LIVE: Følg ministeren i samråd om cannabis som medicin

Netavisen følger det åbne samråd om medicinsk cannabis Pressefoto fra ft.dk: Vandrehallen
Netavisen følger det åbne samråd om medicinsk cannabis
Pressefoto fra ft.dk: Vandrehallen

Sabina Lé Fevre og Karoline Graulund Nøhr

Mødet er hævet.

15.54

Ministeren svarer, at han vil holde fast i, at der skal være evidens for effekten af medicinske præparater. Han siger, at man godt kan forestille sig, at sætte initiativer i gang som Flemming Møller Mortensen foreslår.

15.52

Flemming Møller Mortensen (S) spørger, om der kan tages initiativer til, at Sundhedsstyrelsen ruster bl.a. kræftlæger til at håndtere den såkaldte ‘off-label’-mulighed. Fordi han hører, at patienterne møder uvidende læger.

15.51

Liselott Blixt (DF) kommenterer, at hun håber, at det kommende specialistmøde vil trække på erfaringer fra Holland.

15.50

Sophie Løhde (V) spørger: Vil ministeren pege på ét konkret initiativ, som han har tænkt sig at sætte i gang?

15.48

Ministeren til Simon Emil Ammitzbøll: Hvis man frigiver almindelig cannabis uden evidens, så er det legalisering af hash. Og det er ikke der, hvor jeg står.

15.45

Camilla Hersom (RV), sundhedsordfører, fremhæver at der er mulighed for at få udleveringstilladelse til cannabis medicinering, ‘off label’-muligheden. Ministeren giver hende ret.

15.42

Simon Emil Ammitzbøll (LA) til ministeren: Kom nu med et svar! Simon Emil Ammitzbøll er enig med Stine Brix (Enhl.). Han mener, at et ‘Ja’ fra ministeren ville føre til mere forskning.

15.39

Ministeren svarer på Stine Brix’s spørgsmål om forskningsmidler: “Man kan jo sætte folk til at forske i den kolde krig, hvis man har de interesser. Det kan man gøre på i finansloven, hvis man vil”.

Han fastholder, at han ikke kan forholde sig til diskussionen om legalisering af rå cannabis.

15.37

Stine Brix (Enhl.) Mener ikke, at ministeren har ret i, at en legalisering af cannabis til medicinsk brug er det samme som at lovliggøre hash. Det er ikke at retsforfølge mennesker der lever så godt de kan med smerter og sygdom ved hjælp af hash.

Hun spørger supplerende: Kan man forestille sig, at man kan øremærke forskningsmidler til området?

15.35

Ministeren: “Det er selvfølgelig lidt kedeligt at være mig, når man ikke kan sige: ‘Go ahead’, men sagen er den, at forskning er styret af de initiativer der vil blive taget”.

“Det er ikke fordi det møder modvilje, vi er bare nødt til at stille de samme krav til cannabis, som vi stiller til alle andre lægemidler”, siger han. Han vil ikke tilbage i diskussionen om fri hash eller ej. Det handler om medicin.

15.33

Liselott Blixt (DF) sundhedsordfører, bakker Özlem Sara Cekic op, og spørger, om ikke vi skal til at gøre noget mere?

13.30

Özlem Sara Cekic (SF) foreslår, at man i en afgrænset periode med afgrænsede patienter forsker. Argumentet om, at ‘det plejer vi ikke at gøre’, virker ikke, vi kan bare beslutte at bruge ressourcer på at forske i det, ligesom man har gjort i psykiatrien. Hun spørger: Er der en politisk vilje i forhold til at undersøge det?

13.26

Ministeren til Simon Emil Ammitzbølls (LA) spørgsmål: Spørgsmålet handler om, hvordan man styrer forskning. I Danmark er det ofte medicinalbranchen, der bruger ressourcer på at forske i ny medicin. Han mener at man skal tænke sig godt om, før man som stat styrer forskning, men han håber “at der er nogle der griber bolden”.

