Københavnerne slås med rotter som aldrig før

Rotte
Rotter generer i stigende grad Københavns borgere.
Foto: Wikipedia

Københavns Kommune modtager i stigende grad anmeldelser fra borgere, der har problemer med rotter. Henover de sidste par år, har udviklingen taget fart.

– I 2012 havde vi godt 4600 anmeldte sager. Det tal var sidste år steget til 5383, og i år regner vi med at komme over de 6000 anmeldelser, siger Kjeld Christensen, konstitueret enhedschef hos Enhed for Skadedyrsbekæmpelse hos Københavns Kommune.

Hvis tallet i 2014 overstiger de 6000 anmeldelser, er der tale om en stigning på 23% i løbet af de sidste to år. Kjeld Christensen påpeger, at en del af stigningen kan skyldes, at det er blevet gjort nemmere for københavnerne at anmelde forekomsten af rotter. Men Cand. Scient. i biologi, Jens Lodal, mener, at selve rottebestanden er på vej imod et maksimum, og at bestanden fortsat vil stige de næste fire år.

– Jeg er overbevist om, at vi vil se bestanden blive forøget frem mod 2018.

– Hvis man kigger på udviklingen tilbage fra 1980’erne, så er det en fluktuerende kurve, der topper hver tiende år. Den har toppet i ’88, ’98 og ’08, og den vil sandsynligvis også toppe i 2018, forklarer han.

En reel sundhedstrussel

Rotterne er ikke bare ulækre, men de udgør også en trussel for sundheden. Jens Lodal mener derfor, at man bør tage problemet seriøst.

– Den største grund til, at rotter er et problem, er smitterisiko og sygdomsoverførsel. Der er mellem 50 og 60 forskellige infektioner og sygdomme, som kan overføres fra rotter til mennesker.

– Herhjemme transporterer rotter især salmonella og campylobacter. Specielt salmonella kan give meget voldsomme virkninger hos personer, som bliver smittet, uddyber han.

Samtidig fortæller Jens Lodal, at rotterne kan forårsage sygdommen Weils syge, som i værste tilfælde kan være livsfarlig. Han understreger dog, at netop den infektion oftest rammer personer, som til daglig arbejder i vandlige miljøer.

En del af baggårdene i København er simpelthen ikke renlige nok. Her ligger der skrald og madrester, og det gør livet alt for let for rotterne.
Jens Lodal, biolog og skadedyrsekspert

Læs også: Hold styr på kloakken og undgå rotter

Gør livet surt for rotten

Vil man gerne undgå mødet med rotterne, kan man i første omgang sørge for, at rotterne får så dårlige betingelser som muligt. Du kan med fordel starte med din egen baggård.

– Det gælder sådan set om at gøre livet så surt for rotten som muligt, siger Jens Lodal og uddyber:

– En del af baggårdene i København er simpelthen ikke renlige nok. Her ligger der skrald og madrester, og det gør livet alt for let for rotterne.

Problemet med rotter findes i stort set alle former for bebyggelse, siger Kjeld Christensen.

– Ældre ejendomme med gamle afløbssystemer er generelt mere udsatte for fejl og defekter, som giver rotterne adgang til det fri. Men det sker også i nyt byggeri på grund af fejl i afløbskonstruktioner eller lignende, forklarer han.

Kjeld Christensen opfordrer samtidig til, at man omgående kontakter kommunen, hvis man ser en rotte i bebyggelse eller på gaden.

Læs også: TV: Rotterne kommer