Fagforeninger: Overvågning af ansattes effektivitet er et problem

Overvågning af ansattes effektivitet kan føre til stress og mistrivsel, advarer fagforeninger og eksperter.   Grafik: Maja Kylling Bærenholdt

Videoovervågning af medarbejderes effektivitet er ulovligt og kan udgøre en stor psykisk belastning for de ansatte.

Alligevel er der flere ansatte, der henvender sig til fagforeninger med netop det problem.

– Vi har eksempler på, at ansatte er blevet bedt om at gå kortere tid på toilettet og holde færre pauser i arbejdet. Det er en glidebane, som vi ikke skal ned af, siger Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, Danmarks største fagforening for ufaglærte og erhvervsuddannede lønmodtagere.

En stor del af 3F’s medlemmer bliver overvåget på deres arbejdsplads via GPS eller video. Det er en overvågning, der går på tværs af branche, køn og alder, fortæller Ulla Sørensen.

Regler om TV-overvågning på arbejdspladser

  • Overvågningen må ikke være krænkende for dig som medarbejder
  • Overvågningen skal have et driftsmæssigt og sagligt formål, som forebyggelse af tyveri eller overfald
  • Din arbejdsgiver må ikke overvåge og kontrollere din effektivitet som medarbejder
  • Arbejdsgiveren har ansvaret for, at alle medarbejdere er orienteret om tv-overvågningen. Det bør gøres skriftligt i fx personalehåndbogen. Nye medarbejdere skal også altid informeres om tv-overvågningen ved ansættelsen.
  • I alle indendørs områder, hvor der kommer kunder, skal der skiltes med tv-overvågningen

Kilde: Fagforeningen HK

Selvom fagforeninger modtager henvendelser om, at den form for overvågning finder sted, findes der ikke meget viden på området.

– Der er ikke nogle grundige undersøgelser, der viser, om overvågning bliver brugt til at overvåge effektivitet. Men alle ved, at det finder sted, fortæller Peter Blume, der er professor i jura ved Københavns Universitet.

Læs også: Ekspert: Overvågning på jobbet kan gøre ansatte mindre produktive

Også hos fagforeningen HK, Danmarks næststørste fagforbund, er der bekymring om overvågning af ansattes præstation på arbejdet.

– Vi ved, at det kan udgøre en stor psykisk belastning for de medarbejdere det går ud over. Man bliver nervøs og utryg, når man ikke ved hvor og hvornår, der bliver holdt øje med én. Så vil mange stå med en følelse af, at de hele tiden skal præstere, og det kan medføre stress og psykisk overbelastning, siger Henriette Bjerg Mahrt, der er arbejdsmiljøkonsulent i HK.

Overvågning kan skabe dårligt arbejdsmiljø

Overvågning må kun finde sted, hvis det har et fornuftigt formål som eksempelvis at forebygge tyveri og overfald. Ifølge Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, kan fornuftig brug af overvågning være en beskyttelse for de ansatte, og opleves som en tryghed og sikkerhed.

Når det derimod bliver brugt til at overvåge, hvor produktive ansatte er i deres arbejdstid, kan overvågningen have en negativ effekt på arbejdsmiljøet.

En dag trækker en kollega mig til side og fortæller mig, at jeg skal slappe lidt af, så jeg ikke brænder ud. Dér går det op for mig, at min uro skyldes en konstant følelse af, at jeg bliver overvåget af min chef, mens jeg er på arbejde.
Simon, 28 år

Ole Tange, it-politisk rådgiver hos PROSA, der er fagforening for landets it-medarbejdere, fortæller, at misbrug af videoovervågning kan skabe en fjendtlighed mellem arbejdsgiver og medarbejder.

– Det kommer til at gøre arbejdsklimaet ringere. Vi har en meget tillidsbaseret kultur, som i højere og højere grad bliver undergravet af overvågning. Tillid er nemt at miste. Det bliver svært at genskabe den igen, siger han.

Udfordrer trygheden på arbejdspladsen

NetAvisen har været i kontakt med seks forskellige kilder, der alle har oplevet ulovlig videoovervågning på deres tidligere arbejdspladser. Fire af kilderne har ønsket at være anonyme af bekymring for deres fremtidige jobmuligheder. Kildernes fulde navn og tidligere arbejdspladser er redaktionen bekendt.

