En lastbil hvert femte minut: Køge frygter for bløde trafikanter

Bil på vej
Lokale borgere og politikere frygter for trafiksikkerheden på Bjerredevej i forbindelse med en meget omdebatteret grusgrav i Bjerrede.
Foto: Finn Torben Hansen

En cykeltur i ren Morten Korch-idyl omgivet af marker og sjælden trafik bliver måske fortid for beboerne ved Bjerredevej, hvis grusgraven og lastbilerne kommer til Bjerrede.

Selvom vejen deler Faxe og Køge Kommunes borgere, er beboernes frygt for den fremtidige trafiksikkerhed den samme.

En planlagt grusgrav i Bjerrede har nemlig været omdrejningspunktet for mange debatter de seneste år. Et af debatområderne, der også er på dagsordenen under kommunalvalget i Køge Kommune, er Bjerredevej, som store lastbiler skal transportere gruset på.

Læs også: Køge-formand om ringe cykelforhold: “Vi er ikke stolte af det”

Kritikernes bekymring er, at vejen er for smal og farlig for cyklister og gående, hvis lastbiler skal passere.

– Vejen er allerede nu i rigtig dårlig stand, den er ved at synke og er fyldt med huller og revner. Hvis to lastbiler skal møde hinanden, og der også er bløde trafikanter, vil det være fysisk umuligt for cyklister og gående at være på vejen. Man vil være nødt til at hoppe i grøften for at overleve, siger Formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune, Niels Rolskov (Ø).

Denne kritik støtter formand for Foreningen mod Grusgrav i Bjerrede og omegn, Finn Torben Hansen, op om. Han siger, at Nymølle Stenindustri slet ikke har været opmærksomme på de bløde trafikanter.

– De trafikale forhold er helt uacceptable. Det er ikke engang praktisk muligt for to lastbiler at køre forbi hinanden.

Man vil være nødt til at hoppe i grøften for at overleve
Niels Rolskov (Ø), formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune

I en miljøkonsekvensrapport, udarbejdet af Nymølle Stenindustri, som ønsker at foretage udgravningen, fremgår det, at der ud fra et ”worst-case scenarie” kan passere 60 lastbiler pr. dag i hverdagene. Det svarer til 120 lastbilsture pr. dag, fordi lastbilerne skal frem og tilbage.

Løsningsforslag på tegnebrættet

En løsning på trafiksikkerheden kunne være en etablering af en ny vej, hvor lastbilerne vil kunne fragte de mange tons grus. Det mener Klima- og Planudvalget i Køge Kommune og Foreningen mod Grusgrav i Bjerrede og omegn. Der er dog uenighed om, hvem der skal betale for den nye vej.

– Jeg vil mene, at det er dem, der får fortjenesten, som må betale for vejen. Det er dem, der skaber problemet, så de må også løse det. Det kan selvfølgelig godt være, at lovgivningen er lidt problematisk i dag, siger Niels Rolskov.

Læs også: Se tallene: Så mange er tilfredse med cykelforholdene i din kommune

Administrerende direktør i Nymølle Stenindustri, Ole Nørklit, mener ikke, at Nymølle Stenindustri er ansvarlige for en etablering af en ny vej.

– Vi har hos Nymølle Stenindustri ikke noget med det kommunale vejnet at gøre, siger han.

Nymølle Stenindustris ansøgning om grusgrav i Bjerrede

Placeringen af grusgraven skal være ved Bjerredevej 22, 4682 Tureby.

Graveplanen er på 56 hektar

Der planlægges at indvinde 250.000 m3 sand, grus og sten pr. år.

Der forventes en gravedybde på 3-12 meter under terræn.

Der vil passere op mod 60 lastbiler pr. dag i hverdagene, svarene til 120 lastbilsture pr. dag.

Kilde: Nymølle Stenindustrier A/S – Miljøkonsekvensrapport

 Afgørelse i sagen

Ankesagen mellem Faxe Kommune og Nymølle Stenindustri, der skal afgøre om Nymølle Stenindustri må lave udgravningen til grusgraven i Bjerrede, forventes at blive afgjort til næste efterår.

– Hovedforhandlingen i Østre Landsret er berammet til den 14. og 15. september 2022. Herefter går der nok en måneds tid, inden den endelige afgørelse foreligger, skriver Faxe Kommune i en mail.

Sådan gjorde vi: Nyheden udspringer af en debat, der var på Facebook. De inddragede parter er alle blevet interviewet og forelagt hinandens kritikpunkter.