Hestetaxa kommer københavnere til undsætning på bilfri søndag

Hestetaxaen vil trave rundt på de bilfrie gader. Foto: Jacob Crawfurd.
Hestetaxaen vil trave rundt på de bilfrie gader, når Købehavn bliver fri for biler til september 2016. Foto: Jacob Crawfurd.

De københavnske veje bliver ikke helt fri for køretøjer på den bilfri søndag til september næste år, som blev vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation i oktober.

På netop denne søndag vil bilernes tunge dæk blive erstattet af klikkene hestehove, lyder det fra Københavns Hestedrosche, der hilser næste års bilfri søndag hjerteligt velkommen.

– Vi vil da tage ind og fejre den bilfrie dag, lyder det fra Hans Jacob Wagner, der er ejer af Københavns Hestedrosche.

Hestetaxaen er ikke en nyt element i de københavnske gader, og til dagligt deler den de asfalterede veje og gader med biler og motordrevne taxaer. Men generelt undgår Hans Jacob Wagner at lægge kørslen i nærheden af Holmens Kirke, da vejene er for trafikerede af biler. Hestekræfterne skal sættes på overarbejde på de trafikerede veje, da vognen skal følge med bilernes hastige tempo. Men med bilerne af vejen, kan hestene frit komme rundt på veje, der før var for trafikerede til droschekørsel.

Byen fra hesteperspektiv

Hans Jacob Wagner og hans heste kan tilbyde drocshepassagerer en rundtur i indre by, hvor man kan opleve byens spir og tage fra en helt anden synsvinkel, end når man bevæger sig rundt i byen til fods eller i bil.

– Når man sidder i en hestevogn, har man et helt andet udsyn, end når man går og skal holde øje med hundelorte og andre trafikanter på fortorvet. Så kigger man i butiksvinduerne, men man ser ikke rigtig op, siger Hans Jacob Wagner.

Ifølge Hans Jacob Wagner oplever man byen på en helt anden måde, når man er passager i en hestevogn. Blandt andet fordi man sidder højere og ikke er dækket af et biltag, som skærmer for udsynet til byens arkitektoniske rammer.

Hop på hestevognen

Københavns Hestedrocshes besætning består af tre og en “halv” hest, som Hans Jacob Wagner selv betegner hans fire trækheste. Tre haflingere og en lille shetlandspony. Før i tiden var det muligt at praje en hestetaxa fra gaden, men efterspørgslen er ikke til det længere, lyder det fra droscheføreren. Interessserede drochepassagere skal i dag bestille en tid til at blive fragtet rundt ved ægte gammeldags hestekraft. Hans Jacob Wagner ser dog muligheder i at genoptage taxatanken om at praje og hoppe på direkte fra gaden på netop en bilfri dag – hvis de vel at mærke ikke allerede er booket af folk, der vil se byen fra hesteudsyn.

Hestetransport er ikke en taxakonkurrent

Hos Dansk Taxi Råd mangler de stadig at få afklaret med Københavns Kommune, om de får dispensation til også at køre i de københavnske gader på den bilfri søndag. Trine Wollenberg, der er direktør i Dansk Taxi Råd, påpeger at de motordrevne taxaer sørger for transport til syge og ældre mennesker, som ellers ikke vil kunne komme rundt med den offentlige transport. Dansk Taxi Råd ser dog ikke problemer med at dele gaderne med Hans Jacob Wagner og hans heste.

“Det er da et sjovt indslag”, lyder det fra Trine Wollenberg, der ikke ser hestetaxaen som en konkurrent.

Hestetaxaen kan, ifølge Trine Wollenberg, vise hvordan kørslen så ud mange år tilbage, hvor der ikke fandtes motordrevne køretøjer.