For få kvinder i kommunalpolitik

For få kvinder i kommunalpolitik

Kvinder er stærkt underrepræsenterede både på borgmesterposterne og i byrådene. I den kommende valgperiode ser det ikke ud til at ændre sig meget. Det er en demokratisk skævvridning af dimensioner, mener Kvinderådet.