Derfor vil regeringen rejse flere skove

Flere skove vil snart være en realitet i Danmark.
Flere skove vil snart være en realitet i Danmark.

Jens Refsgaard Iversen og Camilla Maria Johansen

Regeringen vil i den nye finanslov afsætte en pulje på 800 millioner kroner til forbedringer af den danske natur. Særligt skovarealerne er kommet i fokus i forbindelse med regeringens seneste udspil. Miljøminister Ida Auken (SF) udtaler i en pressemeddelelse:

– Vi skal have mere natur og flere skove, som vi alle sammen kan nyde godt af. (…) Derfor afsætter vi nu en grøn pulje til at sætte fokus på de miljøudfordringer, vi står over for, og som samtidig kan give danskerne mere værdi i hverdagen.

Skove tjener flere formål
Men det store fokus på natur og en omfattende udbygning af skovarealerne skal ikke kun give danskerne skønne omgivelser til søndagsturene.

De mange millioner har også til formål at forbedre miljø, klima og dyrevelfærd. Det forklarer Peter Fabricius, informationsmedarbejder i Miljøministeriet.

– Skovene beskytter grundvandet og har indvirkning på hele CO2-balancen, og desuden skal dyr og planter have bedre levevilkår, forklarer han.

En del af en politisk målsætning
Peter Fabricius fremhæver, at skovrejsningen er en del af en proces, som allerede nu er i gang og som vil fortsætte langt ud i fremtiden. Ifølge Miljøministeriets hjemmeside bunder processen i en politisk målsætning om, at 25 procent af Danmark senest i år 2089 skal være dækket af skov.