Læs også: Nedlægning af natbus: Forældre frygter mere spirituskørsel

 

Ingen løfter

Jonas Paludan forstår godt borgernes bekymringer og vil gerne kunne sætte nye buslinjer ind. Budgettet er dog et benspænd, og han tør derfor ikke love noget om, hvordan det vil se ud i fremtiden.

– Vi vil rigtig gerne sætte nye ruter ind, hvis budgettet er til det. Det er et meget stort puslespil med mange elementer, hvilket gør det svært at lave en ny rute. Jeg kan ikke love noget om, hvad der kommer til at ske i fremtiden.

 

Formanden for Kollektiv Trafik-udvalget vil, at alle borgerne i Roskilde Kommune skal være tilfredse med den offentlige transport. Han håber, at kommunen i fremtiden har flere penge at gøre godt med, så det ikke er nødvendigt med besparelser i den kollektive trafik.

– Vi vil gerne se, hvordan vi kan udvikle fremtidens kollektive trafik. Lige nu er det for tidligt til at sige, om der kommer flere eller færre busser i fremtiden. Så jeg kan godt forstå hende, men jeg kan ikke love, at det er det, der kommer til at ske.

 

Journalisten fandt en række læserbreve på sn.dk om nedlæggelsen af de ovennævnte busser. Journalisten kontaktede først skribenten af det ene læserbrev og tog hjem til hende at lave et interview. De andre to interviews blev lavet telefonisk.