Lokal frikirkepræst tager til Ukraine for 3. gang i år

En frikirke med et stort kors med navnet "PINSEKIRKEN" i store, hvide bogstaver på brun og rød mursten
Pinsekirken i Korsør, der hver måned holder besningssarrangementer for ukrainske flygtninge – også dem, der ikke er kristne

Fakta om Pinsekirken

  • Frikirke baseret på pinsebevægelsen, også kendt som pentekostalisme eller pinsevækkelsen
  • Opstod blandt angelsaksiske baptist- og metodistmenigheder i starten af 1900-tallet, fra Wales til USA, hvor det hurtigt spredte sig til Skandinavien
  • Tal fra 2011 viser at dengang var ca. 5100 medlemmer i 53 menigheder i Danmark
  • Det er ikke en central organisation, så anslaget af antal medlemmer på verdensplan varierer mellem 200-600 millioner mennesker
  • Fællestræk ved bevægelsen er karismatiske fænomener som tungetale, åndsdåb og helbredelse ved bøn

Kilde: Den Store Danske

Fredag d. 17. november tog Preben Westh til byen Izmail for at hjælpe det krigsramte land Ukraine – for 4. gang i år. I 28 år har han været præst i Pinsekirken i Korsør, som igennem de sidste 20 år har brugt tid og penge på at hjælpe Ukraine.

– Det startede med, at vi dannede venskabskirker nede i det vestlige Ukraine, syd for Moldova, i byerne Izmail og Bolgrad. Siden har det udviklet sig,” fortæller Preben Westh.

– Men da krigen kom, eksploderede det hele omkring os. Pludselig stod vi med en kæmpe indsamling fra alle pinsekirkerne i Danmark på omtrent 400.000 kr.

Skoleelever hjælper skoleelever: Varevogn med yogamåtter og skoleudstyr sendt til Ukraine

Siden krigens start har Preben Westh brugt mellem 8-30 timer om ugen på det frivillige hjælpearbejde i kirken. Han er i blandt de omtrent 60 medlemmer af Pinsekirken i sognet i Korsør. Omtrent en håndfuld af dem arbejder ugentligt med kirkens nødhjælpsprojekter til Ukraine.

Preben fortæller, at det er et stort, kompliceret, meget bureaukratisk arbejde at donere nødhjælp.
– Det involverer papirarbejde og kontrol for at sikre, at der er folk til at tage imod de donerede varer.

Kirkebørn i Bolgrad, Ukraine oplæser digte og synger sange for de handicappede og deres stedfortrædere, som er mødt op for at modtage donerede rollatorer og kørestole fra Danmark

En af Pinsekirkens samarbejdspartnere er organisationen ApiAid, der blev startet i 2002 af en række initiativtagere fra Citykirken Århus. De hjælper med at indsamle og sende ting til det krigsramte land; både tøj, hårde hvidevarer og rollatorer.

Hvad går pengene konkret til, hvis man donerer penge til jeres kirkes Ukraine-indsamling?
– Det afhænger af, hvad vi samler ind til. Nogle indsamlinger går direkte til nødhjælp, andre til hjælp til fattige, hjælp til børnehjem og alderdomshjem. Vi samler penge til internt fordrevne flygtninge og til hospitaler. Vi har hjulpet til såsæd i foråret og til udgifter til vinterkulde.

Pinsekirken hjælper også landets borgere under eget tag. De har to ukrainske flygtningefamilier boende i Pinsekirkens hus, hvor der er to lejligheder for dem at bo i. I starten boede de gratis, imens kirken hjalp dem med at blive registrerede.

Ukrainske flygtninge til danskerne: ”Alle skal forstå at 3. verdenskrig er startet”

“Når man kan gøre noget, så synes jeg, man skal gøre noget,” Troels Brandt (R), lokalpolitiker i Slagelse Kommune og initiativstifter bag “Reach out for Ukraine”

Støtte til Ukraine

  • Siden krigens start har Danmark doneret samlet ca. 23,3 mia. kroner til militære og ikke-militære formål.
  • 2,1 mia. kroner af dem er bevillinger og ca. 700 mio. kroner er til lånegarantier mv.
  • På området humanitær og akut støtte er Danmark i blandt de lande, der har støttet mest i forhold til størrelse
  • Den konkrete danske humanitære støtte er fokuseret omkring levering af basal nødhjælp, humanitær minerydning, genhusning af fordrevne, vinterforberedelser og beskyttelse af kvinder og børn.

Kilde: Kriseinformation.dk

Pinsekirkens arbejde har været med til at inspirere lokalpolitikeren Troels Brandt fra De Radikale, der er formand for Kultur- Fritids- og turismeudvalget i Slagelse Kommune. Han havde været til flere topmøder, der kaldte på politisk handling ift. Ukraine, men det var først, Troels Brandt talte med præsten Preben Westh, at det gik op for ham, at den form for arbejde er muligt at føre ud i livet.

”Jeg tror, at mit møde med Pinsekirken og deres arbejde forpligtede mig på en eller anden måde som menneske. Jeg er 56. Jeg kommer ikke til at gøre en stor og stærk politisk karriere, men når man kan gøre noget, synes jeg, man skal gøre det.

Det har ført til initiativet ”Reach out for Ukraine”. Kommunen er pt. i dialog med nonprofit organisationen Cross Cultures, som arbejder med idræt og bevægelse som middel til trivsel og fællesskaber i krigs- og konfliktramte områder i verden.

Sammen med Cross Cultures er Slagelse Kommune medunderskrivere for en EU-fondsansøgning til projektet, der stadig er i udviklingsfasen. Der forventes svar for EU-fondsansøgningen i 2024.

Sådan gjorde vi: Jeg stødte på det lokalpolitiske initiativ “Reach out for Ukraine” inde på Slagelse Kommunes byrådsmødereferater. Derefter interviewede jeg Troels Brandt, initativstifteren, og Preben Westh, præsten, der inspirerede ham til at stille forslaget. Jeg besøgte derefter Pinsekirken i Korsør.

29/11/23: Rettelse: Tidligere fremgik det, at præsten var taget afsted for 4. gang