Danske Regioner opsiger tandlægeoverenskomst

Budgetoverskridelser på 300 millioner kroner om året har kastet Tandlægeforeningen og Danske Regioner ud i en tilsyneladende uløselig konflikt.
Foto: pxhere.com

Når du sætter dig i tandlægestolen fra 1. juni i år, vil din tandlæge med al sandsynlighed ikke have nogen overenskomst. I februar valgte Danske Regioner nemlig at opsige den nuværende overenskomst med Tandlægeforeningen.

– Jeg har oplevet, at Tandlægeforeningen enten ikke vil eller ikke kan indgå en aftale inden for den økonomi, der er til rådighed, fortæller Bo Libergren, som er regionsrådsmedlem for Venstre og forhandlingsleder for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

300 millioner for meget eller for lidt?

Konflikten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen skyldes, at man i den nuværende overenskomst har fastsat nogle økonomiske rammer for tandplejen, som ikke er blevet overholdt. Rammen for tandplejen bliver årligt overskredet med omkring 300 millioner kroner – penge, som ifølge Bo Libergren burde gå til andre patientgrupper.

– Når pengene ryger ud på tandlægeområdet, så er de ikke til rådighed på andre områder. Det kan være på sygehusene eller andre steder i praksissektoren.

Fra politisk side undrer man sig over, at udgifterne til tandplejen stadig er højere end planlagt. Den danske tandsundhed har nemlig aldrig været bedre, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse i forbindelse med opsigelsen af overenskomsten. Det kan derfor virke mærkeligt, at der stadig bruges for mange penge på tilskud til behandlinger.

I Tandlægeforeningen mener man derimod, at overskridelsen er en nødvendighed.

– Sundhedsstyrelsen har fastlagt dét, man kalder de nationale kliniske retningslinjer. Det er nogle faglige retningslinjer for, hvordan vi skal behandle vores patienter, og hvor tit vi skal indkalde dem. Og når man bruger de nationale retningslinjer som tandlæge, så kan man ikke undgå at komme til at overskride den nuværende ramme på 1,4 milliarder kroner, forklarer formanden for klinikejerne i Tandlægeforeningen, Torben Schønwaldt.

Ifølge ham er problemet ikke, at tandlægerne bruger for mange penge, men at der ikke er afsat penge nok til, at tandlægerne kan udføre deres arbejde i overensstemmelse med de gældende retningslinjer.

»Så vil man altid komme til at bruge mere«

Problemet med budgetoverskridelserne startede i 2013, da den daværende regering valgte at finansiere et øget antal fængselspladser ved at skære 300 millioner fra tandplejen. En beslutning, der ikke faldt i god jord hos tandlægerne.

– Det svarer til, at man i sit husholdningsbudget har regnet sig frem til, at man hver måned skal bruge 1.400 kroner til at spise sig mæt. Og så kommer der nogen og siger; ’vi tager lige 300 kroner – dem skal vi simpelthen bruge, fordi vi skal bygge et legehus’. Og så skal man pludselig klare sig for 1.100 kroner, selvom man ved, at man faktisk skal bruge 1.400 kroner for at kunne spise sig mæt hver dag. Så vil man altid komme til at bruge mere, siger Torben Schønwaldt.

I teorien er de 300 millioner altså ikke længere tilskrevet tandplejen, men i praksis er det stadig dér, de ender.

Politikerne vil gentænke tandplejen

Nu har Regionerne imidlertid fået nok, og ved at opsige den gældende overenskomst har de sendt ansvaret videre til Christiansborg, hvor sundhedsministeren nu skal afgøre, hvad der skal ske, når overenskomsten udløber til juni.

Sundhedsministeriet har i den forbindelse bekendtgjort, at alle partier i Folketinget er enige om at ’igangsætte et arbejde, der skal gentænke voksentandplejen i Danmark’ for blandt andet at sikre ’lavere og mere rimelig priser i tandplejen’.

Læs også: »Hvis jeg betaler for min egen spisepause, så løber jeg ikke på et hjertestop«

Nu da Tandlægeforeningen ikke længere er en del af forhandlingerne, ved Torben Schønwaldt ikke, hvad han og alle landets øvrige tandlæger kan forvente fremover.

– Det er svært at sige, hvad der kommer til at ske, for vi har jo meget lidt indflydelse på det nu. Vi kan komme med forslag til Sundhedsministeriet, men det er jo reelt ministeren, der definerer, hvad der skal ske, og hvad der skal træde i stedet for overenskomsten. Alt er i spil, siger han.

Sådan gjorde vi: Idéen til artiklen stammer fra en nyhed på Tandlægeforeningens presseside omkring opsigelsen af overenskomsten. Vi har efterfølgende læst op på emnet på Danske Regioner samt Tandlægeforeningens hjemmeside og kontaktet de to kilder, fordi de blev fremhævet som centrale repræsentanter for hver af forhandlingsparterne. Begge kilder er interviewet via telefon.