Betjente flygter fra landets fængsler

Det psykisk hårde arbejdsmiljø gør, at mange fængselsvagter forlader jobbet. Foto: Siggi Staunsager

Antallet af fængselsbetjente er faldet fra 2.600 til omkring 2.000 over de sidste otte år. Det skyldes, at frafaldet er blevet ignoreret gennem mange år samt et dårligt arbejdsmiljø, siger Bo Yde Sørensen, som er er forbundsformand for Fængselsforbundet.

– Problemet er blevet så stort, at det næsten er umuligt at få vendt udviklingen, og til dato er det stadig ikke lykkes at få det vendt om.

Allerede i 2012 blev Fængselsforbundet opmærksom på, at det var blevet svære at rekruttere fængselsbetjente. Men problemet blev først offentligt erkendt i 2017, siger Bo Yde Sørensen.

Psykisk syge af arbejdet

Hvert år fratræder et større antal fængselsbetjente, end man kan nå at optage. Mange stopper på grund af mental sygdom, som er opstået på arbejdspladsen. Andre vælger at stoppe frivilligt. Sidste år stoppede over 200 medarbejdere i Kriminalforsorgen. Ud af dem blev cirka 100 sygepensioneret, mens cirka 100 valgte at stoppe frivilligt.

– Det er jo helt åbenlyst, at vi ikke kan leve med, at 100 personer sidste år blev psykisk syge på grund af jobbet, siger Bo Yde Sørensen.

For at vende denne udvikling skal man forbedre arbejdsmiljøet for fængselsbetjente, og gøre jobbet mere attraktivt, mener Fængselsforbundet, der også efterlyser større bemanding.

– Det er jo helt åbentlyst, at vi ikke kan leve med, at 100 personer sidste år blev psykisk syge på grund af jobbet, siger Bo Yde Sørensen

Et eksempel på den lave bemanding er Herstedvester Fængsel, hvor Peter Madsen for nyligt undslap. Her viser nye tal fra Kriminalforsorgen, at der over en 20-årig periode er skåret 33 procent af bemandingen.

Jacob Mark, som er gruppeformand for SF, giver Bo Yde Sørensen ret i, at man først og fremmest skal forbedre arbejdsmiljøet, så flere vil søge jobbet som fængselsbetjent.

– Fængslerne er kommet ind i en negativ spiral, hvor der bliver færre fængselsbetjente, og der bliver flere indsatte. Samtidig bliver kontrolkravene i fængslerne hårdere, og det gør jobbet hårdere og mere belastende, siger Jacob Mark.

Fakta om Kriminalforsorgen:

  • Kriminalforsorgens hovedopgave er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat.
  • Kriminalforsorgen varetager blandt andet administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede og tilsyn med psykisk syge kriminelle.
  • Kriminalforsorgens formål, hovedopgaver og principper blev først i 1993 formuleret i et principprogram.

Kilde: Kriminalforsorgen.dk

Posttraumatisk stress

Kriminalforsorgen har for nyligt lavet en afgangsanalyse, der tydligt beskriver, hvorfor fængselsbetjente er stoppet gennem de seneste år. Hovedgrundene de økonomiske beskæringer og et belastende og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

VIVE – Det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd beskriver i en rapport fra 14. september 2020 at 13,5 procent af de nuværende fængselsbetjente, transportbetjente og værkmestre opfylder diagnosekriterierne for posttraumatisk stress.

Ifølge Jacob Mark skal man fra politisk side lave et nyt kriminalforsorgsforlig, hvor man investerer i flere fængselsbetjente. Derudover foreslår han, at fængselsbetjente skal have løn under uddannelse.

– Fængselsbetjente er typisk lidt særlige typer, der ofte er lidt ældre, og har været ude på arbejdsmarkedet før. Derfor kan ofte ikke hænge sammen, hvis de skal tilbage på SU, siger Jacob Mark.

Forbundsformand Bo Yde Sørensen har dog ikke forhåbning om, at tingene ændre sig lige foreløbigt.

– Sådan som kriminalforsorgens økonomi ser ud i øjeblikket, så aner jeg ikke, hvor lønsummen for de 600 fængselsbetjente vi mangler i øjeblikket, skal komme fra.

 

Sådan gjorde vi: Journalisten læste VIVE’s nye rapport ”Flere politi- og fængselsbetjente er hårdt belastet af deres job” samt Kriminalforsorgens afgangsanalyse fra 2019. Journalisten kontaktede Fængselsforbundet og kom i kontakt med forbundsformanden. Derefter blev Jacob Mark fra SF kontaktet.

.