Ledere kan bruge pauser produktivt

Lederen kan få gavn at være sammen med medarbejderne i deres pauser.  Foto: morgueFILE
Lederen kan få gavn at være tilstede i medarbejdernes pauser.

Foto: morgueFILE

Mange bruger deres pauser på at tale om arbejde, og snakken er mindre formel, når den foregår for eksempel i en sofa. Pausen er derfor et rum, arbejdsgiveren kan have stor glæde af at deltage i. Det konkluderer et nyt studie af Leila Benali Bendtsen, Cand. pæd. i pædagogisk antropologi fra DPU. Hun har undersøgt, hvordan man bruger pauser i daginstitutioner.

I et pauserum kan de første spadestik ske i forhold til innovation og nytænkning.

Sanne Lorentzen, formand for BUPL´s Lederforening

– Det er der, ledelsen kan udøve ledelse. Det er der, lederne kan finde ud af stemninger og lodde, om der er problemer i personalegruppen. Derfor har pauserummet ret stor betydning ledelsesmæssigt, forklarer Laila Benali Bendtsen.

Formand for lederforening har erfaret fordelene

Formand for BUPL’s Lederforening, Sanne Lorentzen, siger, at ledernes tilstedeværelse i pauserne, ikke er noget, de har drøftet i foreningen. Dog kender hun pauserummets betydning fra sin egen tid som leder i en daginstitution.

Jeg har som leder selv prioriteret det højt at være til stede i pauserne. Selvom vi havde pauser i tre hold, kunne jeg godt finde på at sidde der hele tiden. Det var jo ikke fordi, jeg bare skulle sidde og hygge, men det var for også at være en del af personalegruppen, siger Sanne Lorentzen.

Snakken om arbejdet føles som pause

Det nye studie viser, at selvom pauserne indebærer snak om arbejdet, føles de stadig som pauser. Det gør de, fordi medarbejderne ikke er forpligtet til at tale om arbejde. Sofaer i personalestuen giver en mere hjemlig stemning. Det er med til, at folk slapper af og ikke er på vagt overfor lederen. Lederens rolle bliver nemlig blødt op i en sofa, uddyber Laila Benali Bendtsen.

Hvis en leder spurgte Sanne Lorentzen, ville rådet lyde, at de skal prioritere at være til stede i pauserne:

– Det er dér, at der sker rigtigt meget. Tankerne ruller på en anden måde. I et pauserum kan de første spadestik ske i forhold til innovation og nytænkning, siger hun.

Læs også: Udsigt til reform: Bekymring fylder hos klubpædagogerne

Bente Provstgaard, leder i Beboernes Børnehus og Vuggestuen Mindegade i Århus, bruger pauserne flittigt:

– Jeg er altid med i pauserne, for jeg ved, at der bliver snakket om noget fagligt. Men jeg ved også, at der bliver snakket alt muligt andet. Det synes jeg også, at jeg skal være en del af, siger hun.

Sofaerne kan også blive for bløde

I de institutioner, Bente Provstgaard leder, har de udover sofaer også massagestole i personalestuen. Bente Provstgaard kan mærke at indretningen betyder noget. Dog viser hendes erfaring, at der kan være situationer, hvor hvor den uformelle indretning ikke fungerer. For eksempel oplever hun til forældresamtaler, at stemningen kan blive for afslappet, hvis de sidder i sofaerne.

Laila Benali Bendtsen efterlyser mere forskning i pauser på arbejdspladser. For eksempel viser hendes studie ikke, hvilken slags beslutninger der tages i personalestuen.