Derfor flygter unge fra RUC og SDU

Foto: Morguefile
Hver femte åbner deres bøger på et nyt universitet, efter at have lukket den sidste på RUC og SDU. Foto: Morguefile

Danmarks Statistik kunne for nylig fremlægge en rapport, der fortæller, at 20% og 21% af nyuddannede bachelorer fra hhv. SDU og RUC søger et andet universitet at tage deres kandidat på. På CBS og DTU er tallene hhv. 3% og 1%. Disse tal er ikke overraskende, siger Berit Lassesen, som er adjunkt på Center for Undervisning og Læring på Aarhus Universitet.

– Det kommer ikke bag på mig, at det netop er disse (CBS og DTU red.), der ikke oplever dette problem. DTU og CBS er i høj grad professionsrettet – man ved, hvad man kan forvente, nu man søger optagelse dér.

Langt de fleste undersøgelser viser, at de studerende først og fremmest har fokus på deres egne faglige interesser

Berit Lassesen, adjunkt på Center for Undervisning og Læring på Aarhus Universitet

Dårlig kommunikation

Emilie Ljungqvist, der er studerende på ITU, og som læser Digital Design og Kommunikation, har tidligere læst på RUC, og hun mener, at svaret skal findes ud fra et aftagerperspektiv. Hun forklarer, at problemet opstår i et dårligt samarbejde mellem VIP’erne (Videnskabeligt Personale) og aftagerpanelerne.

– Institutledere holder møde med aftagerpaneler 1-2 gange årligt for at kvalitetssikre uddannelsen, og sikre at det stemmer overens med det, som erhvervslivet efterspørger, så de danske universiteter kan udvikle uddannelserne, så det er målrettet erhvervslivets efterspørgsel. Problemet er, at VIP’erne ikke er instillede på udviklingen og ikke indstillede på at modtage aftagerpanelets råd. VIP’erne er fokuserede på deres interessefelt og deres forskningsområde. Der hvor det klasher er, at de er nødt til at tage højde for, om det her kan bruges, og om det her kan omsættes til noget, som de studerende kan bruge videre frem i deres uddannelse, siger Emilie Ljungqvist.

Det skal forstås sådan, at konsekvensen er, at uddannelsens form ikke bliver erhvervsrettet nok, som den eksempelvis er på CBS.

Læs også: RUC og SDU: Helt fint at studerende smutter efter 3 år

Aftagerpanel
Et aftagerpanel er generelt sammensat af eksterne repræsentanter for de brancher, som den enkelte uddannelse giver adgang til. Panelets overordnede opgaver er at indgå i en dialog med universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans og at bidrage til udviklingen af nye og eksisterende uddannelser.
Kilde: Danske Universiteters publikation: Aftagerpaneler

Universitetet ikke den bærende faktor

Berit Lassesen har dog flere bud på, hvilke faktorer der spiller ind, når de studerende skifter universitet.

– Årsagerne til dette skifte kan skyldes mange ting. Nogle gange beror det på, at de studerende, i første omgang, ikke blev optaget på deres foretrukne universitet. Det kan også godt skyldes, at det pågældende universitet ikke udbyder de fag, de studerende efterspørger. Eller bekvemmelighed forstået på den måde, at den geografiske placering, i dette tilfælde RUC, medfører uhensigtsmæssig rejsetid, da langt de fleste kommer udefra, og at de studerende ønsker at slippe for denne.

Det bliver dog påpeget, at hoveddelen af de studerende bare gerne vil studere ud fra deres faglige interesser, og at det i sidste ende ikke er et problem for universiteterne.

– Langt de fleste undersøgelser viser, at de studerende først og fremmest har fokus på deres egne faglige interesser. Dette er ikke et problem for universitetet, da motivation er en overordentlig væsentlig faktor i forbindelse med gennemførelsen af en uddannelse.

 

One Response to "Derfor flygter unge fra RUC og SDU"