Bier på valgplakaten: Ny kampagne skal hjælpe Stevns Kommunes biodiversitet

“Denne kampagne er for alle biarter,” siger Jørgen Larsen fra Nyt Stevns, der selv holder bier derhjemme.
Foto: Jørgen Larsen

“Bzzzzz”. Man skulle ikke tro det i november, men dét er lyden af kommunalvalg i Stevns Kommune. I hvert fald hvis man spørger Nyt Stevns’ byrådskandidat Jørgen Larsen.
En forringelse af biodiversiteten har i mange år været et politisk samtaleemne på nationalt plan. Små flyvende insekter skal begynde at have en rolle i lokalpolitikken.

I forbindelse med kommunalvalget 2021 har Danmarks Biavlerforening udvalgt en repræsentant i Stevns Kommune for foreningens kampagne for en mere bivenlig kommunalpolitik. Nyt Stevns’ byrådskandidat Jørgen Larsen er selv biavler og synes, at bier er vigtige at have fokus på i kommunalpolitik.

– Hvis man ikke sørger for, at frugttræerne bliver bestøvet ordentligt, så kommer der ikke noget frugt, og det ville være ærgerligt, siger Jørgen Larsen, der er næstformand i Stevns Kommunes Plan, Miljø og Teknikudvalg.

Det er dog ikke kun friske æbler om sommeren, der lider under manglende bier. Andre dele af den frie natur i kommunen nyder nemlig også godt af biernes bestøvning.

– Bierne er enormt pressede, og der skal skabes bedre betingelser for dem. Bierne er rigtig vigtige, da de er nogle af vores bedste bestøvere og gør en stor indsats i forhold til vores fødevareproduktion og til bestøvning i naturen, siger sekretariatsleder for Danmarks Biavlerforening, Rune Havgaard Sørensen.

Læs også: Plant en blomst og red bierne fra massedød

Fakta om bier

  • I Danmark er der 292 biarter.
  • 44 af disse arter vurderes at være truede
  • Om vinteren oplever nogen biavlere en dødelighed på op mod en femtedel af alle bifamilierKilde: Danmarks Biavlerforening

Kampagnen bestøver hele landet med bivenlige tiltag

Danmarks Biavlerforening uddeler titlen som bivenlig kommune til kommuner, der har skabt minimum én hektar bivenlig beplantning. Foreløbig er der omkring 30 nektarrige kommuner, der kan bryste sig af denne titel.

Kampagnen kommer på baggrund af, at foreningen gerne vil skabe bedre vilkår for bier og give lokalforeninger bedre mulighed for at kommunikere med kommunalbestyrelserne.

– Kampagnen går ud på, at vores 83 lokalforeninger i hele landet er i dialog med kommunalpolitikerne op til kommunalvalget. Dette skal skabe bedre vilkår for bierne, siger Rune Havgaard Sørensen.

Læs også: Blomsterne og bierne skal tilbage på Stevns – og du kan være med

Kampagnen indebærer flere områder, hvor kommunerne kan give bierne bedre vilkår.

Bivenlig beplantning i kommunen, der for eksempel kan bestå af træer og nektargivende planter, begrænsning eller forbud mod brug af pesticider på kommunernes arealer og forbedret samarbejde mellem biavlere og kommunalpolitikere.

– Vi skal lave nogle områder, hvor man planter eller sår blomster, undgår at slå græsset for hårdt og lade nogle stader være, så der kan komme mere vild natur, siger Jørgen Larsen.

Flere lokalpolitkere sværmer om kampagnen. I Roskilde Kommune, summer Jonas Paludan (EL) til kommunalvalg som bivenlig kommunalpolitiker. Det samme gør Kurt Mosgaard (V) i Viborg Kommune.

Sådan gjorde vi: Ideen til artiklen stammer fra, at Journalisten så en pressemeddelse fra Jørgen Larsen, der forklarede, at han i forbindelse med kommunalvalget ville støtte Danmarks Biavlerforenings kampagne. Journalisten interviewede Jørgen Larsen og Rune Havgaard Sørensen på telefon og har fået Jørgen Larsen til at tage billeder af sine bistader.