Simon på 28 år fortæller, at overvågningen på hans tidligere arbejdsplads på en bar i København har haft stor indflydelse på hans videre trivsel. Selvom han ikke bliver overvåget i sit efterfølgende job, har overvågningen sat sig i ham.

– Da jeg siger op og bliver ansat på en ny arbejdsplads, mindes jeg, at jeg er i konstant bevægelse på mine første vagter. En dag trækker en kollega mig til side og fortæller mig, at jeg skal slappe lidt af, så jeg ikke brænder ud. Dér går det op for mig, at min uro skyldes en konstant følelse af, at jeg bliver overvåget af min chef, mens jeg er på arbejde, fortæller Simon på 28 år.

For meget overvågning kan have en negativ effekt for både arbejdsgiver og ansatte, forklarer Thomas Søbirk Petersen, professor i etik ved Roskilde Universitet.

  • Størstedelen af landets 400.000 butikker er overvåget
  • Hos 12% af HK’s medlemmer bliver overvågningskameraer brugt til at overvåge deres arbejdsindsats
  • Hos dem, hvis arbejdsindsats bliver overvåget, oplever 55% at chefen kommenterer på deres arbejdsindsats

Kilde: Sikkerhedsbranchen og Epinion for HK Handel

– Det er vigtigt for vores følelse af tryghed, at vi ikke deler alt. Hvis du hele tiden bliver overvåget, kan det være enormt stressende. Hvis man er interesseret i, at ens medarbejdere har det godt, så tror jeg, man skyder sig selv i foden ved for meget overvågning, siger professoren.

– Men overvågning kan også beskytte mod overgreb og skabe en tryghed. Det er ikke kun en dårlig ting. Men vi skal diskuteres i hvilke situationer, der skal overvåges. Om det er etisk forsvarligt. Jeg synes, man skal bruge overvågning forholdsvist minimalt, siger han.

Overvågning på arbejdspladser skal skiltes

Hvis man videoovervåger, skal man underrette dem, der bliver overvåget. På arbejdspladser er der en særlig regel om, at man skal skilte. Det fremgår af Datatilsynets hjemmeside.

En kilde fortæller, at hun ikke er blevet oplyst om videoovervågningen på sin tidligere arbejdsplads på en restaurant i København.

– Da jeg var ansat, videoovervågede chefen sine ansatte ulovligt. Han benægtede, at han ikke fulgte reglerne og sagde, at det stod i ansættelseskontrakten, men det stod ingen steder, og det var ikke skiltet, lyder det fra 23-årige Victoria Herrestrup.

Thomas Søbirk Petersen, professor i etik ved Roskilde Universitet mener, at det netop er problemet med videoovervågning på arbejdspladser.

– Problemet med overvågning er, hvis det ikke er transparent, det der foregår. Hvis du ikke har givet samtykke til, at du gerne vil have et kamera over dig, mens du er på arbejde.

Ole Tange fra PROSA opfordrer til, at man tager fat i sin fagforening, hvis man bliver overvåget ulovligt.

– Det kan godt være, jeg ikke må sidde med fødderne oppe på stolen på arbejdet. Hvis chefen går forbi og siger, at jeg skal få fødderne ned, er der ikke noget problem. Men man må ikke bruge et kamera til det.

Læs også: 24-årige Dea blev videoovervåget på sin arbejdsplads: »Jeg frygtede altid min næste vagt«

Sådan gjorde jeg: Idéen til artiklen udsprang af min egen undren over de historier, jeg selv har fået fortalt af venner og bekendte om videoovervågning på arbejdspladsen. Derefter kontaktede jeg forskellige fagforeninger og henholdsvis Datatilsynet og Arbejdstilsynet for at høre, om de kunne bekræfte, at der var en tendens, samt give mig noget indsigt i lovgivningen på området. Jeg kontaktede også en række eksperter for at høre, hvad videoovervågning kan gøre ved én. Desuden skrev jeg et opslag på Facebook for at komme i kontakt med nogen, der havde erfaring med at blive overvåget på arbejdspladsen.