For få kvinder i kommunalpolitik

Tegning: Kjartan Siig Søderberg
Tegning: Kjartan Siig Søderberg

Det står skidt til med ligestillingen i kommunalpolitik. Danmark har i denne valgperiode haft 17 kvindelige borgmestre ud af 98. I byrådene ser det ikke meget bedre ud. Her ligger landsgennemsnittet af kvindelige repræsentanter på 31,8 procent. Ifølge valgforsker Ulrik Kjær ændrer prognosen for det kommende kommunalvalg ikke det billede.

En borgmester er en midaldrende mand

Ulrik Kjær mener at kvinderne blandt andet kæmper med den traditionelle forestilling om, at en kommunalpolitiker er en hvid, midaldrende mand, og at det er kvinderne selv, der skal ændre den opfattelse.

-Hvis kvinderepræsentationen i kommunalbestyrelser og på borgmesterkontorer skal øges, kræver det, at der er flere kvinder, som ønsker at være kandidater, at der er flere kvinder, som stemmer personligt på en kvinde, og at der er flere kvindelige kommunalpolitikere, som har ambitioner om at nå til tops i det kommunalpolitiske hierarki, siger han.

Se også: Voxpop: Skal kønnet bestemme, hvor krydset skal sættes?

Kvinders erfaringer er vigtige i den politiske proces 

Lektor i køn og europæisk politik, Christina Fiig, påpeger at antallet af kvindelige repræsentanter i byrådene kan have betydning for beslutningstagningen i kommunerne.

-Selvom der nok skal være kvinder derude, der er villige til at svinge sparekniven, så ved vi fra landspolitik, at kvinder og mænd har en smule forskellige interesser i politik. Kvinder har mere fokus på velfærd end mænd. Derfor kan man argumentere for, at hvis der er færre kvindelige politikere i kommunalpolitik, så kan velfærdsperspektivet måske forsvinde en smule.

Christina Fiig mener, at en af hovedårsagerne, til at færre kvinder stiller op til kommunalvalg, er, at livet som kommunalpolitiker passer dårligt med mange kvinders øvrige liv.

-Det handler blandt andet om byrådskulturen. Der er mange møder, og det at være kommunalpolitiker er en deltidsbeskæftigelse, så man skal passe et arbejde ved siden af. Det kan være svært at forene med familie- og arbejdsliv. Det er det, de kvindelige lokalpolitikere selv siger, forklarer hun.

Kvinderådet råber op

I Kvinderådet er man på barrikaderne.

-Det er en demokratisk skævvridning af dimensioner, at kvinder er så dårligt repræsenteret, når beslutningerne skal tages på lokalt plan,udtaler forkvinde Randi Iversen.

-Det er vigtigt for lokaldemokratiet, at kvinders meninger og erfaringer kommer langt mere i spil i det kommunalpolitiske Danmark, siger hun.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at det er gået den forkerte vej med ligestillingen de seneste år, og at der langt fra er fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i det danske samfund, når det handler om indflydelse. Kommunalpolitik er ingen undtagelse. Selv om der i 2009 blev valgt rekord mange kvinder ind i byrådene og som borgmestre rundt om i Danmark, taler tallene deres tydelige sprog.