Manglende kontakt med danskere sender udenlandske studerende retur

Udenlandske studerende vil lære deres danske medstuderende at kende. Foto: Wikimedia
Udenlandske studerende vil lære deres danske medstuderende at kende.
Foto: Wikimedia

På trods af introforløb og mentorordninger er kontakten mellem udenlandske studerende, som læser kortere eller længere tid i Danmark, og danskerne for lille. De udenlandske studerende føler ikke, at de får det nødvendige netværk, og det kan få dem til at flytte hjem igen, når de har taget deres uddannelse.

Formanden for foreningen International Student Society Copenhagen, Ana Cristina Fernandes, ser forholdet som et generelt problem.

– Noget af det første, der gjorde indtryk på mig, da jeg kom til Danmark for at studere var, at de udenlandske studerende savner mere kontakt med danskerne.

– Som udenlandsk studerende er det at have et godt netværk i det land, man kommer til, afgørende for, om man føler sig tilpas. Og gør man ikke det, kan det have den konsekvens, at de udenlandske studerende ikke har lyst til at bo i Danmark, når de er færdige med deres uddannelse. Også selvom de har læst en hel uddannelse på fem-seks år, siger Ana Cristina Fernandes, der selv stammer fra Portugal.

Som jeg oplever det, møder de udenlandske og danske studerende hinanden på studiet. De danner grupper og de arbejder sammen, men så stopper det også der.
Ana Cristina Fernandes, Formand for International Student Society Copenhagen

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at det kun er lidt under halvdelen af de udenlandske studerende stadig at finde i Danmark tre år efter end uddannelse. Men kontakten mellem de udenlandske studerende og deres danske medstuderende er til stede, siger Ana Cristina Fernandes. Som oftest udspiller den sig dog kun indenfor undervisningens rammer.

– Som jeg oplever det, møder de udenlandske og danske studerende hinanden på studiet. De danner grupper og de arbejder sammen, men så stopper det også der. Kontakten fortsætter ikke rigtig i deres fritid, og det udvikler sig sjældent til venskaber uden for studiet.

Læs også: Kritiserede uddannelser vil i kontakt med arbejdsmarkedet

Ærgerligt for danske virksomheder

Hos Dansk Erhverv mener man, at det er ærgerligt, at udenlandske studerende rejser hjem efter endt uddannelse. De er nemlig vigtige for det danske arbejdsmarked.

– Det danske arbejdsmarked har brug for udenlandske studerende, som kan bibringe ny viden og udfordre vores kulturforståelse. Vi skal have dem ud i vores virksomheder, siger Uddannelses- og Forskningspolitisk chef hos Dansk Erhverv, Mette Fjord Sørensen.

Hun mener, at opgaven i at forbedre den sociale integration af de udenlandske studerende ligger hos universiteterne og de øvrige uddannelsesinstitutioner.

– Man bliver nødt til at kigge på de enkelte uddannelsesinstitutioner, når det handler om at skaffe de udenlandske studerende et ordentligt socialt netværk i Danmark. Uddannelsesinstitutionerne må sætte sig ned og se på, hvordan de kan hjælpe deres udenlandske studerende.

Ana Cristina Fernandes ser også plads til forbedringer hos uddannelsesinstitutionerne.

– Man (uddannelsesinstitutionerne, red.) bør blive bedre til at støtte de mindre initiativer. Her er der masser af udenlandske studerende, som gerne vil møde danskerne. Og de er meget åbne for forskellige måder, det kan gøres på, siger hun.