Lagde du mærke til demokratiets usynlige helte?

Af Casper Schomacker, Chanice Black og Sofie Lykke Pedersen

Her står Torsten Rasmussen / Foto: Chanice Black

Alt imens resten af Danmark i dag tager turen ned til stemmeurnerne på de lokale valgsteder, så har valgsekretærer, valgstyrere og tilforordnede travlt med at orkestrere selve folketingsvalgets gang og sikre, at alt foregår korrekt.

Ifølge Torsten Rasmussen, der er valgstyrer ved valgstedet på Holte Skole, har valgsekretæren de administrative opgaver, mens valgstyrerne og de tilforordnede er politisk udvalgt til at tjekke vælgernes identitet.

Læs også: Senior-vælger: »Der skal være bedre forhold for de unge, for det er dem, der skal føre verden videre, ikke?«

Hvorfor blive valgstyrer?

Man skal være i gang i mange timer, hvis man vil være valgstyrer, da det er frivilligt arbejde.

Torsten Rasmussen forklarer, at han først og fremmest gør det, fordi det er hyggeligt. Men han kan også godt se, at der ligger et samfundsansvar i, at det skal gøres:

– Der er jo nogen, der skal gøre det. Jeg synes, at det er vigtigt, at der er nogle borgere med, som har lyst til at være med i stemmeafhandlingen. Det er jo en borgerpligt, men samtidigt er det også frivilligt.

Men han forstår også godt, hvis man ikke har tid til det. Han var selv med første gang ved det seneste valg:

– Jeg er også pensionist, og jeg har tid til det. Hvis man ikke er pensionist skal man tage en hel dag fri til det, siger han.

Valgsekretærens opgaver

Valgsekretærens opgaver begynder før valgdagen. Som administrativ medarbejder skal man forberede alt fra de fysiske rammer til de frivillige tilforordnede:

– Som administrativ medarbejder er vi i gang med at klargøre valget allerede dagen inden. Sørge for, at der er de opslag, der skal være. Sørge for, at systemerne spiller. Og at de tilforordnede ved, hvad de skal lave, siger Pelle Ahm Ussing, der er valgsekretær ved Holte Skoles valgsted og ansat af forvaltningen.

Palle Ahm Ussing understreger, at der skal være styr på det hele:

– Dét, der er vigtigt, er, at valghandlingen afvikles korrekt. Der må ikke være slinger i valsen, så der skal også være styr på proceduren.

Dette suppleres af Jeppe Wesenberg, der er medhjælper ved samme valgsted. Han fortæller, at det hele sat i system med en checkliste, så proceduren overholdes.

Ud over de administrative opgaver er de også i kontakt med vælgerne. De skal besvare spørgsmål og hjælpe, hvis der er fejl på valgkortet.

Men de er også med til at skabe en god stemning på valgstedet:

– Det er også vigtigt at holde valgstedet levende, siger Pelle Ahm Ussing.