Danske kvinder ammer mindst i Norden

På trods af, at Sundhedsstyrelses anbefalinger om amning er de samme i Danmark og Norge, ammer de nybagte mødre væsentligt mere i vores naboland mod nord. Mens tre ud af fem norske kvinder ammer fuldt ud i de anbefalede seks måneder, gælder det kun for under halvdelen af de danske mødre. Det viser undersøgelse fra Nasjonalt kompetansesenter for amming i Norge

Inger Nilsson, der er senior projektkoordinator i Kompetencecentret for amning, og Kønsforsker ved RUC Karen Sjørup mener begge, at statistikken kan føres tilbage til, at de danske kvinder hurtigt er tilbage på arbejdsmarkedet.

»Lige nu er der en generation af kvinder, som gerne vil alle mulige andre ting, end at kun at passe sit barn. Der er vi nok lidt hurtigere end andre lande«, siger Inger Nilsson

Karen Sjørup mener, at de danske mødres hensigt er at amme de anbefalede seks måneder og endda længere.

»Mit indtryk er, at mange kvinder  har nogle idealer omkring amning og rigtig gerne vil amme. De starter med at tænke, at de skal amme i et år. Men hen ad vejen viser det sig, at det ikke kan hænge sammen med også at ville arbejde« 

Siger Karen Sjørup og tilføjer, at »nogle gange forsvinder mælken også, hvis man er for gearet på at arbejde«.

Norge mere traditionelt

I Danmark ammes der mere end mange andre lande i Europa, men tallene overrasker ikke Inger Nilsson.

»Man har en anden tradition for det i Norge og Sverige, så det er ikke noget nyt fænomen« siger Inger Nilsson og tilføjer, at man ikke selv har lavet opmålinger i Danmark en del år. Hun mener ikke, at der er så stor forskel på Danmark og Norge i ammetal.

Karen Sjørup genkender også forskellen på de danske og norske kvinder:

»Nordmænd er mere traditionelle end danskerne og går meget op i sundhed og familie, og det er også et mere troende samfund. Den danske kvinde har nok svært med at rende og være ammemaskine.«

Moralisering og modermælk

»Der er ingen tvivl om, at det er sundt for barnet at amme, men man må nok acceptere, at livsstilen i dag ikke altid indbyder til det og så lade være med at moralisere for meget« siger Karen Sjørup og henviser til, at mange kvinder føler sig splittede mellem arbejdsmarkedet og amningen. 

Inger Nilsson mener, at der skal gøres en indsats for at få flere danske kvinder til at amme. Det kan ske ved, at hospitalerne bliver bedre til at videreformidle vigtigheden af amning. 

»Det er vigtig at amme, bl.a. fordi det mindsker barnets risiko for infektioner, det forebygger livsstilsygdomme senere i livet, og så mindsker det moderens risiko for brystkræft«, forklarer Inger Nilsson.

Norge

80% ammer seks måneder,

45% ammer tolv måneder.

Sverige

70% ammer seks måneder,

18% ammer tolv måneder.

Finland

60% ammer seks måneder,

38% ammer tolv måneder.

Danmark

48% ammer seks måneder,

13% ammer tolv måneder.

Island

66% ammer seks måneder,

13% ammer tolv måneder.

Tallene fra Island er fra 2002, før innføring av ny permisjonsordning     

med tredeling. Tallene fra Norge, Sverige, Finland og Danmark er fra 2004-2007. Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for amming i Norge.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om amning: 

http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Ernaering/Amning.aspx

Nordisk institute for kundksab og køn: 

http://www.nikk.no/Pupp+ell