Grundig rapport stempler Breivik som normal

– Breivik har ikke en alvorlig psykisk lidelse, men en betydelig svækket evne til realistisk at vurdere sit forhold til omverdenen. Sådan lyder konklusionen i den nye rapport om Anders Behring Breiviks psyke.

Den går dermed imod den første psykiatriske rapport, der i efteråret vurderede Breivik som utilregnelig og psykotisk i gerningsøjeblikket. Da den første konklusion gav anledning til stor kritik, blev der i januar nedsat en ny retspsykiatrisk undersøgelseskomité bestående af retspsykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaar.

Der blev skruet op for grundigheden i den nye undersøgelse, blandt andet vurderede de to psykiatere også Breivik ud fra et voldsparameter.

– Der er høj risiko for gentagne voldelige handlinger, opresumerer Terje Tørrisen fra rapportens konklusion.

Kan idømmes fængselsstraf
De to psykiatere vurderede, at Breivik ikke var psykotisk i gerningsøjeblikket, og siger at de heller ikke har set ham optræde psykotisk efterfølgende. Den nye konklusion giver et nyt perspektiv for, hvad Breivik endelig idømmes af straf i slutningen af juni. Terje Tørrisen og Agnar Aspaars konklusion anbefaler nemlig, at Breivik kan dømmes som en normal og tilregnelig person. Og det mindsker ifølge den norske avis VG, chancen for at retten idømmer Breivik en behandlingsdom, som den første psykiatriske rapport lagde op til. Dermed er det mere sandsynligt, at han idømmes maksimal straffen i Norge på 21 års fængsel.

300 siders grundighed
Den nye rapport er på ca. 350 sider og bygger på omfattende materiale. Heriblandt politiets videoafhøringer, og de samtaler som de to psykiatere har ført med Breivik. Derudover blev der foretaget 37 timers observation af Breivik, en metode som ikke blev anvendt i den første rapport, der kun var på 30 sider.
Terje Tørrisen og Agnar Aspaar fortæller, at de ikke læste deres kollegers rapport om Breivik før halvvejs i forløbet, fordi de ville holde sig uafhængige af dens konklusioner. De vil heller ikke nu forholde sig til, om den første rapport af psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim var forkert.

Til spørgsmålet om, hvorvidt de to psykiatere var indbyrdes uenige i deres opfattelser af Breivik, svarer Terje Tørrisen undvigende. Og Agnar Aspaar indrømmer, at i psykiatriske vurderinger kan der aldrig opnås total sikkerhed for konklusionerne.

Det er nu op til advokater og dommere, at bruge de to rapporter som de vil, og der skal således ikke dømmes efter psykiaternes konklusioner, disse er blot rådgivende. Det slår VG’s kommentator Anders Giæver fast og hæfter sig ved, at de to rapporters forskellige konklusioner må give anledning til debat om psykiatriens betydning og rolle i det norske retsvæsen.
 

Fotoet er fra www.b.dk