Her skal det være slut med “minuttyrani” i hjemmeplejen

Faste teams i Allerød hjemmepleje giver gladere medarbejdere og tilfredse borgere. Foto: William Bjerre Rasmussen

Afslørende dokumentarer og vrede debatindlæg har i de senere år sat fokus på den dårlige og mangelfulde behandling flere ældre oplever, når de får brug for hjælp i hverdagen.

Det vil de gøre op med i Allerød Kommune, der har afsluttet en projektperiode med fokus på såkaldte selvstyrende teams i hjemmeplejen. De selvstyrende teams består af en gruppe faste medarbejdere, der besøger de samme ældre borgere. Desuden kan de ældre selv være med medbestemmende, når det kommer til hvilken hjælp de behøver.

Resultater fra projektperioden i hjemmeplejen

 • Den borgeroplevede kvalitet
  Der ses tydelige forbedringer i den borgeroplevede kvalitet, herunder bl.a. en oplevelse af forbedret kontinuitet og stabilitet.
 • Medarbejdertrivsel:
  Teamets sygefravær er faldet fra ca. 10 % i 2022 til ca. 4 % i 2023 (opgjort for januar-oktober).
  Team 1 fremstår også med høj trivsel og en øget forståelse og fælles ansvarsfølelse i forhold til at hjælpe hinanden og sikre retvisende og effektive kørelister.
 • Tværfagligt samarbejde:
  I relation til projektet er der udviklet et tæt og gensidigt udbytterigt samarbejde mellem team 1 og visitationen. Den udviklede model for nærvisitation forbindes med nemmere dialog og bedre forudsætninger for at sikre en hjælp, der løbende tilpasses borgernes aktuelle behov og ønsker.

Kilde: Vive

– Projektet har vist en klar gevinst for både borgere og for medarbejdere. Det var det, vi håbede på, og derfor er det svært at være utilfreds. Derfor har vi besluttet, at det ikke blot skal være et projekt, men en fast arbejdsmodel i vores hjemmepleje, siger Jesper Holdflod (S), der er formand for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune.

Glade borgere og medarbejdere

Allerød Kommune er én ud af 25 udvalgte kommuner, der har fået knap 6,8 millioner kroner fra Socialstyrelsen til en forsøgsordning med faste teams. Projektperioden løb fra december 2021 til december 2023, og projektet er netop blevet evalueret. Det er VIVE, som er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der har udarbejdet slutevalueringen.

“Vi ser det som en løsning på minuttyraniet, at det bliver faste og gennemgående personer, som møder de ældre.”
Lene Lindberg, formand for FOA Nordsjælland

Læs også: Seniorråd kritiserer Furesøs ældrepolitik

Og resultaterne af projektet er gode, fastslår slutevalueringen. Samme melding kommer fra Jesper Holdflod (S).

– Resultaterne er gode både set fra medarbejdernes perspektiv og borgernes. Borgerne oplever en kontinuitet, for de kender de medarbejder, der kommer hos dem, hvilket giver en tryghed hos borgerne. Samtidigt har vi kun fået positive tilbagemeldinger fra medarbejderne, der har lavere sygefravær og oplever et bedre arbejdsmiljø, siger han.

Det var kun ét af et hjemmeplejens tre teams, der indgik i projektet.

Et team, der bestod af 10 medarbejdere fra hjemmeplejen og fire sygeplejersker. Projektet er stærkt inspireret af den hollandske Buurtzorg-model, der tager afsæt i borgernes ønsker, og et mål er at borgerne skal møde de samme medarbejder, fremgår det af slutevalueringen. Slutevalueringen viser samtidigt også, at teamets sygefravær er faldt fra ca. 10 % i 2022 til ca. 4 % i 2023 (opgjort for januar-oktober), og at de ældres oplevelse af forbedret kvalitet blandt andet handler om stabilitet og kontinuitet i mødet med hjemmeplejen.

FOA: “En måde at gøre op med ‘minuttyrani'”

Hos FOA Nordsjælland, der organiserer medarbejderne i hjemmeplejen, er de som udgangspunkt tilfredse med resultaterne fra projektperioden

– Vi har fra FOAs side været fortaler for selvstyrende teams i mange år. Vi ser det som en løsning på minuttyraniet, at det bliver faste og gennemgående personer, som møder de ældre. For der er mange forventninger fra de ældre til de ansatte, men jeg mener, at faste teams kan være en måde at fastholde medarbejderne på, siger Lene Lindberg, der er formand for FOA Nordsjælland.

Formanden for FOA Nordsjælland understreger, at udbredelsen af faste teams i hele hjemmeplejen er en god idé, men at det kræver noget af politikerne, hvis det skal lykkes.

– Jeg er overordnet meget tilfreds med forsøgsordningen, men jeg tror, at flere parametre spiller ind her i Allerød med lokalløn og gode kørelister. Jeg ser frem til, at det udbredes til hele hjemmeplejen, men det kræver, at politikerne prioriterer det og får det implementeret på en ordentlig måde, siger hun.

Læs også: Elever fra folkeskole i »spireansættelser« på plejehjem

I seniorrådet i Allerød Kommune, der rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, er de positive over for, at faste teams nu bliver en del af hverdag i hjemmeplejen og en fast arbejdsmodel.

I et høringssvar skriver seniorrådet:

– Det fremgår, at der er mange fordele ved selvstyrende teams, og Seniorrådet hæfter sig særligt ved signifikante forbedringer i den borgeroplevede kvalitet, herunder bl.a. en oplevelse af forbedret kontinuitet og stabilitet. Det er fint. Seniorrådet ønsker, at kommunen fortsætter med at udvikle og udbrede konceptet med selvstyrende teams.

Medarbejdere efterspørger faste teams

Formanden for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune forklarer, at de medarbejdere i hjemmeplejen, der ikke indgik i projektet har efterspurgt at arbejde i faste, selvstyrende teams også.

– Vi har derfor valgt, at arbejdsmodellen med faste og selvstyrende teams skal udbredes til hele hjemmeplejen, når resultaterne fra projektet er så gode, som de er, siger Jesper Holdflod (S).

I sidste uge fremlagde regeringen en aftale om en ny ældrelov, hvor fokus blandt andet var på udbredelse af faste teams, hvilket de allerede arbejder med i Allerød Kommune.

Sådan gjorde vi: Journalisten så i et referat, fra Økonomiudvalgsmødet d. 16/4-2024 i Allerød Kommune, at en projektperiode med faste teams i hjemmeplejen var blevet færdigevalueret. Interviewene med formanden for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og formanden for FOA Nordsjælland er lavet telefonisk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.