Ny whistleblowerordning skal slå ned på fremtidige krænkelsessager

Rudersdal Kommune indfører en udvidet whistleblowerordning. Foto: Pixabay

Hvorfor blev Rudersdal Kommune ikke underrettet i forbindelse med overgrebs- og krænkelsessager på Søholmskolen og Birkerød Privatskole?

De to krænkelsessager har fået Rudersdal Kommune til at se indad, så sager som dem på skoleområdet ikke opstår igen. Derfor vil kommunen nu udvide sin whistleblowerordning, der fremover skal gælde for flere af Rudersdal Kommunes borgere.

Udvidelse skal give plads til bekymringer

Whistleblowerordningen skal være et sted, som borgere kan gå hen og aflevere bekymringer, uden de er i risiko for repressalier, mener Ann Sofie Orth (K), Borgmester i Rudersdal Kommune.

Læs også: Erhvervspsykolog om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen: Mænd oplever også alvorlige konsekvenser

Hvad er en whistleblowerordning

  • Den 17. december 2021 trådte whistleblowerloven i kraft for offentlige arbejdspladser med mere end 50 ansatte.
  • Det blev besluttet på baggrund af et EU-direktiv fra 2019, som derefter blev taget op af Folketinget og implementeret i dansk lovgivning.
  • Whistleblowerordningen skal skabe nogle bedre rammer for, at ansatte kan gå til myndighederne om kritisable forhold. Den skal sørge for åbenhed og gennemsigtighed i sager, der indeholder ulovligheder eller uregelmæssigheder på den enkelte arbejdsplads.
  • Rudersdal Kommune indførte deres første whistleblowerordning for kommunalt ansatte i 2016
  • I sommeren 2022 valgte de at udlicitere ordningen til advokatselskabet Norrbom Vinding
  • Den 15. oktober blev Økonomiudvalget i Rudersdal Kommune enige om at udvide ordningen til flere borgere i kommunen.
    Kilde: Justitsministeriet og Økonomiudvalget i Rudersdal Kommune

– Er der vigtig information, vi som kommune går glip af. Mangler der et sted, hvor man kan gå hen med den her information. Det er faktisk det, vi tænker, når vi udvider ordningen til at omfatte andre end kommunens egne ansatte. Jeg synes alle skal have en whistleblowerfunktion, fordi alle skal have et sted, hvor man kan aflevere sine oplevelser, uden man er i risiko for noget som helst, siger hun.

Borgmesteren erkender, at der i kommunen er et behov for at udvide whistleblower-mulighederne. Det er politisagerne i Birkerød et klart vidnesbyrd om.

Selvom whistleblowerordningen er et vigtigt tiltag, så fremhæver Ann Sofie Orth (K), at Rudersdal Kommune i forvejen har mange andre tilbud, hvor borgere kan rette henvendelse til kommunen.

– Det er et supplement til de ting, som vi har i forvejen. Det er for at udvide paletten af steder, hvor man kan komme ud med en given bekymring. Der er ikke nogen, der må være i tvivl om, at vi som kommune har et sted, hvor man kan aflevere sine bekymringer, siger hun.

Læs også: Arbejdslivsforsker: Whistleblower-ordning afhængig af jobsikkerhed

Ekspert er optimistisk på Rudersdal Kommunes vegne

Ifølge Natalie Videbæk Munkholm, ekspert i whistleblowerordninger fra Aarhus Universitet, skal udvidelsen nok føre noget godt med sig. Inddragelsen af andre persongrupper er nemlig også en del af et EU-direktiv fra 2019. Beslutningen om at lade whistleblowerordningen gælde for borgere og erhvervsdrivende er altså ikke noget, Rudersdal Kommune selv har fundet på.

– Direktivet siger, at man gerne vil have at kunder, leverandører, samarbejdspartnere eller borgere bliver inddraget. De er ikke på samme måde på spil, som de ansatte er. Det tror jeg bestemt vil være godt for dem, siger Natalie Videbæk Munkholm.

Natalie Videbæk Munkholm understreger, at whistleblowerordningen ikke alene kan fikse alle problemerne. Ansatte skal også klædes ordentligt på i forhold til retningslinjerne på arbejdspladsen.

– Hverken krænkelser, chikane eller dårlig adfærd, er noget, man skal finde sig i. Arbejdspladsen kan undgå det ved at orientere medarbejderen på forhånd, holde kurser eller lave workshops med fokus på forebyggelse, siger Natalie Videbæk Munkholm.

Alligevel sidder hun tilbage med en lille mistro. Det handler om, at ordningen kan ende med at blive en form for ‘klage-postkasse’.

– Udfordringen bliver at sortere i, hvad der egentlig er reelle indberetninger om ulovligheder eller overtrædelser. Det bliver administrativt tungt. Det kan ende med at blive en ‘klage-postkasse’, men jeg tror, at det er den rigtige vej at gå, siger Natalie Videbæk Munkholm.

I første omgang kommer den nye ordning til at køre over en prøveperiode på et år, og derefter bliver det besluttet, om ordningen skal blive permanent.

Whistleblowerordningen blev i juli 2022 udliciteret til advokatfirmaet Norrbom Vinding, der indtil nu kun har varetaget ordningen for kommunens ansatte. Økonomiudvalget besluttede at vedtage den nye udvidelse af whistleblowerordningen på et møde den. 15 november 2023.

Sådan gjorde vi: Journalisten har fundet historien på baggrund af udvalgsmøder i Økonomiudvalget i Rudersdal Kommune. Derefter tog journalisten kontakt til relevante kilder og foretog nogle interviews over telefonen.