»Hey, vil du med ned for at stemme?«

Unge

Initiativer på Facebook og Youtube, besøg på uddannelsesinstitutioner, uddeling af flyers og badges – og så videre. Idéerne er mange, og der tages en del midler i brug, når unge skal motiveres til at stemme ved kommunalvalget d. 19. november gennem forskellige kampagner. Men hvad virker egentlig bedst?

Det virker nok bedre at gøre noget end ikke at gøre noget. Men noget af det, der kan være med til at mobilisere til en større valgdeltagelse, er de personlige relationer. Hvis man for eksempel bor to sammen, og den ene vil ned for at stemme og have den anden med, så er det sværere at sige nej.

Jonas Hedegaard Hansen, ph.d. studerende og forsker i politisk valgdeltagelse ved Københavns Universitet

Jonas Hedegaard Hansen, ph.d. studerende og forsker i politisk valgdeltagelse ved Københavns Universitet, vurderer, at de mange kampagner under alle omstændigheder har positiv betydning sammenlignet med slet ikke at sætte ind. Han mener dog især, at de personlige relationer kan være med til at øge de unges valgdeltagelse.

– Det virker nok bedre at gøre noget end ikke at gøre noget. Men noget af det, der kan være med til at mobilisere til en større valgdeltagelse, er de personlige relationer. Hvis man for eksempel bor to sammen, og den ene vil ned for at stemme og have den anden med, så er det sværere at sige nej, siger Jonas Hedegaard Hansen.

Sammen med en række andre forskere fra Instituttet for Statskundskab ved Københavns Universitet er Jonas Hedegaard Hansen igang med et eksperiment, der skal undersøge effekten af forskellige virkemidler. Forhåbningen er, at undersøgelsen vil bidrage til at kunne øge valgdeltagelsen for unge og nydanskere, der ved kommunalvalget i 2009 havde en tydeligt lavere valgdeltagelse end gennemsnittet.

Disse virkemidler testes bl.a. i eksperimentet:

• Dør-til-dør informationskampagner.

• Postomdelte pjecer og informationsmateriale.

• Opfordringer til at stemme/remindere via sms.

• Informationsmøder på uddannelsesinstitutioner.

Kilde: Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab

– Det, vi prøver, er at teste de forskellige instrumenter af. På den måde kan man opnå bedre viden til at lave bedre kampagner. Det er eksempelvis sådan noget som at sende breve eller SMS’er ud. Derudover prøver vi for eksempel at undersøge effekten af at lave valgmøder på uddannelsesinstitutioner. Så vi prøver at måle effekten af den type tiltag, siger han.

Valgdeltagelsen for kommunalvalget i år 2009 lå på 65,8 procent, hvilket var et fald på fire procentpoint i forhold til valget i 2005. Kun 47,1 procent af de unge under 30 år fik besøgt en stemmeboks.