Her følger man fortsat forældet anbefaling: Skoleelever skal igen forberede sig på 19 grader i klassen

Rådhuset i Lejre Kommune er et af de steder, hvor der vil være 19 grader den kommende vinter. Foto: Kirstine Crenzien Pedersen

Mange kan sikkert stadig huske, at man mange steder skruede ned for temperaturen til 19 grader sidste vinter som følge af energikrisen, der opstod i kølvandet på Ruslands krig mod Ukraine.

Men selvom verden ser anderledes ud nu, bliver termostaterne også i år sat lavere end normalt flere steder i Lejre Kommune. Stramme kommunale budgetter gør nemlig, at man skal spare. Derfor bliver temperaturen holdt på 19 grader på blandt andet rådhuset i Lejre og kommunens skoler.

Sidste års anbefaling fra regeringen var en øjenåbner i Lejre, hvor man i kommunen sparede 2,4 millioner kroner på at sænke temperaturen i mange kommunale bygninger.

– Det har nok været sådan, at radiatorerne bare har kørt, og lige pludselig stod vi på en brændende platform: Er der gas nok i hanerne? Der har været nogle incitamenter for at gøre noget andet, siger Tina Mandrup (V), borgmester i Lejre Kommune.

Fakta om anbefalingen som regeringen udsendte sidste varmesæson

    • Som følge af energikrisen i vinteren 2023 anbefalede regeringen (herunder Energistyrelsen) kommunerne at fastholde temperaturen i de offentlige bygninger til 19 grader. Det fremgår af et byrådsmøde, at Lejre Kommune i den forbindelse sparede 2,44 mio.
    • Forud for den nye varmesæson, hvor man plejer at skrue op for temperaturen, har regeringen sløjfet anbefalingen, men en række kommuner har valgt at fortsætte anbefalingen fra sidste varmesæson. Andre kommuner vælger nu at skrue op for varmen igen.
    • I Lejre vil temperaturen fortsat være 19 grader i kommunale bygninger og 17 grader i haller. Undtagelsesvis vil der blive skruet op på 21 grader i daginstitutioner, tandpleje og ældre -og plejecentre.Kilde: Referat fra kommunalbestyrelsen i Lejre 25/09 2023, Energitiltag – varmesæson 2023-2024.

En rundringning til kommunens skoler i Kirke Hyllinge, Kirke Saaby, Hvalsø, Allerslev, Trællerup og Osted, som vi har foretaget, viser opbakning til, at lærere og elever endnu en gang må trække i uldtøjet. Skolerne er blevet adspurgt om, hvorvidt de er utilfredse med beslutningen om at fastholde sidste vinters temperatur på skolerne.

På Kirke Hyllinge skole er man ikke bekymret for de lidt køligere undervisningslokaler.

– Jeg har ikke oplevet utilfredshed fra nogen, og jeg er ikke selv urolig over, at der er 19 grader på skolen, siger Jakob Sjørslev, skoleleder på Kirke Hyllinge skole.

Læs også: Energikrisen får københavnerne til at skrue ned for julelyset: »Er vi ikke nødt til at ofre os lidt?«

Spørger man Tina Mandrup, er der en klokkeklar sammenhæng mellem de kommunalt ansattes mentalitet og det, at de fra politisk side ikke har mødt protester.  

– Medarbejderne ved, at de som ansatte i Lejre Kommune er en del af klimaomstillingen. Vi siger, vi alle er klimamedarbejdere. Vi gør alle det, vi kan, siger borgmester Tina Mandrup. 

Vision om grøn omstilling på bekostning af komfort?

Forholdet mellem visionen om en grøn omstilling og de ansattes komfort bør følges ad, hvis man spørger Pia Lund Jeppesen, som er næstformand i HK Kommunal, der er en fagforening for kommunalt ansatte.

– Alle kan tage en ekstra trøje på, men det er jo ikke meningen, at man skal sidde med skibukser og fingervanter. Grænsen går der, hvor man ikke kan udføre sit arbejde eller føler ubehag. Arbejdsmiljøloven skal overholdes. Det skal være muligt at udføre sit arbejde, mens man har et rimeligt velbefindende, siger Pia Lund Jeppesen og sætter således rammerne op for, hvornår hun mener, de kolde lokaler er uhensigtsmæssige.

Fakta om Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets vejledning

  • Ifølge Arbejdsmiljøloven skal der være en passende temperatur i arbejdstiden. Ifølge Arbejdstilsynets vejledning om temperatur i arbejdsrum med stillesiddende arbejde bør temperaturen ikke komme under 18 grader, og generelt bør den holdes på 20-22 grader.
  • Kilde: Arbejdstilsynet, Temperatursænkning på arbejdspladsen.

Næstformanden siger desuden, at det vigtigste for hende er, at man fra politisk side reagerer, hvis der opstår protester. Om det er tilfældet i Lejre Kommune, vil tiden i den kommende vintersæson vise. Spørger man Tina Mandrup, er de i kommunen lydhør over for begge muligheder.

– Vi har kun taget beslutningen i kommunalbestyrelsen for denne sæson. Og så skal vi jo finde ud af, om det også er det rigtige – ikke mindst i relation til arbejdsmiljøet, siger Tina Mandrup.

Det vil bliver diskuteret i kommunalbestyrelsen, hvorvidt kommunen fremadrettet vil fastholde temperaturen på 19 grader, forklarer borgmesteren.

Læs også: TV: Vikingerne lever i Lejre

Sådan gjorde vi: Vi undrede os over grundene til at fortsætte initiativet fra en sløjfet anbefaling. I den forbindelse foretog vi en rundringning til seks ud af de syv skoler i Lejre Kommune, som berøres af beslutningen, for at danne et billede af, om der er opbakning. Vi kontaktede borgmesteren i Lejre Kommune og næstformand i HK Kommunal med henblik på kommentarer om beslutningen.