15.23

Ministeren til Flemming Møller Mortensens (S) spørgsmål: Det er kun speciallæger, der må ordinere præparatet Savitex med cannabis. Men speciallægerne i neurologi må i forvejen gerne give præparatet Savitvex til andre patientgrupper end dem, som produktet egentlig er udviklet til, “altså off-label”, siger ministeren.

15.21

Simon Emil Ammitzbøll (LA) konstaterer, at der er problemer med  patienter, der er i stor smerte kommer i kontakt med kriminelle miljøer, fordi de er desperate. “Folk aner ikke hvad det er de prøver at behandle sig selv med. Og det synes jeg er det mest hjerteskærende ved den her sag”, fortæller Simon Emil Ammitzbøll, og spørger om man som staten ikke kunne sætte virksomheder til at producere medicinske præparater?

15.18

Flemming Møller Mortensen (S) spørger ministeren: Er der i Sundhedsstyrelsens overvejelser om at gøre det muligt for andre patientgrupper at få medicinske præparater med cannabis via egen læge?

15.15

Ministeren til Stine Brix’ spørgsmål: Det er Justitsministeriet, der lovgiver.

Ministeren understreger, at der skal være evidens for effekten af medicinsk cannabis. Ellers er vi tilbage til en grundlæggende diskussion om fri hash. Han mener altså ikke, at man bare umiddelbart kan legalisere cannabis til medicinsk brug, som Stine Brix (Enhl.) foreslår.

15.12

Ministeren til Liselott Blixts spørgsmål: Der kan gennemføres projekter i Danmark, det har Sundhedsstyrelsen ikke afslået. Blandt andet har der været gennemført tre forsøg med præparatet Marinol, der indeholder kunstige cannabinoider.

Ministeren fortæller, at han har en meget fordomsfri tilgang til cannabis som medicin. “Kan det bruges, så skal det bruges. Men det handler om at få dokumentation, ligesom vi gør med alle andre lægemidler, fordi vi nødigt vil risikere, at patienter får bivirkninger”.

15.09

Stine Brix (Enhl.) spørger: “Vil ministeren være med til at afkriminalisere de borgere, som bruger cannabis medicinsk?”

15.07

Liselott Blixt (DF) slår fast, at det for Dansk Folkeparti handler om medicinsk cannabis til patienter, som kan indtages i andre former end rygning.

Hun vil lave enten eksperimenterende eller alternative projekter i Danmark, frem for at vente på medicinalfirmaerne i 5 år. Hun beder om, at man åbner en dør for de læger og patienter, der gerne vil være med til at afprøve virkningen.

15.02

Ministeren vil ikke lovliggøre, hvis det sætter patientsikkerheden over styr. Men han udelukker ikke, at man finder medicinsk evidens for lægemidler med cannabis i fremtiden.

Ministeren vil have flere forsøg for at tilvejebringe dokumentation. Men han påpeger at Sundhedsstyrelsen ikke udfører den slags forskning og udvikling. Det sker hos medicinalvirksomhederne, som skal kunne dokumentere lægemidles evidens.

14.59

Ministeren om rå cannabis: Er optaget af patienternes oplevelse, men evidensen er afgørende. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke medicinsk brug af rå cannabis. Efter Sundhedsstyrelsens vurderinger har man i Danmark de præparater, der er har en dokumenteret effekt.

14.57

Ministeren beretter om medicinske produkter med cannabis fra England og USA. Det er dokumenteret at de giver lindring hos bestemte personer, og danske læger kan anmode om at udlevere det.

På den måde er medicinsk cannabis lovligt i dag, når det er tilberedt og godkendt af sundhedsstyrelsen.

14.50

Ministeren, Nick Hækkerup, understreger at politikerne skal forholde sig til den oplevelse, som nogle måtte have, af ikke at have fået tilstrækkeligt hjælp.

“Patienterne skal tages alvorligt, men når det er sagt skal patienter også kende til den evidens der er på området. Og der er ikke nok evidens”, siger han. Ministeren understreger i den forbindelse vigtigheden af Sundhedsstyrelsens vurderinger, som hviler på krav af videnskabelig dokumentation.

14.49

Den er budt velkommen til åbent samråd.

 

 

One Response to "LIVE: Følg ministeren i samråd om cannabis som medicin"