FN-traktat skal stoppe plastikforurening – men miljørigtige alternativer mangler

-Plastik er ikke noget dumt materiale. Men man skal sørge for at overveje – er plastik det rigtige, eller kan vi bruge noget andet? siger Jan Kamyno Rasmussen.
Foto: Pexels/Magda Ehlers

Plastik. Det findes i vores kopper, møbler, affaldsposer, telefoner og flasker. Der produceres over 450 millioner tons plastik om året, og det tal ser kun ud til at stige.

Plastik har dog fået et noget upopulært ry. Det ender i havene og skovene, og det tager lang tid om at blive nedbrudt.

I denne uge fra den 23. til den 29. april holder FN et møde i Ottowa i Canada, hvor repræsentanter fra regeringer verden over samt forskellige samfundsaktører vil forsøge at udforme en international bindende aftale om at bekæmpe plastikforurening.

Opfordrer til gentænkning

Forskere fra det globale netværk ”Scientists’ Coalition for an Effective Plastics Treaty”, der består af over 300 videnskabelige og tekniske eksperter fra over 50 forskellige lande, har i den forbindelse skrevet et indlæg i det videnskabelige tidsskrift ”Science”, hvor de opfordrer til, at vi gentænker den måde, vi vil løse problemet med plastikforurening. Det oplyser Roskilde Universitet i en pressemeddelelse.

I indlægget opfordrer forskerne til, at man ved forhandlingsrunden retter fokus væk fra genanvendelse af plast, og i stedet fokuserer på at reducere plastikforbruget, skriver de i pressemeddelelsen.

Læs også: Plastik-svin? Her rydder de op efter dig i dag

Historisk set utilstrækkeligt

Affaldshierarkiet

Ifølge Kristian Syberg er samfundet nødt til at tænke mere helhedsorienteret i forsøget på at komme plastikforureningen til livs. Han mener, at man skal lade den cirkulære økonomi, hvor spild af ressourcer er minimeret, være inspireret af det, han kalder ”affaldshierarkiet”.

De vigtigste niveauer i affaldshierarkiet er:

1. Skab ikke mere affald.
2. Lav produkter, der holder længere og kan genbruges.
3. Genanvendelse af materiale, hvor materialet knuses og smeltes om til noget nyt.

Kilde: Roskilde Universitet 

En af forskerne ved mødet er danske Kristian Syberg, der er lektor for Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.

Han mener, at man er nødt til at ændre på den måde, man hidtil har forsøgt at løse problemerne med plastikforurening.

– Hvis vi kun fokuserer på genanvendelse, har historien vist, at det ikke er tilstrækkeligt, og så får vi ikke de løsninger, der skal til at for at løse problemet med plastikforurening. Vi bliver nødt til at tænke på, hvordan vi reducerer vores brug af unødvendig plastik, siger Kristian Syberg i pressemeddelelsen.

Jan Kamyno Rasmussen, administrerende direktør og grundlægger af SemperCycle er skeptisk overfor opfordringen.

Plastikforbruget vil stige

Hos SemperCycle i Allerød, arbejder man lige nu på en teknologi til kemisk genanvendelse af plastaffald. Det vil sige at man tager det plastaffald, der normalt ikke kan genanvendes, og laver det om til et råstof, der kan bruge til at lave nyt plastik.

– Mange analyser peger på, at plastikforbruget vil stige ret markant. Selv hvis vi kom i mål med at genanvende alt vores plast, skulle der stadig tilføres nyt ind i systemet, siger han.

Jan Kamyno Rasmussen påpeger, at plastik faktisk ofte er det mest miljøvenlige materiale, man kan bruge. Her peger han især på fødevareemballage.

– Det er typisk den bedste indpakning, du kan få. Der er en grund til, at vi ikke pakker vores mad ind i papir mere – det holder simpelthen langt bedre, når det er i plastik, siger han

Når fødevaren holder længere, så er det ifølge Jan Kamyno Rasmussen “en stor klimagevinst”, da man reducerer madspildet og den miljøbelastning, der kommer fra produktionen af fødevarer.

-McKinsey har lavet en analyse der viser, at i langt de fleste tilfælde er plastik det bedste valg til fødevareemballager ud fra et miljømæssigt perspektiv, siger han.

Læs også: Fjernvarmeudbyder om regeringens grønne udspil: »Vi må se, om det praktisk kan lade sig gøre«

Savner alternativer

Jan Kamyno Rasmussen er enig i, at det er godt at reducere unødvendigt plastikforbrug, men han advarer mod “blindt at erstatte plastik med andre materialer, før der er lavet en grundig analyse af miljøeffekten”.

-Hvis du for eksempel skal dyrke majs eller andre afgrøder for at lave din papkop, så kan du ikke producere mad på det område, og så skal maden produceres et andet sted. Det betyder, at der skal findes ny landbrugsjord et andet sted i verden, og i værste fald kan dette føre til fældning af regnskov eller ødelæggelse af naturområder.

Jan Kamyno Rasmussen er dog enig i, at plastik selvfølgelig skal holdes ude af naturen.

Den nødvendige plastik

Hos Ulstrup Plast i Allerød er man også glade for den udskældte plastik. Søren Ulstrup, CEO for Ulstrup Plast, mener dog, at plastikken skal bruges der, hvor det giver mening.

– Som plastproducerende virksomhed betragter vi plast som en værdifuld råvare, som vi skal bruge klogt. Det indebærer blandt andet at udnytte materialet mest optimalt, så vi undgår unødigt spild, siger Søren Ulstrup i et skriftligt svar.

Hos Ulstrup Plast, som består af tre fabrikker placeret i Danmark og Slovakiet, producerer man plastik til blandt andet medicinalindustrien, og her mener Søren Ulstrup ikke, at der findes alternativer til plastikken.

– Nogle steder kan vi bruge mindre plast, eller måske helt undvære den, og andre steder er det uundværligt. Lige netop i sundhedsvæsenet har plast nogle afgørende egenskaber i forhold til mange andre materialer, skriver han.

Når man så har produceret den plastik, mangler der også løsninger på, hvordan plastikken bliver genanvendt.

– Vi skal leve op til nogle meget strenge krav, når vi producerer til medicinalindustrien. Produkterne må kun bruges én gang i sundhedsvæsenet på grund af infektionsrisici. Der mangler vi som samfund at få knækket koden til, hvordan vi i endnu højere grad kan genanvende plastaffald fra sundhedssektoren, skriver Søren Ulstrup.

Sådan gjorde vi: Journalisten så en pressemeddelelse fra Roskilde Universitet, der gjorde opmærksom på mødet i FN, samt fremlagde Kristian Sybergs pointer. Journalisten tog derefter fat i den presseansvarlige, der oplyste at Kristian Syberg lige nu var i Canada, for at deltage i møderne. Alle kilder er kontaktet telefonisk.

One Response to "FN-traktat skal stoppe plastikforurening – men miljørigtige alternativer mangler"

Leave a Reply

Your email address will not be published.