Her er de offentligt ansatte mest udsat for vold

Volden mod de offentlige ansatte stiger, og at særligt de ansatte i Region Hovedstaden er udsat for vold. Det viser en sammenfatning af tal fra Danmarks Statistiks kriminalitets rapporter fra 2009 frem til 2015. Tallene viser nemlig, at volden i hele landet er steget med 42 procent fra 2009 til 2015, og at særligt specialpædagoger er ramt.

Se tallene her

Det er ikke så underligt, at offentligt ansatte i Region Hovedstaden oplever mere vold i arbejdstiden end for eksempel ansatte i Region Nordjylland, som er den region i Danmark, hvor igennem hele perioden er blevet rapporteret færrest voldshændelser. Danmarks Statistik arbejder nemlig med absolutte tal. Tallene tager derfor ikke højde for indbyggertallet.

Ifølge professor på Københavns Universitet og forfatter til bogen ‘Vold mod offentligt ansatte’ David Dreyer Lassen, handler det derfor om, at der bor langt flere mennesker i Region Hovedstaden end i Region Nordjylland.
David Dreyer Lassen mener dog stadig, at udvikling er foruroligende, men henviser til, at den stigende vold også er et billede på, at offentligt ansatte er blevet bedre til at indberette, når de bliver udsat for vold.

– Det er foruroligende, at volden stiger på tværs af regionerne, men en af hovedårsagerne til at tallene ser sådan ud er rapporteringseffekten. Det betyder, at volden altid har eksisteret, men at der i dag er større tilbøjelighed til at rapportere den. Problemet har altid eksisteret, det bliver bare mere synligt, fordi de ansatte hele tiden bliver bedre til at indberette hændelserne, siger Peter Dreyer Lassen.

Efteruddannelse er en af de ting, som kan være med til at mindske volden. De offentligt ansatte kan igennem efteruddannelse lære at håndtere og afmontere konfliktfyldte situationer.
David Dreyer Lassen, Professor på Københavns Universitet og forfatter til bogen ‘Vold mod offentligt ansatte’.

Vil højere straffe stoppe udviklingen?

I maj måned i år indførte regeringen og resten af blå blok den såkaldte ‘respektpakke’, som skærper straffene for vold mod offentligt ansatte. Formålet var at øge trygheden for de offentligt ansatte og bremse den voldelige udvikling, men David Dreyer Lassen mener ikke, at højere straffe vil vende udviklingen.

– Mange af de personer, som står bag volden tænker ikke over konsekvenserne for deres handlinger. Langt de fleste voldshandlinger mod offentligt ansatte er forårsaget af socialt, mentalt eller fysisk udsatte mennesker, hvis adfærd ikke vil ændre sig på grund af skærpede straffe. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde respektpakken for signalpolitik, men for mig at se handler respektpakken mere om at anerkende, at de offentligt ansatte bliver udsat for vold, end om at stoppe volden, siger David Dreyer Lassen.

De personer, som typisk står bag volden, er altså ikke personer, som overvejer konsekvenserne af deres handlinger, før de udfører dem. Trygheden som de offentligt ansatte skal føle igennem respektpakken, er altså ifølge David Dreyer Lassen givet gennem anerkendelse og ikke gennem mindre vold.

Hvad er løsningen?

David Dreyer Lassen henviser til sin bog ‘Vold mod offentligt ansatte’, og peger på, at efteruddannelse og kontrol i det offentlige er to aspekter, som er relevante, når det handler om at mindske volden mod ansatte i det offentlige.

– Efteruddannelse er en af de ting, som kan være med til at mindske volden. De offentligt ansatte kan igennem efteruddannelse lære at håndtere og afmontere konfliktfyldte situationer. Ligeledes er en af konklusionerne i min bog, at skærpet kontrol i det offentligt kan være med til at øge volden, fordi der igennem mere kontrol bliver mindre tid til patienten eller opgaven som arbejdet drejer sig om, siger David Dreyer Lassen.