Lange ventetider kan have konsekvenser for sårbare borgere: »Deres sygdom bliver forværret i ventetiden«

Kennel Gjedbos Bichon Havanais
Foto: Merethe Mørup

Hunden siges at være menneskets bedste ven, men i nogle tilfælde er det firbenede dyr mere end blot en følgesvend. Servicehunde hjælper mennesker med fysiske og/eller psykiske handicap med at komme gennem dagligdagen. Ventetiden på den lodne hjælper kan imidlertid være lang, og det kan have konsekvenser.

Hvad er en servicehund

En servicehund kan, i henhold til serviceloven, bevilges af kommunen, som et hjælpemiddel til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  • Servicehunde er specialtrænede til den enkelte brugers behov og niveau.
    • Den kan enten være udbydertrænet af en virksomhed eller forening, eller den kan være ejertrænet, hvor ejeren i samarbejde med en træner, træner hunden.
  • En servicehund har adgang til butikker, restauranter, og andre steder, som almindelige familiehunde ikke har adgang til.

Kilde: Foreningen for ServicehundeBrugeres Rettigheder

Det skal være så nemt som muligt at få godkendt servicehunde

Godkendelsen af en hund som egnet til at være servicehund må ikke blive forsinket på grund af bureaukrati og unødigt rigide regler, skriver Dansk Folkeparti i en kommentar til NetAvisen.

– Servicehunde løser en vigtig opgave for borgere med handicap. Derfor skal det selvfølgelig være så nemt som muligt at få godkendt en hund som servicehund, skriver Dansk Folkeparti

Ministeren må sørge for, at kommunerne lever op til servicelovens regler og sikrer en hurtig og fleksibel godkendelsesproces
Dansk Folkeparti

Derfor bad partiet Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) forholde sig til den ventetid, der er på at få godkendt hunde som egnede til at kunne blive servicehund.

– Ministeren må sørge for, at kommunerne lever op til servicelovens regler og sikre en hurtig og fleksibel godkendelsesproces, skriver Dansk Folkeparti

På nuværende tidspunkt har Social-, Bolig- og Ældreministeriet ikke data på sagsbehandlingstiden på bevilling af servicehunde efter serviceloven, eller den ventetid der er for at få godkendt hunde, som egnede til at kunne blive trænet til at blive servicehunde.

– Jeg er dog bekendt med, at efterspørgslen på og interessen for servicehunde er steget i løbet af de seneste år, og at der er eksempler på, at den øgede efterspørgsel på hundene har ført til længere ventetider, siger Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Reglerne for visitation til hjælpemidler skal forenkles

Regeringen er opmærksom på, at der er en række udfordringer på hjælpemiddelområdet, og det er noget, de gerne ser udbedret.

– Regeringen har en generel ambition om at forenkle reglerne for visitation til hjælpemidler, så borgerne oplever øget tilgængelighed, mindre ventetid og mere smidig visitation, siger Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

At blive godkendt til at få servicehund kan tage tid

Servicehundeforeningen er en nonprofit organisation, der træner hunde til handicappede og psykisk sårbare mennesker i hele landet.

Det kan lede til, at deres sygdom bliver forværret i ventetiden
Hanne Troensegaard, chefinstruktør ved Servicehundeforeningen

For at få en servicehund skal både borgeren godkendes til at være berettiget til det, og hunden skal certificeres. Servicehundeforeningen kan ikke genkende, at der skulle være lang ventetid til at få certificeret borgerens hund. Det kan derimod være en langsommelig proces, når borgeren skal godkendes af kommunen, og denne ventetid kan have konsekvenser.

– Det kan tage lang tid før en borger bliver godkendt til at få en servicehund, og det er fordi de skal igennem mange vurderinger fra kommunens side. Det kan lede til, at deres sygdom bliver forværret i ventetiden, siger Hanne Troensegaard, chefinstruktør ved Servicehundeforeningen

Hanne Troensegaard vurderer, at det i Danmark er knap 200 psykisk sårbare borgere, der har en servicehund.

Læs også: Heidi efter hun mistede sin hund: ”Jeg gik ned med depression”

»Hvalpen nåede at blive et halvt år«

Merethe Mørup driver Kennel Gjedbo, der er et opdræt af Bichon Havanais og Coton de Tulear hvalpe. I efteråret 2022 oplevede hun selv den lange ventetid, da hun fik en hvalp som hun kunne se havde potentiale til at blive en psykiatrisk servicehund, og som hun ville give til en ung kvinde med psykiske vanskeligheder.

Problemet opstod, da den nye ejer først skulle godkendes af kommunen til at være berettiget til at få en servicehund, og dernæst skulle dokumentere overfor sit boligselskab, at hunden var godkendt som servicehund, inden hun kunne få lov til at have hunden i sin bolig.

Hvalpen blev født i september 2022 og kom først ud til sin nye ejer i marts 2023, selvom den danske lovgivning tillader, at en hvalp kan tages fra dens mor, når den er 8 uger gammel.

– Mens det stod på havde vi hvalpen hos os, hvilket vi synes var synd, selvom vi prøvede at træne den så godt vi kunne, siger Merethe Mørup

Sådan gjorde vi: Vi gik ind på folketingets §20-spørgsmål og fandt et spørgsmål, hvor Morten Messerschmidt (DF) spurgte Social- og boligministeren om hendes holdning til de lange ventetider for at få godkendt hunde som egnede til at kunne blive servicehunde. Derefter undersøgte vi baggrunden for dette spørgsmål og fandt kilder der kunne supplere artiklen.

One Response to "Lange ventetider kan have konsekvenser for sårbare borgere: »Deres sygdom bliver forværret i ventetiden«"