Pædagogisk leder frygter for børnenes fremtid: »Vi har ikke ressourcer nok til at bevare det pædagogiske arbejde«

Bjarne Kofoed har som pædagogisk leder forsøgt at imødekomme corona-rengøringen, men det har været svært.
Foto: Nadja Maia Larsen

Regnen siler stille ned over daginstitutionen på Amager og lægger en grå dyne over Abildgårdens røde mursten. Lysstofrøret fra badeværelsesvinduerne skærer igennem det grå vejr, og små barnestemmer lister sig ud af vinduet, der står på klem. Døren åbnes af en smilende leder, som med et stort armsving inviterer indenfor.

Hvis det fortsætter uden økonomisk hjælp, så vil det få konsekvenser langt frem.
Bjarne Kofoed, Abildgården og Ønske Øen

Da Bjarne Kofoed sætter sig i mødelokalet, og begynder på snakken om daginstitutionens fremtid, når det handler om at leve op til rengøringskravene i forhold til corona og samtidig gøre et godt pædagogisk arbejde, blegner smilet på hans læber. For at imødekomme rengøringskravene har de i Kofoeds institution været nødt til at afsætte 2,5 time om dagen til ekstra rengøring udover den rengøring, som de modtager fra kommunen. Det vil svarer til knap 2000 kroner om ugen.

– Vi havde en ekstra pengepulje, vi kunne bruge fra, og som vi overlever på lige nu, men den bliver vi ikke ved med at have. Hvis det fortsætter uden økonomisk hjælp, så vil det få konsekvenser langt frem, siger han.

Læs også: Økonomisk pres vil ramme udsatte børn hårdest

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at legetøj i daginstitutionerne vaskes mindst en gang om dagen. Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler derudover, at der bør gøres hyppigt og grundigt rent minimum én gang dagligt på kontaktflader med hyppig kontakt. Samtidig anbefaler Børne- og Undervisningsministeriet, at legetøj, der ikke kan vaskes ofte, bør blive pakket væk, indtil Covid-19-pandemien er overstået. Imidlertid behøver legetøj, der er en vigtig del af den pædagogiske indlæring ikke at blive pakket væk.

Københavns Kommune skriver på deres hjemmeside, at de har afsat ekstra midler til rengøringen. Nicolai Kragh Petersen fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune skriver i en mail, at de har øget rengøringsindsatsen med 25 procent, og at der er givet budget til halvanden time ekstra afspritning om ugen per institution.

Ønske Øen og Abildgården er selvejende, hvad betyder det?

– Begge daginstitutioner får penge fra Københavns Kommune til den daglige drift.
– I modsætning til de kommunale institutioner styres daginstitutionen af en forældrebestyrelse, som er arbejdsgiver, og hvor forældrene har flertal.
– Det betyder, at forældre kan fyre og afskedige personale – både ledere og pædagoger.
– Selvejende institutioner bestemmer selv, hvem de ansætter til rengøring. Begge institutioner har lavet en aftale med Københavns Kommune som rengøringsselskab.
– Derudover er de ikke omfattet af indkøbsaftaler, og bestemmer selv, hvor de må købe ind.
Kilde: Bjarne Kofoed, Abildgården og Ønske Øen

Har været bange for at begå fejl

Som leder føler Bjarne Kofoed, at har stået med ansvaret for, at daginstitutionen kom godt igennem krisen. Det har været svært at imødekomme retningslinjerne uden, at det ville gå ud over enten faglighed eller økonomi.

– Jeg har været bange for at begå fejl. Jeg har frygtet ikke at kunne være restriktiv nok, uden at det ville gå ud over økonomien og den pædagogiske læreplan. Det har været svært at få økonomien til at hænge sammen, og den er jeg bekymret for, siger Bjarne Kofoed.

Læs også: Corona-rengøring presser daginstitutioner »Det rammer i høj grad børnene«

Bjarne Kofoed føler ikke, at daginstitutionerne bliver set i debatten om hjælpepakker. Han mener, at der mangler at blive sat pris på det arbejde, som daginstitutionerne laver. Kofoed hører ofte regeringens trøstende ord til erhvervssektoren om, at de nok skal klare sig igennem krisen, da regeringen vil støtte med hjælpepakker. De samme trøstende ord savner Kofoed.

– Vi er en vigtig instans i samfundet, der ikke kommer til at lukke igen. Jeg synes, at vi skal anerkendes for den værdi, vi skaber i samfundet. Vi er en forudsætning for, at samfundet kan hænge sammen, siger Bjarne Kofoed.

Sådan gjorde vi: Snakken startede i redaktionen, da daginstitutionen til en forælder i redaktionen havde oplevet, at de havde haft svært ved at imødekomme retninglinjerne om hyppig rengøring med de ressourcer, som de har til rådighed. Herefter fandt journalisten kilder ved at foretage opkald til daginstitutioner i Københavns Kommune og gennem netværk i redaktionen.