Mail forbedrer medarbejderes kondition

email
10 mails i 10 uger forbedrede nogle medarbejderes kondition med 10 procent

I 10 uger modtog 160 kontormedarbejdere en mail, der opfordrede til at samle kollegerne til en tur på trapperne. Undersøgelsen er lavet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og resultaterne viser, at det simple tiltag forbedrede testpersonernes kondition og blodtryk.

Hvis det er noget man sætter i værk hen over hovedet på folk, så er der problemer
Svend-Erik Hermansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK

-Metoden er enkel og billig, og resultaterne tyder på, at der er et potentiale for at forebygge skadelige helbredseffekter af en stillesiddende livsstil gennem brug af mails med opfordring til kortvarig fysisk aktivitet på arbejdspladsen, står der i konklusionen på undersøgelsen.

Stillesiddende arbejde

  • Mere end 40 procent af de danskere der er på arbejdsmarkedet har stillesiddende arbejde.
  • Voksne ser i gennemsnit 3 timers tv om dagen.
  • Folk med lange uddannelser er mest stillesiddende i deres arbejde.

HK:  Initiativet kan skabe problemer

Arbejdsmiljøkonsulent i HK Svend-Erik Hermansen understreger, at det er vigtigt, at man har en dialog på arbejdspladsen om, hvad det er man vil opnå med projektet, hvis man indfører det.

Læs også: Løbeture i frokostpausen gør medarbejderne stressede

– Initiativet er udmærket, men man skal huske, at der skal være en accept fra alle om, at det er fint at være med og fint ikke at ville være med. Hvis det er noget man sætter i værk hen over hovedet på folk, så er der problemer, siger Svend-Erik Hermansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK.

Kan det stresse medarbejderne?

Det er ikke umuligt at forestille sig, at den ugentlige mail for nogle vil føles som en løftet pegefinger eller kunne være yderligere et stresselement i en i forvejen presset hverdag. Det blev ikke undersøgt i dette studie, men forsker hos NFA Emil Sundstrup mener, at det kunne være relevant at se på det aspekt også.

– Det vi kunne se var, at 82,7% af personerne i trappe-gruppen gik på trapper mindst 3 gange om ugen i gennemsnit over de 10 uger projektet varede. Dette ligger i den høje ende sammenlignet med andre studier vi har lavet – så tilknytningen til trappegangen var ret høj, siger Emil Sundstrup.

Motion i fritiden redder dig ikke

Selvom man lever op til de anbefalede 30 minutters daglig fysisk aktivitet, påvirker stillesiddende arbejde risikoen for at udvikle livsstilssygdomme. Det fremgår af en rapport fra september 2012, udarbejdet af Vidensråd for Forebyggelse.

Læs også: Ny forskning: Derfor kan motion forebygge demens

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø håber, at virksomheder vil tage metoden til sig.

– Flere af deltagerne har fortsat trappegangen på virksomheden efter forskningsprojektet er afsluttet. Resultaterne er først for nyligt blevet publiceret, så jeg tror, at der i nærmeste fremtid vil være flere der forsøger sig med denne simple form for sundhedsfremme på arbejdet, siger Emil Sundstrup, forsker hos NFA.

Undersøgelsen blev gennemført blandt 160 kontormedarbejdere, som alle fik målt deres kondition ved undersøgelsens start- og sluttidspunkt. Testpersonerne fik en mail hver mandag morgen i de 10 uger undersøgelsen varede.