Carsten har været i psykiatrien, siden han var barn: ”Solvang er det bedste sted, jeg har boet”

Carsten Ilkjær er 54 år og har boet på Solvang siden efteråret 2020. Foto: Jonathan Lebeda

På Bostedet Solvang i Lejre bor 30 mennesker med længerevarende psykiske sygdomsforløb, mange med flere indlæggelser i psykiatrien bag sig. Målet for beboerne er en stabil tilværelse og evnen til at mestre eget liv.

Socialtilsyn Øst har den 18. november 2021 foretaget et tilsyn af botilbuddet Solvang og giver godkendelse til fortsat drift af Solvang. Tilsynet blev drøftet på mødet på Social- Sundhed- og Ældreudvalget i Lejre Kommune den 4. april 2022. Borgerne på Solvangs trivsel får karakteren 5 ud af 5.

Kriterierne ved Socialtilsynets tilsyn varierer fra botilbud til botilbud. Der vurderes blandt andet borgernes trivsel, personalets kompetencer, organisering og ledelse og botilbuddets metoder.

I tilsynsrapporten fremgår det, at borgerne på Solvang i trives i høj grad. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgere, der giver udtryk for, at de er meget glade for at bo på tilbuddet.

En borger udtrykte overfor Socialtilsynet, at det var det bedste sted, vedkommende havde boet. Borgerne fortæller, uafhængigt af hinanden, at de trives godt, at de får den støtte, de har behov for, selvom personalet ofte har travlt, fremgår det af Socialtilsynets tilsynsrapport.

Dejligt med fred og ro

Carsten Ilkjær er en af beboerne på Solvang. Han flyttede ind i efteråret 2020 efter fem års indlæggelse på psykiatrisk hospital. Carsten Ilkjær har, siden han var barn, været tilknyttet det psykiatrien. Han har tidligere boet på socialpsykiatriske bosteder i Helsingør, Roskilde og Rødby.

– Det er fint at bo her på Solvang. Der er ro her og ikke konflikter med personale og andre beboere. Jeg har brug for fred. Det har det ikke været de andre steder, jeg har boet. Senere i dag skal jeg på tur til Hyllinge og købe Dumle og cigaretter. Vi tager på nogle gange på ferier. Vi er selv med til at planlægge, hvor vi skal hen, og jeg håber, at jeg kan tage med til sommer, fortæller Carsten Ilkjær.

Det er imidlertid langt fra alle i socialpsykiatriske tilbud, der er tilfredse med deres bosted. Sådan lyder kritikken fra foreningen Bedre Psykiatri, der peger på store generelle problemer med landets socialpsykiatriske bosteder. En af grundene til dette er, at mange patienter hurtigt udskrives fra psykiatriske hospitaler, hvorefter ansvaret ligger hos kommunerne og bostederne, som generelt ikke har ressourcer nok.

Psykisk sygdom i Danmark

  • Hver tiende dansker opfylder kriterier for psykisk sygdom.
  • Hver fjerde dansker rammes af psykisk sygdom, inden de er 50 år.
  • 32.500 blev diagnosticeret med psykisk sygdom i 2020.
  • 15% har været i behandling for en psykisk lidelse inden de fylder 18 år.

Kilde: Bedre Psykiatri.

– Vi ser enormt mange problemer med socialpsykiatrien i Danmark. Der er ofte ikke ansat nok personale med de nødvendige lægefaglige kompetencer. Vi er glade for socialtilsynets arbejde, men vurderingerne tager udgangspunkt i de nuværende målsætninger, som vi mener er mangelfulde, siger Jesper Nissen, pressechef for Bedre Psykiatri, som arbejder for bedre forhold i psykiatrien samt for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

– Vi ønsker, at brugerne får den støtte, de har brug for og ikke står alene på grund af mangel på personalets antal og kompetencer, understreger han.

Hjælp til fodbold eller dating 

På Bostedet Solvang i Lejre ønsker man, at beboerne sætter egne mål og drømme for deres liv. Det kan være alt fra at begynde til fodbold til at finde en kæreste. På Solvang er det vigtigt, at det ikke er personalet, der sætter målene for borgerne. Derimod hjælper personalet borgeren med at føre målene ud i livet.

– For os er respekt, ligeværdighed og anderkendelse nogle af nøgleordene. Vi arbejder recovery-orienteret, hvilket vil sige, at vi ser beboerne som eksperter i eget liv. Det er dem selv, der ved, hvad deres behov er. Jeg mener, at vi har en økonomi, der gør det muligt at drive Solvang på denne måde, siger Diana Fritz, der er leder på Solvang.

Læs også: Forening hjælper pårørende til psykisk sårbare: “Min far har været ekstremt syg, det har været voldsomt”

Den tilgang arbejder man med flere steder, forklarer Anika Liversage, seniorforsker ved det nationale forsknings- og analysecenter VIVE.

– I socialpsykiatrien har der været en generel udvikling, hvor man i højere grad end tidligere, arbejder ud fra borgernes individuelle behov, siger Anika Liversage.

Socialtilsynets vurdering af borgernes trivsel ligger højere end omkringliggende kommuner.

Botilbuddet Solvang er et af flere socialpsykiatriske tilbud i Lejre Kommunen. Det tæller botilbuddet Bramsnæssvig, for borgere med fysiske eller psykiske udfordringer, og Værestedet Horseager, som er et værested for folk med krise, angst eller længerevarende sindslidelse.

Tilsynsrapporten blev drøftet den 4. april 2022 til møde i Social- Sundhed- og Ældreudvalget i Lejre Kommune. På mødet blev det drøftet, at Socialtilsynet vurderer, at nedskæringer på Solvangs personale vil forringe kvaliteten for borgerne.

– Det er mit indtryk, at det går godt på Solvang sammenlignet med andre tilbud i kommunen, som har været ramt af besparelse. Det gælder for eksempel ungdomsværestedet Horseager, der har måtte skære ned på antallet af medarbejdere, siger medlem af Social- Sundhed- og Ældreudvalget i Lejre Kommune, Ivan Mott (Enhl.).

Sådan gjorde vi: Jeg faldt over et møde i Socialudvalget, hvor Socialtilsyn Øst rapport om Solvang blev drøftet. Solvang ligger generelt højere i vurdering end omkringliggende kommuner. Jeg ville undersøge om en beboer på Solvang havde samme vurdering.