Nedlæggelse af busrute kolliderer med Region Sjællands egne principper

Nedlæggelsen af busrute 120 mellem Karlslunde og Køge efterlader 430.000 passagerer på perronen årligt.
Foto: Tobias Bonde Simonsen

Regionen Sjælland lukker busrute 120 på strækningen mellem Karlslunde og Køge som led i spareplan.

Lukningen er i strid med regionens egne kriterier for besparelserne i den kollektive trafik. I kriterierne bliver det blandt andet slået fast, at tilgængeligheden til sygehuse og uddannelsesinstitutioner skal fastholdes. Men lukningen af ruten vil give “stor forringelse” på netop den front, viser Movias sparekatalog, som trafikselskabet har udarbejdet for regionen.

Medlem af regionens Trafik-, Infrastruktur og Miljøudvalg, Per Hovmand (K) erkender, at regionen bryder deres egne kriterier.

– Vores kriterier og disse besparelser hænger overhovedet ikke sammen,  man kompromitterer samtlige punkter uanset, hvilken rute man rører ved, siger han. Udvalgsmedlemmet mener dog, at borgere i området stadig vil have en tilstrækkelig adgang til offentligt transport.

– Det er jo ikke sådan, at der er 10 kilometer til et S-tog fra den her rute, vil jeg hilse at sige. Det er der fra rigtig mange andre steder på Sjælland, understreger han.

Køge Bugts pendlerformand, Kristian Jakobsen, er dog ikke i tvivl om, at nedlæggelsen vil have store konsekvenser for borgere i Køge-området.

– De overholder jo ikke deres egne principper. Hvis du bor i Køge Nord i dag og bruger Køge Sygehus, så kan du ikke komme derud, siger pendlerfomanden.

Spareplanen tvinger folk i biler 

Udover konsekvenserne for tilgængeligheden til sygehuse og uddannelsesinstitutioner fremgår det af sparekataloget, at nedlæggelsen af ruten mellem Karlslunde og Køge vil  ramme 430.000 passagerer årligt.

Her rammer Region Sjællands spareplan:

 • Busrute 120: Betjening mellem Karlslunde og Køge ophører
 • Tølløsebanen: Betjening reduceres til timedrift (frarådet af udvalg)
 • Busrute 490: Ingen betjening aften og weekend
 • Busrute 555/666: Ruter nedlægges
 • Busrute 740: Betjening reduceres til timesdrift
 • Busrute 760: Betjening reduceres til en morgentur og to eftermiddagsture
 • Busrute 780: Region sjællands andel af busbetjening ophører
 • Busrute 630R: Afkortes til Næstved – Faxe Syd
 • Busrute 263: Busruten nedlægges (frarådet af udvalg)
 • Natbetjening: 5 natbusruter nedlægges
 • Busrute 460: Region Sjællands andel af busbetjening ophører

Samlet besparelse på den kollektive trafik i regionen: 19,2 mio. kr.

Kilde: Region Sjællands sparekatalog

Folketingets beslutning i maj om at nedsætte bloktilskuddet og udviklingsbidraget til de danske regioner betyder, at Region Sjælland skal svinge sparekniven. Helt konkret skal der spares 112 mio. kr.

I juni blev der indgået politisk aftale om den regionale udvikling. Her blev det aftalt, at udgifterne til den kollektive trafik skal reduceres med henholdsvis 11 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2020. Udvalget satte i tirsdags et foreløbigt punktum i sagen, og derfor er lukningen af busrute 120 fortsat at finde i den planlagte spareplan.

– Det bliver ret kritisk, pointerer pendlerfomand Kristian Jakobsen, som forudser, at borgere bliver nødt til at finde alternativer til den offentlige transport.

– De bliver nødt til at købe en bil i stedet, siger han.

Pendlere er efterladt på perronen

Per Hovmand (K) kan godt forstå pendlernes bekymring, men mener ikke, at det nødvendigvis er regionens ansvar.

Regionen har efterladt borgerne på perronen. Og bussen er kørt.
Niels Rolskov, formand for Køges klima- og planudvalg

– Jeg ved godt, at besparelserne ikke er nogens lykke. Men hvis man synes, at ruten er vigtig, så kunne man jo spørge kommunerne, om de ville drive den, siger udvalgsmedlemmet.

Formand for Køges Klima- og Planudvalg, Niels Rolskov (Ø), mener dog, at det er regionens ansvar at finde alternativer til busruten.

– Det er en rute, som går gennem mange kommunegrænser, så det er oplagt, at det stadigvæk er en regional opgave, siger han og tilføjer:

– Regionen har efterladt borgerne på perronen. Og bussen er kørt.

Sådan gjorde vi: En gennemgang af Region Sjællands trafikudvalgs dagsorden til det seneste udvalgsmøde og Movias sparekatalog viste, at der var uoverensstemmelser mellem regionens målsætninger og beslutninger. Alle interviews er foretaget telefonisk. Der er selvfølgelig taget kontakt til trafikudvalgets formand, Peter Jacobsen (O), men han lod ikke høre fra sig.