Danske forældre til bortførte børn får hjælp

Ny koordinationsenhed skal hjælpe i sager om børnebortførelser
Ny koordinationsenhed skal hjælpe i sager om børnebortførelser

Et enigt folketing har afsat 2,9 millioner til en ny central koordinations enhed, der fremover skal varetage sager, hvor danske børn bliver bortført til andre lande. Initiativet, der blev offentliggjort i torsdags, kommer i kølvandet på en række sager, hvor forældre har følt sig som kastebolde i systemet.

– Det nytter ikke noget, at man som mor eller far til et bortført barn ikke er klar over hvilket ministerium man skal henvende sig til, siger Ventres socialordfører Eyvind Vesselbo, der er en af initiativtagerne til forslaget.

Tiden er altafgørende

På nuværende tidspunkt er der 25 sager, der vedrører børn som er bortført til andre lande, og
netop i sager om børnebortførelser er det afgørende, at der handles hurtigt understreger Eyvind Vesselbo:

– Mange af de forældre, der har oplevet at få et barn kidnappet, har stået i en situation, hvor de har følt sig alene. Flere har oplevet at blive videresendt fra politiet til et ministerium, der så igen har videresendt dem til et andet ministerium. Det er problematisk, fordi det i de her sager drejer sig om handle hurtigt og få aktiveret systemet med det samme, siger han.

Kritik af processen
Formanden for Danske Familie Advokater Helle Larsen hilser koordinationsenheden velkommen, men undrer sig over, at man fra politisk hold ikke har inddraget hende og hendes kollegaer.
– Jeg synes det er fascinerende, at jeg ikke kender noget til denne her beslutning, så vidt jeg er orienteret, er vi, der står på ministeriets egen liste over særlige udpegede advokater, ikke blevet kontaktet, siger Helle Larsen og mener i øvrigt, at politikernes tilgang til etableringen af koordinationsenheden har været besynderlig.

– Jeg er forundret over, at man helt kaster vrag over den ekspertise vi som forening besidder. Man har jo også en liste på særligt udpegede advokater, som politikerne tilsyneladende ikke har valgt at anvende. Det er en interessant måde at arbejde på, når man siger, at man er interesseret i at samarbejde. Lige nu er jeg paf over, at man beslutter sig at gå hen over hovedet på en væsentlig aktør – det synes jeg er fascinerende, siger Helle Larsen.

Trods den manglende inddragelse understreger Helle Larsen, at hun er tilhænger af den nye centrale koordinationsenhed på området. Hun forklarer samtidig at hun stadig efterlyser en række initiativer på området.

– Et af de helt banale forslag vi kom med var, at der skulle sidde tre til fem politifolk, der var klædt på til at håndtere børnebortførelser. Det er eksempelvis afgørende, at betjentende ved, hvordan man kommer bag om til vagthavende i Kastrup. På den måde kan man sørge for, at en specifik forældre ikke går om bord på et fly med et bortført barn, siger Helle Larsen.

Helle Larsen forklarer dog, at hun ikke er klar over, hvad den nye koordinationsenhed indeholder eftersom hun ikke har været involveret i processen.