Borgere sagsøger Hørsholm Kommune i sag om olieforurening

Jordforureningsattest for Gutfeldtsvej 3, 2970 Hørsholm.

En strid om en olieforurenet grund er nu endt i retten.

Ejerne af Gutfeldtsvej 1B i Hørsholm sagsøger Hørsholm Kommune i forbindelse jordforurening fra en tidligere kommunal ejendom. Forureningen kan “have skadelig virkning på mennesker og miljø”. Det viser en miljøundersøgelse af området.

Den kommunale ejendom led af et oliespild fra en fyringsolietank i 1986. Det viser en undersøgelsesrapport, som er udleveret af Region Hovedstaden. Rapporten præsenterer miljøundersøgelser gennem årene på nabogrunden.

Oliespildet resulterede i, at 2.500 liter olie løb ud i jorden.

Kommunens centerchef, Julie Appelt Honoré, bekræfter, at kommunen er blevet sagsøgt af ejerne af en grund på Gutfeldstvej, og at sagen handler om ansvaret for olieforureningen fra 1986.

Der er siden lavet miljøundersøgelser på Gutfeldtsvej 1B, som viser, at jordforureningen fra den tidligere kommunale ejendom har nået sagsøgers grund.

– Der er konstateret forurening på matriklen. Matriklen er derfor kortlagt på vidensniveau 2, står der i jordforureningsattesten for adressen Gutfeldtsvej 1B, 2970 Hørsholm.

Sagsøgeres advokat, Steen Petersen, bekræfter sagens omstændigheder, men ønsker ikke at udtale sig yderligere, før sagen er afgjort.

Sagen står til at blive afgjort i Helsingør Byret torsdag den 16. november.

Læs også: Massetyveri af bildele omgivet af mystik

Jordforurening. Hvad betyder det?

Jordforurening V1: Arealet er kortlagt vidensniveau 1. Aktiviteter på eller omkring arealet der kan være kilde til jordforurening på området.

Jordforurening V2: Arealet er kortlagt vidensniveau 2. Jordforurening på arealet som, med stor grad af sikkerhed, kan have en skadelig virkning på miljø og mennesker.

Nuancering: Nuancering angiver, hvor stor en påvirkning jordforureningen har på miljø og mennesker.

F0 nuancering: Forureningen har ingen påvirkning på for brug brug af hus og have.

Kilde: Danmarks Miljøportal: Data om miljøet i Danmark.

Forureningen udgør dog ikke en risiko for brug af hus og have

Sagsøgers grund er såkaldt “F0 nuanceret”, hvilket betyder, at der ikke er helbredsmæssige risici ved at bruge huset og have ved jordforureningen, selvom der er fundet fyringsolie i jorden og olieprodukter i grundvandet på nabogrunden.

Det ses i en jordforureningsattest for sagsøgers ejendom fra Region Hovedstaden.

Artiklen fortsætter under billedet.

 

Jordforureningsattest for Gutfeldtsvej 1B, 2970 Hørsholm.

Civilingeniør, Peder Maribo, fortæller, at olieforurening ikke er den værste forurening, man kunne frygte, og at det kunne være meget værre. Dog er der andre aspekter, som kan vække bekymring hos grundejerne.

– Hvis en grund er kortlagt med forurening, så ligger der straks en rød lampe i forhold til, når man skal købe og sælge ejendom, siger Peder Maribo, civilingeniør og lektor ved Aarhus Universitet på Institut for Byggeri og Bygningsdesign.

Hverken kommunen eller sagsøgers advokat ønsker at udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt. Sagen forventes at blive afgjort i Helsingør Byret torsdag den 16. november.

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt retslisten for uge 45 i Helsingør Byret. Her fandt man en civilsag, hvor to borgere sagsøger Hørsholm Kommune. Man fandt frem til, at søgsmålet drejer sig om jordforurening fra en kommunal ejendom i Hørsholm. Dette blev bekræftet af kommunen. Dernæst blev der søfgt aktindsigt for at få adgang til miljøundersøgelser på de to grunde som søgsmålet omhandler. Herefter blev forsker i jordforurening kontaktet, og fik ham til at kommentere på sagen.