Egedal distriktsskole Stenløse har haft formindsket skolevægring ved aktiv indsats

Boesager Skolen er en del af distriksskole Smørum. Her er fraværet større end i Stenløse.

På distriktskolen Stenløse er det lykkedes at minimere antallet af børn med skolevægring. Det er på trods af, at tallet er stigende på kommunalt plan. Skolevægring er, når et barn har et stort fravær over længere tid. Distriktskolen Stenløse har fokus skolevægring gennem det, de kalder problematisk fravær. De har oprettet et såkaldt fraværsteam og bruger aktivt reducerede skemaer i deres vellykkede forsøg på at minimere skolevægring.

Skolevægring og fuldt fravær.

– Ifølge blandt andet inklusions-forskere og psykologer, bruges udtrykket ‘fravær’ i stedet for skolevægring.

Det kan blive forvirrende, at snakke om fravær, fuldt fravær, sygefravær og så videre. Derfor bruger denne artikel udtrykket ‘skolevægring’.

– Skolevægring er ikke et simpelt problem, men er meget komplekst.

– Fuldt fravær kan skyldes mere traditionelle årsager som pjæk.

– Det kan dog også skyldes mere alvorlige årsager, som fysisk eller psykisk sygdom.

– Det ses ikke nødvendigvis som et problematisk fravær, hvis det for eksempel skyldes et brækket ben.

– Problematisk fravær skyldes ofte, at eleven har et psykisk eller socialt problem.

Læs også: Landsforeningen Autisme: »Forældre råber og skriger på hjælp, men de får sjældent den hjælp, de har brug for«

Faldende fravær i Stenløse

I distriktsskolen Stenløse i Egedal Kommune, falder antallet af elever med skolevægring. Dette ses blandt andet i en måling fra oktober 2023. I kommunen har Handicaprådet især været opmærksomme på skolevægring som en del af deres fokus.

I september måned var der registreret 20 elever med fuldt skolefravær, hvilket inkluderer børnene med skolevægring. Dette tal er for hele kommunen, der tæller 4.500 elever. I distriktsskolen Stenløse er tallet især faldet. I oktober 2022 var der 14 elever med fuldt fravær, mens der i maj 2023 er 6. Altså er tallet mere end halveret.

Blandt andet takket være Handicaprådets fokus på skolevægring, har politikerne i Egedal Kommune lanceret flere tiltag. Sidste år introducerede de fraværsteamet. Derudover er der også PPR-teamet til at hjælpe børn med mistrivsel.

Hvem er PPR?

PPR står for ‘Pædagogisk Psykologisk Rådgivning’ og er en instans sat i verden for at støtte de elever der kunne have brug for det.

De er blandt andet psykologer og sprogpædagoger.

Fokus ligger på at engagere eleven i en dagligdag og holde fast i de gode, vante rammer.

I Egedal er PPR en organiseret del af selve skoledistriktet og ikke i kommunen. De sidder altså ikke blot på rådhuset, men er ude på skolerne.

Tilknytning til skole er vigtig

Fuldt fravær bliver først et problem, når det skyldes, at barnet er fagligt eller socialt i mistrivsel. Hvis et barn har 10% fravær bliver det undersøgt, hvorfor situationen er kommet så vidt.

Læs også: Trivsel blandt børn i folkeskolerne: »Lærerne har tid til alle elever«

Jens Skov, Formand for Skole- og Uddannelsesudvalget i Egedal Kommune, ser det som vigtigt at eleverne fastholdes i skolen, både af faglige og sociale årsager.

– Vi arbejder ud fra den filosofi, at det er vigtigt, at alle børn har en tilknytning til almen skole – til skolevæsnet som sådan, siger Jens Skov.

Derudover forklare Jens Skov, at der kan være mange årsager til fravær: fra alvorlig pjæk til elever med diagnoser, der har svært ved at rumme deres rolle i klasseværelset. Jens Skov påpeger at det især er børn med autisme, der lider af skolevægring.

– Der er en stor forskel på, hvordan eleverne forholder sig til tingene. Specielt børn med autisme vil ofte have en større procentdel skolevægring, simpelthen for den måde diagnosen kan påvirke elevens skoledeltagelse. De kan have problemer med at indgå i sociale fællesskaber, siger Jens Skov.

En del af løsningen på skolevægring kan være såkaldte reducerede skemaer, altså at den enkelte elev simpelthen har færre timer i skolen.

– De er en del af værktøjskassen, siger Jens Skov.

Jens Skov understreger, han er tilfreds med det lavere antal fraværende elever, men at kommunen nok aldrig kommer ned på nul elever med skolevægring.

Sådan gjorde vi: Vi gik ind på Egedals Kommunes hjemmeside og kiggede på de forskellige råd. Her fandt vi Handicaprådet, der har haft fokus på skolevægring. Igennem det blev vi opmærksomme på de lave tal for fravær i Egedal Kommune.