Henrik reddet fra depression af fodboldklubben

Flere og flere rammes af årligt af depression. Fodboldklubber landet over gør en stor indsats for at få dem på rette spor igen. 
Foto: Pixabay

Flere og flere fodboldklubber forsøger at hjælpe lokalsamfundet. Det gør de blandt andet ved at tilbyde de socialt udsatte en praktikplads, der kan hjælpe dem med at komme på rette spor. Det har den tidligere depressionsramte Henrik Schmidt oplevet på egen krop.

Det har været ligesom at sidde i fængsel
– Henrik Schmidt

Fra den ene dag til den anden blev Henrik Schmidt syg, og han har siden været sygemeldt i over to år. Kommunen var ikke til meget hjælp, og for ham føles sygdommen som at sidde i et fængsel.

– Den sidste periode jeg arbejdede, blev mit knæ så slidt og smerterne så slemme, at jeg ikke kunne udføre jobbet længere. Det påvirkede mig meget mentalt, hvilket betød, at jeg fik en depression samtidig. Derfor måtte jeg stoppe fra den ene dag til den anden, siger Henrik Schmidt.

Det var en af de hårdeste perioder i Henrik Schmidt’s liv. Han gik fra at være aktiv på arbejdsmarkedet, med over 25 års erfaring, til at føle sig totalt ekskluderet fra samfundet.

– Jeg meldte mig syg, og har været sygemeldt lige siden oktober 2016 til nu. Det er en lang periode af ens liv, hvor man ingenting kan gøre. Det har været ligesom at sidde i fængsel, siger Henrik Schmidt.

Hjælpen fra kommunen kunne han ikke bruge til noget. Følelsen af at blive kastet rundt i systemet kombineret med manglen på tillid fra kommunen forværrede hans mentale tilstand.

Socialt udsatte:
Socialt udsatte voksne omfatter mennesker over 18 år med sociale problemer eller med risiko for at få det. Det drejer sig fx om hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser, prostitution eller vold i nære relationer, som giver behov for hjælp efter serviceloven. Hjælpen kan være personlig og praktisk hjælp og støtte i eget hjem, ophold på botilbud/boformer, social stofmisbrugsbehandling, en opsøgende og kontaktskabende indsats m.v.
Kilde: socialministeriet.dk

Læs også: 60-årig VVS’er: »Jeg har taget smertestillende hver dag i seks år«

Reddet af praktik i fodboldklubben

Sammenhængen mellem arbejdsløshed og psykiske problemer, er noget man genkender hos VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd.

– Der er studier, der viser, at dét at blive arbejdsløs fører til øget risiko for psykiske problemer. Omvendt kan dét at få psykiske problemer også være medvirkende til, at man mister sit job, siger Stefan Bastholm Andrade, der er seniorforsker hos VIVE.

Efter adskillige mislykkede forløb fandt Henrik Schmidt løsningen, der kunne få ham tilbage på ret kurs. Fodboldklubben HB Køge tilbød Henrik en praktiskplads, hvor han igen kunne føle sig inkluderet. Fodboldklubben har været en kæmpe hjælp for Henrik Schmidt’s mentale situation.

– Jeg er rigtig glad for den mulighed, de har givet mig. De er utrolig imødekommende og lyttende. Det har betydet, at min mentale situation er blevet meget bedre. Min psykolog synes også, det går virkelig godt nu, siger Henrik Schmidt.

Læs også: Blinde famler forgæves efter blå punkter til rejsekort på danske stationer

»Jeg er her for at vise, at jeg godt kan«

Den nu ansatte praktikant er glad for, at han igen kan vise, hvad han kan.

– Jeg er her for at vise, at jeg godt kan! Efter to år hvor jeg var fanget i systemet, følte jeg, at jeg ikke var til en skid, siger en glad Henrik Schmidt.

At hjælpe de socialt udsatte i kommunen, er noget flere 1. divisionsklubber er begyndt på.

En stikprøve viser, at 6 ud af de 10 adspurgte klubber, tager udfordrede fra lokalsamfundet under sine vinger, i håb om at hjælpe dem på rette kurs igen. De fire resterende klubber har døren på klem for et muligt fremtidigt samarbejde med kommunen.

De frivillige organisationernes hjælp kan i sidste ende vise sig at få afgørende betydning.

– Hvis der er nogle personer, der er så udsatte, så de måske i længere tid ikke har haft nogen kontakt til samfundet, så alene det, at de kan have noget kontakt til frivillige organisationer, kan hjælpe dem til at søge endnu mere kontakt, og måske i sidste ende hjælpe dem helt ud af de problemer, de befinder sig i, siger Stefan Bastholm Andrade.

Læs også: TV: Drømmen om Superliga: HB Køge står på spring

Sådan gjorde vi: Artiklen opstod efter et besøg hos HB Køge, i forbindelse med mit tv-indslag. Her havde jeg en samtale med Henrik Schmidt, og fandt hans historie interessant at skrive om.  Citaterne stammer fra telefoninterviews med de to kilder. Stikprøven blev foretaget, ved at ringe rundt til samtlige 1. divisionsklubber.