Gymnasier sætter stopper for torsdags-druk

Det er slut med torsdagsbajere på gymnasierne. Elever der deltager i sådanne arrangementer, er nemlig ikke i stand til at deltage aktivt og engageret i undervisningen den efterfølgende dag. Det har flere gymnasier nu taget konsekvensen af, viser en rundspørge blandt gymnasier i Storkøbenhavn foretaget af NetAvisen.

Rundspørgen viser, at seks ud af ti storkøbenhavnske gymnasier er gået væk fra at holde caféaftener med alkoholudskænkning. To ud af de ti adspurgte gymnasier har aldrig holdt caféaftener med alkoholudskænkning om torsdagen, mens de sidste to gymnasier ikke ønskede at udtale sig.

»Til caféaftener og teateraftener skænkes der ikke alkohol. Caféaftenerne ligger på onsdage eller torsdage, og vi er gået væk fra at servere alkohol til disse arrangementer på grund af forhøjet fravær og dovenskab dagen efter. Eleverne var simpelthen for søvnige den efterfølgende dag. Vi kunne se, at det ikke holdt at holde det midt i ugen. Så det gav egentlig sig selv,« siger Vicerektor fra Gladsaxe Gymnasium Erik Skude.

På Københavns åbne gymnasium har man også valgt at droppe torsdagscaféer på grund af for uengagerede elever den efterfølgende dag. 

»Vi er gået væk fra at holde caféaftener på torsdage, netop for at undgå, at fredag morgen bliver et problem.

Vi har haft problemer med søvnige og sløve elever dagen efter caféaftener, så det gør vi ikke mere,« lyder det fra vicerektoren på Københavns Åbne Gymnasium Kristian Bennike.

Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening Jens Boe Nielsen mener, at flertallet af landets gymnasier har afskaffet caféaftener med udskænkning af alkohol til mange sociale arrangementer.

»Der er en række aktiviteter, hvor der har været alkohol indblandet, der er blevet afskaffet.

Dette er sket efter, at alle gymnasier har fået indført en alkoholpolitik,« siger Jens Boe Nielsen.

Læs mere på:

www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=17790

http://i.pol.dk/politik/ECE804433/minister-goer-op-med-unges-druk-/