Elever slagter en ged og lærer mere

Lærere og elever er positive overfor Undervisningsministeriets Udeskoleprojekt. Kilde: Wikimedia
Lærere og elever er positive overfor Undervisningsministeriets udeskoleprojekt. Kilde: Wikimedia

Når skoleelever forlader tavle og klasselokale og bevæger sig ud i naturen, så lærer de mere. Det viser et forsøg, som møder stor ros fra de lærere, som har deltaget i projektet. Det fremgår i en evaluering på EMU, som er et elektronisk mødested for undervisere, at udeskoleprojektet har hjulpet på elevernes trivsel og udvikling både fagligt og socialt.

Fakta om Udeskole

  • Udeskole er et andet ord for undervisning, som sker uden for klasseværelsets fire vægge.
  • Undervisningen foregår blandt andet i naturområder, museer, kirker og virksomheder.
  • Målet med udeskoleprojektet, er, at elever skal bruge det som de lærer i klasseværelset ude i den virkelige verden.
  • Forsøget fører i alt tre runder, hvor Undervisningsministeriet bruger demonstrationsskoler, som selv ønsker at deltage i udeskoleprojektet.
  • I alt 45 folkeskoler på landsplan har indtil videre været tilmeldt projektet.
  • 18 folkeskoler er på nuværende tidspunkt igang med den tredje og sidste runde på udeskoprojektet.
  • Projektet er igangsat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Miljø – og Fødevareministeriet, hvor VIA Universitets College er hovedleverandør i projektet.

Læs også: 33 nye skoler får udeskole

Elever og lærere er positive

– Udeskole mener jeg utvetydigt er en god ide. Ved at deltage i sådanne og lignende projekter er det med til at sætte noget på dagsordenen. Det fremhæver noget frem for noget andet. Det giver os anledning til at gøre noget andet, end man ellers kunne have gjort, siger Jacob Petersen, klubleder på Frederiksberg Ny Skole.

Jacob Petersen mener, at undervisningsmetoden øger elevernes forståelse af undervisningen, da de fysisk og aktivt har at gøre med deres undervisningsmateriale. Eleverne får således lov til at opnå lære gennem praksis.

– Undervisningsmetoden har har haft en positiv effekt på både lærere og elever, samt på resultaterne af undervisningen.

Johnny Krog er Udeskole -og Naturvejleder på Strandgårdskolen, hvor han er ansat til at hjælpe, facilitere samt coache de forskellige klasser på kryds og tværs under udeskoleprojektet.

Johnny Krog fortæller, at han også oplever, at lærere og elever er glade for projektet. Her er alle elever, uanset årgang, tilknyttet udeskole projektet, og alle skal have mindst 4 i karakterskalaen for at bestå projektet.

– På denne skole efterspørger eleverne udeskoleprojektet. Når vi gør det her så meget, som vi gør, skaber vi en efterspørgsel fra elevernes side.

Læs også: Børnene skal lære med hænderne i jorden

Styrker tosprogede -og specialklasseelevers faglighed

Strandgårdskolen har en høj rate af tosprogede elever, hvor de er opdelt i gruppeordninger, herunder specialklasser. Skolen består nemlig af hele 86 procent tosprogede elever, som bliver bedre og dygtigere af at komme ud og praktisere det som de lærer i klasseværelset. Dette fremgår i Strandgårdskolen’s evaluering samt vurdering af Udeskoleprojektet.

– For os giver det rigtig god mening på mange måder at føre udeskoleprojektet, både fordi vi får løftet de sprogsvage i den ene ende, – men vi har også en mulighed for at relatere den teoretiske praksis, som de stærke (red. dem som står stærkt rent fagligt) elever har.

”I stedet for at åbne en bog, så åbner vi en ged”

Et eksempel, som de på Strandsgårdskolen benytter sig meget af, er, at eleverne på 7. årgang får lov til at slagte en ged, hvor de derefter bruger gedens organer til at lave en fagbog, som alle eleverne får med hjem. Johhny Krog fortæller, at det har hjulpet på elevernes forståelse, da de har haft at gøre med gedens organer i praksis, og det derfor skaber en anden forståelse, end hvis de bare havde læst om det i en tilfældig fagbog. Johnny Krog fortæller, at på trods af at skolen før er blevet kritiseret for at slagte geden, så er det alligevel noget eleverne efterspørger og får meget gavn af at gøre.

– Vi tænkte, at så må vi lave noget udeskole på det her, – så i stedet for at åbne en bog som udgangspunkt, jamen så åbner vi en ged.

 Læs også: Debat: Bør det være obligatorisk for børn at overvære en slagtning

Sidste runde er i gang

Udeskolens tredje og sidste runde er nu igang, hvor hele 18 skoler deltager i skoleåret 2016/2017.

Når projektet når til vejens ende, vil der have været i alt 63 skoler, som er blevet brugt som demonstrationsskoler. Meningen er, at de skoler som i fremtiden ønsker at bruge udeskoleprojektet, skal i dialog med demonstrationsskolerne for at få mest muligt ud af projektet.