Danmark har fået et nyt dataetisk råd

Regering har nedsat en ny ekspertgruppe, som arbejde med dataetiske retningslinjer.
Foto: Pixabay.com

En ny ekspertgruppe nedsat af regeringen skal hjælpe danskerne med at opføre sig ordentligt i vores nære datalogiske fremtid.

Rådet har 12 medlemer og er en del af regeringens nye digitale strategi, der skal sørge for, at Danmark kan udnytte udviklingen i teknologien fuldt ud.

Rådet skal helt konkret skabe nogle dataetiske anbefalinger og se på, hvordan danske virksomheder kan gøre ansvarlig dataanvendelse til en konkurrencefordel, skriver erhvervsministeriet i en pressemeddelelse om nedsættelsen.

Et søgemonopol, som for eksempel Google, kunne, ved blot at ændre på algoritmerne, bestemme udfaldet af et demokratisk valg.
Steen Rasmussen, professor og forsker i levende og intelligente teknologier

Google kan vælge statsminister

Men hvilke forandringer i samfundet gør, at vi har brug for retningslinjer for brugen af data? Ifølge nogle af medlemmerne, kan der være forskellige eksempler på teknologiske trusler, som kan have stor betydning for samfundet.

Steen Rasmussen, professor i fysik, forsker i levende og intelligente teknologier og medlem af udvalget, giver et eksempel.

– Et søgemonopol, som for eksempel Google, kunne, ved blot at ændre på algoritmerne, bestemme udfaldet af et demokratisk valg. Algoritmerne kan gøre, at alt det skidt, som der måtte være på den ene kandidat kommer op først, og alt det gode om den anden kandidat ligeledes dukker først op, siger Steen Rasmussen.

Læs også: Universitet åbner første danske center for kunstig intelligens

Han understreger, at han ikke mener, at Google gør dette, men at det er et eksempel på, hvor stor magt en søgemaskine med monopol har til at kunne udnytte data til eksempelvis at tippe et valg. Det er ifølge ham dybt problematisk med et søgemonopol, som har så meget magt, og som ikke har gennemsigtighed med, hvordan algoritmerne fungerer.

Vi må ikke lade os skræmme

Erik David Johnson, som også er medlem af ekspertgruppen og har en kandidatgrad i it og en bachelor i engelsk og filosofi, ser anvendelsen af data i sundhedsplatformen som en anden trussel, men selvom vi skal træde varsomt med personlige oplysninger, må vi ikke gå i stilstand.

– Kunstig intelligens ville kunne løse mange af fremtidens udfordringer, globalt og nationalt. Men ligeså vigtigt det er, at vi træder varsomt i forhold til dataetik, lige så vigtigt er det, at vi undgår stilstand på grund af mistro, mistillid og frygt for det ukendte, siger han.

Læs også: Teknologi bag bitcoin kan bruges som våben mod hacking

Han mener, at selvom data indeholder følsomme informationer om privatpersoner, må vi ikke lade os skræmme og tilbageholde alt data.

– Vi har brug for at kunne konkurrere på det globale marked, og det kan vi kun gøre ved at gøre os store overvejelser omkring, hvilke og hvor meget data vi vælger at holde for os selv, og hvor meget vi vælger at frigøre, siger Erik David Johnson.

Brugerne kan ikke altid gennemskue, hvilke data de har afgivet, og hvordan deres data bliver brugt. Gennemsigtighed og overblik over hvilke data, der er hvor, er helt klart et område, vi vil arbejde meget med.
Christiane Vejlø, formand for den dataetiske ekspertgruppe

Politikerne har vat i ørerne og bind for øjnene

Steen Rasmussen mener, at nedsættelsen af udvalget var på tide. Ifølge ham, blev debatten om dataanvendelse startet senere i Danmark, end i lande som for eksempel Sverige eller USA.

– Når jeg tidligere har været til folkemøde, drillede jeg ofte politikerne lidt og sagde, at de havde vat i ørerne og bind for øjnene, fordi de ikke var opmærksomme på, at de i øjeblikket sejler Danmark ind i store teknologidrevne forandringer. Men nu er man opmærksom på forandringerne, og har vendt skibet, og jeg tænker, at man nok skal finde en god kurs, siger Steen Rasmussen.

Erik David Johnson mener også, at dataetiske retningslinjer kan være en fordel for samfundet.

– Dem, som udvikler systemerne, har brug for nogle etiske retningslinjer og værdisætninger, og det er dem, som vi gerne vil være med til at formulere. På den måde, kan vi sikre gennemsigtigheden og det dataetiske i udviklingen, siger Erik David Johnson.

Han mener, ligesom erhvervsministeriet, at vi kan gøre brugen af data til en konkurrencefordel, hvis vi tager de dataetiske spørgsmål op, og gør dem til en del af den måde, vi arbejder på i Danmark.

Et godt udvalg 

Formanden for den nye ekspertgruppe er Christiane Vejlø, som har en mastergrad i medievidenskab og en bachelor i religionsvidenskab. Hun mener, at sammensætningen af eksperter i gruppen bliver succesfuld.

– Når vi får holdt det første møde og skudt arbejdet i gang, så er jeg sikker på, at de kompetente kræfter vi har i gruppen og alle de eksperter, vi skal lytte til udefra, har en masse at bidrage med, siger hun.

For hende er gennemsigtigheden et væsentligt punkt på dagordenen.

– Brugerne kan ikke altid gennemskue, hvilke data de har afgivet, og hvordan deres data bliver brugt. Gennemsigtighed og overblik over hvilke data, der er hvor, er helt klart et område vi vil arbejde meget med, siger Christiane Vejlø.

Er du nysgerrig på, hvilke data nogle tjenester indsamler om dig? Hold musen over punkterne.

Sådan gjorde vi: Ideen udsprang af en pressemeddelelse om den nye ekspertgruppe. Kilderne er kontaktet via. telefon og mail.