Kun vindkraft gør elbiler grønne

Foto: Flickr,
Foto: Flickr

Elbil, grøn energi, bæredygtighed. De sidste ord følger det første, som ællinger følger andemor. Det skyldes, at elbiler kører på strøm, ikke har noget udstødningsrør, og dermed ikke forurener, når de kører på vejene.

Men det er kun, når elbiler bruger på vindmølle-energi, at elbiler kan siges ikke at udlede CO2 – og selv da skal man stadig tænke på, at der er blevet forurenet i processen, hvor bilen blev bygget. Derfor giver elbilens bæredygtige image ikke et godt billede på, hvor meget elbiler egentlig forurener, lyder kritikken fra Michael Mücke Jensen, som er teknik- og miljøchef i Energi- og Olieforum, interesseorganisationen for benzin- og olieselskaberne i Danmark.

Hvis man introducerer elbiler i elsystemet, kan man jo argumentere for, at det er elbilerne, der øger efterspørgselen på el.

Teknik- og miljøchef i Energi- og Olieforum, Michael Mücke Jensen

Elbilers ‘grønhed’ afhænger af strømmen

Det er et spørgsmål om, hvor strømmen, som bilerne kører på, kommer fra. Kommer strømmen direkte fra vindmøller er CO2-udledningen lav, men hvis strømmen kommer fra almindelige kulkraftværker, udledes betydelige mængder CO2.

– Det kommer an på, hvilken el det er, der kommer ud af den stikkontakt, hvorfra man oplader elbilens batteri. Er det vindmøllestrøm, så er det rigtig, at der ikke udledes meget CO2. Men gennemsnittet for strømproduktion har en udledning, der er meget højere, siger Michael Mücke Jensen.

Han peger på, at elselskaberne i gennemsnit udleder over 300 gram CO2 for hver kilowattime (kWh) strøm, der bliver produceret. Og hvis der mangler strøm, så er det kraftværker, der producerer strømmen. Kraftværkerne kører på kul eller naturgas, og kan udlede op til 800 gram CO2 pr. kWh. Det kaldes marginalstrøm. Det betyder med andre ord, at vi, hvis vi øger vores forbrug af el markant, er nødt til at producere strøm via kraftværker, som udleder langt mere CO2.

Men den antagelse er konsulent for transport og elektriske systemer ved Danmarks Teknologiske Institut (DTI) Kim Winther ikke enig i.

– Et større forbrug af el vil ikke betyde, at de danske kraftværker vil udlede betydelig mere CO2. Der nemlig er kvoter for, hvor meget CO2 kraftværkerne må udlede, argumenterer Kim Winther.

Læs også: Elbiler boomer i Norge – Danmark sakker bagud

Elbiler øger Danmarks strømforbrug

I Danmark er målsætningen, at benzinbilers CO2-udslip skal ned på 100 gram per kilometer i 2020. I dag ligger små, nye benzinbilers CO2 udslip på omkring 100 gram per kørte kilometer, mens ældre biler og større biler udleder mere. Fx udleder den store amerikanske bil Hummer v8 over 400 gram CO2 per kilometer. Der er derfor stadig brug for, at den gennemsnitlige CO2-udledning per bil, falder.

Elbilen har længe været fremhævet som løsningen. Men hvis man regner på elbilers CO2-udslip, får man forskellige resultater afhængig af de tal man bruger.

Elselskaberne vil sætte prisen på el op, og så de kan blive nødt til at bygge flere vindmøller eller finde andre løsninger, hvis der mangler el.

Kim Winther, konsulent ved Danmarks Teknologiske Institut

Elbiler kører mellem 3,5 og 8 km på én kilowattime. Da CO2-udledningen per produceret kWh gennemsnitlig var 348 gram i Danmark i 2013, svinger tallet på elbilers CO2-udledning mellem 43 gram per kilometer til 99 gram per kilometer. Altså stadig mindre end benzinbiler.

– Men hvis man introducerer elbiler i elsystemet, kan man jo argumentere for, at det er elbilerne, der øger efterspørgselen på el. Så vil kraftværkerne være nødt til at producere mere strøm, og så skal CO2-udledningen regnes ud fra marginalstrømmen, siger Michael Mücke Jensen.

Hvis man følger Mücke Jensens argument og udregner elbilers forurening ud fra marginalstrømmen, svinger elbilers CO2-udslip mellem 100 g/km og 230 g/km – og kan dermed forurene ligeså meget som minivanen Mercedes Benz.

Vindmøller og elbiler er fremtiden

Forståelsen af, at man kan regne elbilens CO2-udledning ud fra marginalstrømmen, deler ikke seniorkonsulent i kommunikation Vibeke Agerdal Kristiansen fra elbiloperatøren Clever, der tilbyder ladeløsninger til elbiler. Hun vender i stedet ligningen den anden vej, og fokuserer på den energi de danske vindmøller producerer.

– Hvor meget CO2 en elbil udlader, afhænger af den strøm, man putter på den. I Danmark har vi ret meget vedvarende energi i vores energimix, og når der er meget energi i energimixet, så udlader en elbil meget lidt CO2, siger Vibeke Agerdal Kristiansen.

Læs også: Det går skidt for elbilerne

Kim Winther fra DTI, peger på, at grænserne for, hvor meget marginalstrøm, der må produceres, kan blive et incitament til at bygge vindmøller, hvis efterspørgslen på strøm stiger.

– En øget efterspørgsel på elbiler vil ikke betyde, at kraftværkerne får lov til at udlede mere CO2. Elselskaberne vil sætte prisen på el op, og så kan de blive nødt til at bygge flere vindmøller, eller finde andre løsninger, hvis der mangler el. Men de kan ikke bare kaste mere kul i kraftværket, siger Kim Winther.

I sidste ende er det elbilerne, der har det største potentiale for bæredygtighed, mener Vibeke Agerdal Kristiansen og peger på, at det er en del af Danmarks energistrategi, at vi skal have mere og mere vedvarende energi. Derfor mener hun, at elbilerne spiller godt sammen med klimamålene, der sigter mod, at vi skal udlede 80-95% mindre CO2 i 2050, end vi gjorde i 1990.