Flere københavnerbørn skal opleve Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater
Kilde: Wikimedia – Det Kongelige Teater kan forvente besøg fra langt flere københavnske skoleelever, efter ny aftale med Københavns Kommune

Ballet, skuespil og opera. Dette er primært de genreforestillinger som Det Kongelige Teater udbyder, og nu skal endnu flere folkeskoleelever have mulighed for at opleve disse. Det bliver sikret af en ny aftale mellem Københavns Kommune og Det Kongelige teater.

Det Kongelige Teater modtager årligt 48 millioner kr. i støtte fra Københavns Kommune. Nu har kommunen stillet kravet om, at 5 millioner fra denne pulje primært skal gå til kulturarrangementer afholdt for danske skoleelever. Det Kongelige Teater skal hvert år rapportere, hvordan pengene går til disse formål.

Læs også: Unge finder frirum i kunst og kultur

Kunsten skal være for alle

Overborgmester for Københavns Kommune Frank Jensen mener, at aftalen er vigtig, da den sikrer sig, at et bredere publikum kan få lov at opleve nationalscenen. De nye tiltag skal sikre sig at komme den ganske almindelige københavner til gode. Han mener, at kunsten skal være for alle, og ikke kun for eliten.

– Som Danmarks hovedstad er det vigtigt, at København har et levende kulturliv, der er tilgængeligt for alle. Og med den nye aftale sikrer vi, at flere københavnere – også ud over kernepublikum – får mulighed for at nyde godt af Det Kongelige Teater.

Læs også: Kunst og kultur kan hjælpe børn både fagligt og socialt

Kunst og kultur er vigtige elementer i en opvækst, og med til at udvide vores horisont. Det er derfor vi er gået efter, at flere københavnerbørn bliver inviteret indenfor i Det Kongelige Teater – hvor de får lov at opleve kunst fra de allerbedste.
Frank Jensen, Overborgmester for Københavns Kommune

Nationalscenen understøtter undervisningen:

Magnus Restofte, Kommunikationschef for Det Kongelige Teater, fortæller, at teatret er i tæt dialog med de deltagende folkeskoler. Teatret understøtter deres forestillinger med skolematerialer, som eleverne aktivt kan bruge i deres undervisning.

– Tilbagemeldinger fra folkeskolerne viser, at oplevelsen er brugbar i forhold til undervisningen samt i udviklingen af børn og unge.

Fakta om Det Kongelige Teater

  • Det Kongelige Teater har ligget på Kongens Nytorv i København siden 1748
  • I dag består Det Kongelige Teater af Den Gamle Scene på Kgs. Nytorv, Operaen på Holmen, og Skuespilhuset for enden af Nyhavn.
  • Hvert år støtter Københavns Kommune nationalscenen med 48 mio. kr.
  • 5 millioner kroner af dette tilskud skal gå til samarbejde med skoler og kulturaktører for københavnske skolebørn.
  • Det Kongelige Teater skal efter den nye aftale nu rapportere årligt, hvordan de 5 mio. Kroner bliver brugt på børn og unge.

Læs også: Kunsten kan hjælpe videnskaben

Børn lærer om sig selv gennem kunst

Overborgmester Frank Jensen mener, at det spiller en vigtig rolle for børn at opleve denne kunst i en ung alder. Dette skal hjælpe dem til en bedre forståelse for deres kultur og omgivelser:

– Kunst og kultur er vigtige elementer i en opvækst, og er med til at udvide vores horisont. Det er derfor vi er gået efter, at flere københavnerbørn bliver inviteret indenfor i Det Kongelige Teater – hvor de får lov at opleve kunst fra de allerbedste.

Magnus Restofte er enig:

– Det Kongelige Teater mener, at det er ufattelig vigtigt, at børn og unge stifter bekendtskab med kunst. Kunsten danner en forståelsesramme for børn, og giver dem dermed mulighed for bedre at forstå dem selv og deres omverden.

Fortsat fokus på børn og unge 

Magnus Restofte fortæller, at Det Kongelige Teater i dag laver skoleforestillinger på egne scener, samt workshops og mindre forestillinger på skoler. Dette gør de primært for, at eleverne bedre kan arbejde samt forstå mødet med kunsten. Magnus Restofte fortæller, at der hvert år sker nye tiltag inden for fokusområdet; børn og unge.

– Vi udvikler løbende på arbejdet mellem børn og unge, da vi har højt fokus på dette område. Den nye aftale med kommunen cementerer, at vi ikke har planer om at stoppe med dette på længere sigt.

Læs også: Nyt populært fag hjælper udsatte skolebørn