Dagpengekommissionen: Vi havde ikke tid til iværksætterne

home-office-336373_640
Iværksættere kan have rigtig svært ved at få ret til dagpenge. Et problem som den nye reform ikke berører. Foto: Unsplash

Den nye dagpengereform er netop blevet vedtaget, og har allerede skabt debat i forhold til en reducering i satsen for nyuddannede. Der er dog en del af befolkningen, hvis dagpengeproblemer slet ikke er blevet berørt: iværksætterne.

– Grunden til, at vi ikke fik lavet forslag til området ’selvstændige, honorarlønnede, freelancere og iværksættere’ var, at vi fik afkortet vores arbejdsperiode i Kommissionen ganske betydeligt. Det betød, at vi simpelthen ikke kunne nå at behandle dette emne med den seriøsitet, som det fortjener, siger formand for Dagpengekommissionen Nina Smith.

En af de problemstillinger som selvstændige og iværksættere kan stå overfor, er det beskæftigelseskrav, der skal opfyldes, før man har ret til dagpenge. Beskæftigelseskravet betyder, at man skal kunne dokumentere, at man har drevet sin virksomhed med en omsætning, der svarer til mere end 30 timers arbejde om ugen i 52 uger over de sidste tre år. Netop omsætningen er ofte en udfordring for iværksættere, som ikke har skabt overskud på trods af fuldtidsarbejde.

Kan skabe færre arbejdspladser
Direktør i Ase, Karsten Mølgaard Jensen, mener, at dagpengereglerne for iværksættere og selvstændige skaber større problemer end blot for den enkelte person. Det kan skabe problemer for hele det danske samfund.

– Som vores arbejdsmarked er bygget op i Danmark, er det altså de små virksomheder, der skaber jobs. Så hvis der ikke er nogle, der har lyst til at starte en virksomhed op eller fortsætte med det, så kommer der en mangel på arbejdsudbud i Danmark. Det er simpelthen så vigtigt, at der er folk i Danmark, der har lyst til at starte virksomheder og være selvstændige.

Ifølge Karsten Mølgaard Jensen er sikkerheden, som retten til dagpenge kan skabe, vigtig for iværksætteres lyst til at starte virksomhed:

– Vi ved fra undersøgelser, vi har lavet, at det at have en tryghed for sin indkomst, er lige så vigtigt for iværksætterne, som det er at have adgang til kapital. I Danmark er dagpengeforsikringssystemet det, der sikrer dét, og derfor er det vigtigt, at dette system også tilgodeser dem, der driver deres egen virksomhed.

Forberedelse og forarbejde
Hvis man spørger iværksætter Rune Svenningsen, fra lampefirmaet haeng, er usikkerheden noget han mærker, men forsøger at arbejde rundt om, ved at fokusere på forarbejde og forberedelse inden man springer ud i iværksætteri for at skabe en form for sikkerhed.

– Der er nødt til at være noget forarbejde og forberedelse inden man springer ud i det. Jeg har følt, at jeg har været nødt til at prioritere at opbygge kapital og netværk ved siden af skolen, for at kunne gøre det, jeg gerne vil på længere sigt, siger Rune Svenningsen.

Rune Svenningsen føler, at sikkerhedsnettet er nødt til at komme fra hans netværk i stedet for dagepengesystemet, og det er hos netværket, at han vil finde støtten og hjælpen til at komme på benene igen, hvis han virksomhed går ned.

Systemet skal forenkles
Som det ser ud nu, så vil der efter årsskiftet blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på dagpengereglerne for iværksættere og selvstændige. Hos Ase er man positiv omkring denne arbejdsgruppe:

– Vi håber på at kunne komme med vores kompetencer og erfaring fra at være Danmarks største a-kasse for selvstændige, og medvirke til at få givet de input, vi mener, vi har i skuffen, til det arbejde, der forestår. Vi håber på, at vi kommer så tæt på denne arbejdsgruppe som muligt, siger Karsten Mølgaard Jensen.

Forslagene til eventuelle ændringer i dagpengesystemet er allerede fremme fra Ase.

– Vi har haft et forslag ude om, at optjeningsperioden for iværksættere skal forlænges til fem år i stedet for tre år, og udover dette så har vi nogle synspunkter og forslag til, hvordan man kan modernisere reglerne i forhold til, hvordan et moderne arbejdsmarked ser ud i dag, siger Karsten Mølgaard Jensen.

Dagpengekommisæren Nina Smith er enig i, at der bør findes meget bedre løsninger på de problemer, som selvstændige og iværksættere kan møde i dagpengesystemet. Hun udtaler dog også, at det ikke vil blive let, da reglerne er komplicerede, og der stadig kommer flere atypiske ansatte.