Økonomisk pres vil ramme udsatte børn hårdest

Legetøjet er del af den pædagogiske læreplan og har derfor stor betydning for det pædagogiske arbejde.
Foto: Lars Plougmann, Flickr

Det øgede fokus på rengøring er ressourcekrævende. Så let kan det siges, hvis man spørger hos daginstitutioner i København. Det får nogle ledere til at frygte for, hvordan det kommer til at have konsekvenser i fremtiden. Pædagogisk leder for de to Københavnske institutioner Abildgården og Ønske Øen på Amager, Bjarne Kofoed, er bange for, at konsekvenserne vil ramme skævt.

– Det vil ramme de udsatte børn mest, for det er dem man skal bruge flest ressourcer på. De har brug for ekstra støtte og hjælp, og det vil de ikke kunne få, siger Bjarne Kofoed.

Københavns Kommune har afsat ekstra ressourcer til rengøring af daginstitutioner, det idenbærer blandt andet:
– Der er givet budget til 1½ time ugentligt per institution til afspritning m.m. – svarende til 13,5 mio. kr.
– Alle skoler, daginstitutioner samt bydækkende enheder i Københavns Kommune har øget rengøringsindsatsen med 25 procent for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
– Denne hjælp fortsætter fra august og indtil videre.
– Det vil ramme de udsatte børn mest, for det er dem, man skal bruge flest ressourcer på. De har brug for ekstra støtte og hjælp, og det vil de ikke kunne få.
Kilde: Nicolai Kragh Petersen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Presset kan mærkes hos personalet

Det har været svært at overholde retningslinjerne om øget rengøring i en travl hverdag, synes Ida, der ikke ønsker at stå frem ved efternavn, men som arbejder som pædagog i daginstitutionen Abildgården.

– Vi mister en voksen til børnene, når der skal vaskes legetøj og sprittes af. Børn har brug for voksenkontakt, og at man sidder sammen med dem. Stuen ved siden af er kun to voksne, og de har derfor tit brug for hjælp. Der er slet ikke tid i hverdagen til at gå fra på den måde, siger Ida.

At faglært personale må gå fra til rengøring, kan Gorm Anker Gunnarsen (EL) fra Københavns Borgerrepræsentation godt se problematikken i. Han mener også, at det er vigtigt at vedligeholde den pædagogiske faglighed.

– Vi har brug for pædagoger, der er forberedte på opgaven, og som reflekterer over det pædagogiske arbejde. Det kan man ikke, når man hele tiden skal varetage rengøringsarbejdet, siger Gorm Anker Gunnarsen (EL).

Læs også: Corona-rengøring presser daginstitutioner »Det rammer i høj grad børnene«

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at legetøj i daginstitutionerne vaskes mindst en gang om dagen. Hertil skriver Børne- og Undervisningsministeriet i et notat fra den 19. juni 2020, at legetøj der ikke kan vaskes efter anvisningen, bør pakkes væk. I samme notat står der, at der bør gøres hyppigt og grundigt rent minimum én gang dagligt af kontaktflader med hyppig berøring. Det gælder blandt andet håndtag, gelændere og kontakter. Notatet åbner også op for, at noget legetøj ikke behøver at blive pakket væk, hvis det er en vigtig del af den pædagogiske indlæring.  Selvom Københavns Kommune har afsat flere penge til rengøring, har daginstitutionerne stadig svært ved at leve op til retningslinjerne med de ressourcer, som de har til rådighed.

Der er en god grund til at brio-banen er en klassiker.
Jens Gummesen, Børnehuset Peder Lykkes Vej

Hvad skal erstatte brio-banen?

Legetøjet er også en del af den pædagogiske læreplan, men når meget af det bliver taget fra til rengøring, frygter ledere, at det vil gå ud over det pædagogiske arbejde. Det er en problematik, man skal fokusere på i forhold til de udsatte børn, mener Jens Gummesen, der er pædagogisk leder for Børnehuset Peder Lykkes Vej.

– Børnenes legemuligheder i mængde og typer af legetøj udfordres, og vi kan mærke det på de børn, der har brug for tydelige rammer. Heldigvis må vi godt suspendere for nogle restriktioner, men det kræver stadig en arbejdsindsats, for det er vigtigt at kunne tilbyde dem noget, hvor de selv kan vælge til og fra, og det kræver tid og ekstra legetøj, siger Jens Gummersen.

Læs også: Fattige børn er oftere ensomme

Man har gennem flere år hele tiden vendt tilbage til de samme former for legetøj, for det er dem, der virker i det pædagogiske arbejde, forklarer Gummesen.

– Der er en god grund til, at brio-banen er en klassiker.

Nicolai Kragh Petersen fra Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune skriver i en mail, at han forstår ledernes bekymring.

– Det kan sagtens tænkes, at man ude i den enkelte institution kan føle sig udfordret i det daglige, fordi der er mindre legetøj fremme end normalt. Det er dog ikke vores indtryk, at der er tale om et generelt problem, men det er noget, der indgår i vores overvejelser om den løbende håndtering af de udfordringer, institutionerne står med som følge af myndighedernes sundhedsfaglige retningslinjer, skriver Nicolai Kragh Petersen.

Her kan du se, hvor det kræver hyppig rengøring, og ekstra informationer

Billede og grafik: Nadja Maia Larsen
Kilde til bokse: Børne- og Undervisningsministeriet 

Sådan gjorde vi: Snakken startede i redaktionen, da daginstitutionen til en forælder i redaktionen havde oplevet, at de havde haft svært ved at imødekomme retninglinjerne om hyppig rengøring med de ressourcer, som de har til rådighed. Herefter fandt journalisten kilder ved at foretage opkald til daginstitutioner i Københavns Kommune og gennem netværk i redaktionen.