Forening hjælper pårørende til psykisk sårbare: “Min far har været ekstremt syg, det har været voldsomt”

Kimmie og hendes far til Depeche Mode koncert i Parken, København (privatfoto).

Det kan være ekstremt svært at være søn, datter, mor eller far til en, der er psykisk syg eller sårbar.

Derfor inviterer onsdag i næste uge Bedre Psykiatri Egedal pårørende til et åbent og gratis aftenmøde. Arrangementet er både frivilligt, og faciliteret af frivillige, der selv er i familie med eller kender en person, der er psykisk sårbar.  

Lokalformanden i Bedre Psykiatri Egedal, Hanne Nielsen, forklarer, at det er vigtigt at have et sted at mødes:

–  Det er at være pårørende til en, der har det psykisk svært, er rigtig hårdt og et tabu for rigtig mange. Nogle kan ikke engang tale med deres familie om det. Derfor er det forløsende at komme ned og tale med os, siger Hanne Nielsen, der var med til at starte afdelingen i 2009.

Cafémøderne er det eneste tilbud til pårørende, der er familie eller venner med psykisk sårbare, i Egedal Kommune. Formålet med møderne er derfor at bringe pårørendes vilkår på dagsordenen. 

–  Der er ingen steder, hvor man kommer hen og tale frit. Kommunen tilbyder ikke samtaler med pårørende til psykisk sårbare, selvom man tilbyder samtaler, hvis et familiemedlem for eksempel har et misbrug,  siger Hanne Nielsen, hvis søn lider af skizofreni. 

I Egedal Kommune har de fire råd, hvor et af de nyere råd er Udsatte Rådet. Her er Bedre Psykiatri Egedal blevet inviteret med, selvom de før har forsøgt at komme ind i Handicaprådet.  

–  Vi har fået sparket dørene ind politikerne, men vi arbejder stadig på at få et rent psykiatri-råd, siger Hanne Nielsen, lokalformand i Bedre Psykiatri 

Den nyvalgte næstformand i Handicaprådet Henriette Thirup-Bielefeldt (S) har ikke hørt, at der skulle være et behov for tilbud til pårørende til psykisk sårbare.  

–  Jeg har ikke hørt at det skulle være et behov, men det kan sagtens være at behovet er der. Men vi vil jo rigtig gerne have, at det skal være bredt funderet, siger hun.   

“Man bliver bare mødt med en dør” 

Kimmie lider selv af angst. Dertil har hendes far og søster paranoid skizofreni, og hendes mor har social angst. NetAvisen kender Kimmies fulde navn, men undlader at bruge det for at beskytte hendes familiemedlemmer.  

–  Jeg har aldrig nogensinde fået tilbudt en skid. Det er også derfor jeg sidder 31. år, og jeg er sindssygt bitter. Jeg synes overhovedet ikke, at der er nogen, der tager ansvar for noget. Man bliver bare mødt med en dør, siger Kimmie.

Hun fortæller, at hendes far har været syg hele hendes liv. Da Kimmie og hendes søster var mindre oplevede hun, hvordan de ikke fik tilbudt noget hjælp, heller ikke efter hendes søster blev diagnosticeret som 16-årig.  

–  Der er jo en grund til min mor også er blevet syg efter al det med min far og bagefter min søster. Det er alt sammen en konsekvens af, at min far var så syg, og der ikke var nogle, der tog sig af det. Så jeg har en hel nær familie, hvor vi alle sammen har det rigtig svært i perioder, og det tror jeg kunne have været blevet forhindret, hvis vi havde fået den hjælp i tide, siger hun.

Pårørende savner inddragelse og undervisning

Pårørende bliver ikke nok inddraget i behandlingen, og de bliver ikke klædt på til at håndtere den enorme opgave med at hjælpe den syge. Det viser Bedre Psykiatris spørgeskemaundersøgelse om pårørendes oplevelser.

Ca. 1.000 pårørende har deltaget i undersøgelsen.

De vigtigste konklusioner:

– Pårørende føler sig ikke inddraget og får ikke information.
– Undervisning står højest på ønskelisten.

Kilde: Bedre Psykiatri

Samme oplevelse hører Hanne Nielsen også, de pårørende fortælle om.   

–  Når de skal hjælpe deres syge pårørende, så bliver de mødt af en mur med krav oppe fra kommunen. Det er vanvittige krav man stiller til folk med psykiske lidelser, fortæller hun.  

Derfor føler Kimmie, at det er vigtigt at have et fællesskab. 

–  Jeg føler, jeg bliver mødt af både de frivillige og de andre pårørende. Det er rart med et åbent forum, hvor man kan sige: “Jeg synes, det er skidetræls at være pårørende,” forklarer hun.  

Læs også: Personer med psykisk sygdom opsøger clairvoyante bag lægernes ryg

Hanne Nielsen undrer sig over, at kommunen ønsker, at disse tilbud skal være frivillige og påpeger, at Ballerup har et Psykiatriråd.   

Handicaprådets næstformand Henriette Thirup-Bielefeldt (S) deler Hanne Nielsens holdning. 

–  Jeg mener ikke, at det skal være frivilligt drevet. Det kunne sagtens være, det ville være et råd, der kunne være plads til. Det vil jeg da drøfte med udvalgsformanden, siger Henriette Thirup-Bielefeldt (S). 

Sådan gjorde vi: Idéen udsprang af et facebookopslag inde i “Egedals nyhedsvæg”, som er den lokale gruppe for borgere i Egedal Kommune. Her fandt journalisten et opslag fra Bedre Psykiatri Egedal. Interviews med kilder er foregået telefonisk og hhv. fundet på Facebook og Egedal Kommunes hjemmeside, hvor erfaringskilden fundet på Instagram.