Eksperter skeptiske over for læringsspil

En klikkende computermus og et glødende tastatur. Et sådant scenarie er ikke utænkeligt i de små folkeskoleklasser. De såkaldte edutainment-spil, som kombinerer undervisning og underholdning, træner de mindre folkeskoleelevernes basale færdigheder, som fx stavning og matematik, men rent fagligt udvikler spillene ikke elevernes kompetencer. Det mener lektor på Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, Thorkild Hanghøj.

– Spillene er en form for færdighedstræning, men eleverne udvikler ikke nogle kompetencer. De lærer bare en form for abstrakt mønstergenkendelse, eller de træner en færdighed mere eller mindre mekanisk, understreger Thorkild Hanghøj.

Kun ét rigtigt svar

Han forholder sig kritisk over for brugen af læringsspil i undervisningen, fordi de ikke udfordrer eleverne, men tværtimod er der ofte nogle meget snævre mål forbundet med læringsspillene.

– Jeg synes, det kan fungere godt som supplement til undervisningen og uden for undervisningen, men jeg synes ikke, det er en særlig nyskabende pædagogik, man præsenterer med de her edutainment-spil. Det er faktisk en meget traditionsbunden og konservativ pædagogik, fordi det hele tiden handler om at lave nogle meget afgrænsede opgaver, hvor der er ét rigtigt svar, siger han.

Underholdningsspil udvikler elevernes kompetencer 

Underholdningsspil vil til gengæld kunne udvikle elevernes faglige kompetencer, fordi de i højere grad bliver udfordret, når de bliver sat i nogle situationer, hvor de skal træffe en beslutning og handle derudfra.

– De får lov til at gå ind i et spilunivers, hvor de møder nogle konkrete udfordringer, som de skal håndtere og forholde sig til. Det adskiller sig fra anden undervisning, hvor de altid skal gøre det læreren forventer, og hvor læreren kender svarene på forhånd, siger lektor Thorkild Hanghøj.

Men hvis underholdningsspil skal bruges i undervisningsøjemed, så kræver det, at lærerne formår at koble spillene til en faglig ramme, hvor lærer og elever diskuterer spillenes scenarier, pointerer Thorkild Hanghøj. Han mener, at det kun fungerer, hvis den faglige ramme er til stede:

– Hvis du skaber en ramme omkring det, fx i dansk, hvor eleverne skal skrive anmeldelser eller lave fremlæggelser af fortællingerne i spillet.

Det kommer an på spillet

Lars Konzack, lektor i Informationsvidenskab og Kulturformidling fra Det Informationsvidenskabelige Akademi i Aalborg, mener ligesom Thorkild Hanghøj, at læringsspillene kan hjælpe børnene med at udvikle skrive- og læsefærdigheder, men det er ikke nok i sig selv.

– Hvis ikke man har for store forventninger, så fungerer de. Hvis man tror, at man kan give børnene Pixeline i hånden, og så lærer de at læse og skrive af det alene, så bliver man skuffet. Men hvis man med det læringsspil gerne vil have at børnene bliver fortrolige med bogstaver og tal på en sjov måde, så hjælper det jo, mener Lars Konzack.

Hvorvidt underholdningsspil er bedre end læringsspil kommer an på, hvilken type spil der er tale om, mener han.

– Der er nogen spil der fungerer og andre spil, der er knap så effektive, siger han og fortsætter: Det kommer an på, hvilke kommercielle spil vi taler om.

FAKTA

  • Edutainment er en sammentrækning af de engelske ord education og entertainment, der oversat til dansk betyder uddannelse og underholdning.
  • På dansk kaldes pædagogikken Leg og Læring
  • Edutaiment er læringsspil, der er lavet til undervisningsformål.
  • Edutainment-spil henvender sig til børn i de mindre aldersgrupper.

Læs mere:

Pinterest er kommet på skoleskemaet

Folkeskolen har ikke plads til drengene

Opdateret 23. marts kl. 19.47