Drama i Slagelse byråd: Nu ophører samarbejdet

Slagelse Rådhus har i en årrække dannet rammerne om politiske stridigheder og iskold luft (Foto: Hubertus)

Der er ikke den bedste stemning på rådhuset i Slagelse i disse dage. Borgmesteren John Dyrby (S) vil ikke længere lave brede forlig med oppositionen, da han ikke mener, de har levet op til de krav, der blev stillet i en særlig samarbejdsaftale.

Aftalen kom i kølvandet på et turbulent kommunalvalg i 2017, hvor Slagelse Kommune var den sidste kommune til at udpege en borgmester og oven i købet endte med at dele borgmesterposten i to. Posten blev delt mellem John Dyrby (S) og Villum Christensen (LA).

Slagelse byråd har i en årrække været præget af politiske stridigheder og magtkampe på tværs af partierne. En borgmesterkæde på to halse og en aftale om bredt samarbejde skulle have været med til at begrave stridighederne. 

Det er ligesom en børnehave, hvor der praktiseres konsekvenspædagogik – når de uartige børn ikke opfører sig ordentligt, så får de skæld ud.
– Ann Sibbern (DF), byrådsmedlem i Slagelse

Konkret sikrede aftalen, at oppositionen fik stor politisk indflydelse og flere formands- og udvalgsposter, end de egentlig havde krav på.  

John Dyrby (S) mener dog ikke, at oppositionen har kunnet se bort fra fortidens stridigheder, og derfor vil denne aftale nu ophøre. Det fremgår det af en e-mail, som John Dyrby i søndags sendte til de førende politikere fra oppositionen. Mailen kan i sin fulde ordlyd læses hos TV2 Øst. Borgmesteren begrunder beslutningen med dårlig stemning, løgne og alt for mange personangreb.

– Det er ok, at oppositionen vil føre politik baseret på personangreb og løgne, men så kan vi bare ikke samarbejde, længere er den ikke. Det har taget overhånd nu, og det ødelægger vores mulighed for at føre politik i Slagelse, siger John Dyrby.

Samarbejdsaftalen

  • Den 8. december 2017 blev der indgået en samarbejdsaftale med alle partier i byrådet
  • Aftalen skulle sikre bredt samarbejde i Slagelse Kommune de næste fire år.
  • Alle partier blev repræsenteret i forskellige udvalg.
  • Konkret blev der oprettet stående nye udvalg, hvoraf oppositionen fik flere af udvalgs- og formandsposterne

Venstre er skurken

John Dyrby (S) fremhæver enkelte tilfælde som særligt afgørende for beslutningen, og her går den tidligere borgmester Stén Knuth (V) igen flere gange.

– Stén Knuth giver i en e-mail udtryk for, at det er absurd at tro, at Venstre ikke fortsat vil dyrke og forfølge de gamle personsager fra byrådet, hvor der rejses utallige beskyldninger om svindel og nepotisme mv., skriver John Dyrby.

Stén Knuth skulle desuden have beskyldt flere politikere for at lyve og have chikaneret og miskrediteret et byrådsmedlem.

I mailen omtaler John Dyrby fire konkrete sager, der har været afgørende, og Stén Knuth optræder i tre af disse.

Mindre indflydelse og dårligere økonomi

Uden en aftale om samarbejde vil oppositionen vil blive frataget flere af udvalgsposterne, da John Dyrby vil omrokere.

Dermed vil oppositionen kun være sikret de pladser, den danske lovgivning påkræver. Hvordan det skal udforme sig i praksis er endnu ikke besluttet.

Sikkert er det dog, at den nye konstruktion ikke kun mindsker oppositionens politiske indflydelse, men også deres privatøkonomi. De formandsposter, politikerne fratages, er nemlig langt mere økonomisk fordelagtige end blot at være medlem af et udvalg, som der er udsigt til nu.

Magtfordelingen i Slagelse byråd

  • Borgmesteren er John Dyrby (S), og viceborgmestrene er Villum Christensen (LA) og Ann Sibbern (DF)
  • Flertalsgruppen består af Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (AFIØ-Valgruppen)
  • Oppositionen består af: Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

DF: Det er ligesom en børnehave

Der har været stille hos de fleste oppositionspolitikere siden John Dyrby sendte mailen i søndags. DF-politikeren Ann Sibbern har dog kopieret mailen og kommenteret direkte på den i et opslag på sin Facebook-profil.

– Vi er ikke enige i de formulerede argumenter, som flertalsgruppen lægger til grund for samarbejdsaftalens ophør. I et samarbejde skal og bør der være plads til og respekt for politiske forskelligheder, vi er jo trods alt også forskellige partier, skriver Ann Sibbern. 

Ann Sibbern forstår ikke, hvorfor oppositionen er blevet udeladt i drøftelsen af beslutningen.

– Det er ligesom en børnehave, hvor der praktiseres konsekvenspædagogik – når de uartige børn ikke opfører sig ordentligt, så får de skæld ud og efter gentagne gange med skældud, så er det udenfor døren. Sådan opleves flertalsgruppen pædagogik i samarbejdet. Ærgerligt.

Ann Sibbern skriver desuden, at DF naturligvis finder flertalsgruppens beslutning utrolig ærgerlig, fordi det er deres overbevisning, at byrådet når længst med et bredt samarbejde.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra Stén Knuth, som en stor del af kritikken rettes imod, men det har ikke været muligt.

Sådan gjorde vi: Artiklen omhandler beslutningen om at ophøre samarbejdsaftalen i Slagelse Byråd. Journalisten har taget udgangspunkt i den mail, John Dyrby sendte den 11. marts 2018. Alle kilder er interviewet over telefon. Journalisten forsøgte desuden at få en kommentar fra flere af oppositionspolitikerne, uden held.