TV: Københavns Universitet forbyder krænkende udklædning

Aske Strandbygaard & Peter Rav Degenkolv

I forbindelse med studiestart på Københavns Universitet tikkede en mail ind til tutorerne på Det Juridiske Fakultet. Af mailen fremgik nye retningslinjer, som forbyder udklædninger, der for nogle personer kan virke krænkende. Flere studerende stiller sig kritiske over for universitetets nye tiltag.

– Jeg synes, at det er ærgerligt, at to til tre menneskers holdninger skal ødelægge det for alle andre. Jeg er selv af anden etnisk baggrund, og jeg bliver ærligt talt ikke stødt af sådan nogle ting, siger 22-årige Gasha Farouk, som er jurastuderende på Københavns Universitet.

Gasha Farouk bliver bakket op af flere medstuderende på Det Juridiske Fakultet, heriblandt Christoffer Hansen, som også finder retningslinjerne en smule overdrevne.

– Jeg føler helt klart, at hvis nogle føler sig stødt eller forulempet, så skal det helt klart tages hånd om, men jeg synes også, at den er lidt for stram. På vores rustur skulle vi være klædt ud som teologer, og det måtte vi ikke, fordi der var nogle, der følte sig stødt af det. Det er lidt for meget, siger Christoffer Hansen.

Det er dog ikke alle, som deler den kritiske holdning. Ayman Alwali, som også har sin daglige gang på Det Juridiske Fakultet, bakker ledelsen op.

– Jeg kan godt forstå, at nogle måske føler, at der bliver sat en grænse for deres ytringsfrihed, men jeg ser det som simpel respekt. Hvis der er en gruppe, som føler sig stødt omkring noget, så er det klart, så viser man bare hensyn, fortæller Ayman Alwali.

Uenighed i personalegruppen

Det er ikke kun blandt de studerende, at de nye tiltag deler vandende. I personalegruppen på Københavns Universitet er der uenighed om, hvorvidt retningslinjerne har en positiv eller negativ virkning.

Professor på Københavns Universitet Dennis Meyhoff Brink forholder sig kritisk over for de nye retningslinjer og mener, at det kommer til at påvirke de studerendes studiemiljø.

– Jeg tror helt klart, at det kommer til at virke begrænsende for de studerende. Det er dem, der har de forskellige former for festkulturer, som implicerer udklædningsfester. Der bliver det en begrænsning, uden tvivl. Det bliver jo meget vanskeligere i fremtiden, for der er ingen grænser for, hvem man kan forestille sig, der kunne blive krænket over et eller andet, siger Dennis Meyhoff Brink.

Fællestillidsrepræsentant for HK-laboranterne på Københavns Universitet, Joan Lykkeaa, har været med til at forme de nye tiltag på universitetet. Hun kan ikke se problematikken, som Dennis Meyhoff Brink og flere studerende fremstiller.

– Jeg tror ikke, at det giver de studerende nogle begrænsninger. De er glade for at få nogle rammer, som den her retningslinje har været med til at sætte, siger Joan Lykkeaa.

Den præmis køber Dennis Meyhoff Brink ikke. Hans overbevisning er, at det ikke blot rammer studiemiljøet, men potentielt også går udover undervisningen.

– I det hele taget er det ikke klart, synes jeg, ud fra deres retningslinjer, hvad man må bruge i læringsformål. Kan jeg for eksempel vise racistiske billeder eller kan vi læse sexistiske historier eller blasfemiske ting? Det er en del af vores kulturhistorie. Det synes jeg godt, at man kunne have gjort klart, at det må man gerne, for selvfølgelig skal man det, forklarer Dennis Meyhoff Brink.