Ny kampagne i Rudersdal skal forbedre forholdene i dagtilbud

På kampagnens hjemmeside reklamerer de med, at dagtilbuddene ligger i naturskønne omgivelser. Foto: Josefine Overbye

Rudersdal Kommune har lanceret en ny kampagne, som skal forbedre vilkårene for pædagogerne i kommunens dagtilbud. Kampagnen fokuserer på at fastholde det nuværende personale, men forsøger også at få flere pædagoger ind, og kommunen lokker blandt andet med tilbud om efter- og videreuddannelse. Kampagnen er blandt andet en respons på, at kommunen i dagspressen er blevet kritiseret for ikke at kunne sikre optimale arbejds- og lønvilkår for pædagogerne, samtidig med at den har svært ved at tiltrække nye ansatte.  

Kirsti Schou Tornøe, som er dagtilbudschef i Rudersdal Kommune, fortæller, at det har været vigtigt for dem at inddrage de ansatte i institutionerne i udformningen af kampagnen.

– Vi har skabt kampagnen i samarbejde med kommunens pædagoger og ledere, som har budt ind med, hvad de vægter højest på dagtilbudsområdet. Det er dels deres argumenter, som vi har bygget kampagnen op omkring. Vi har altså lyttet på, hvad de lægger vægt og sætter pris på, også for at tydeliggøre vores interesse for dem, som allerede er ansatte, men også for dem, som vi håber at rekruttere, siger Kirsti Schou Tornøe.  

Læs også: Pædagogisk leder frygter for børnenes fremtid: »Vi har ikke ressourcer nok til at bevare det pædagogiske arbejde« 

På kampagnens hjemmeside kan man læse sloganet: Uddannelse er en selvfølge – ikke en gode! Fokus på mulighed for efter- og videreuddannelse er ifølge dagtilbudschefen ikke det, som dagtilbuddene selv har efterspurgt mest, men hun mener, at yderligere uddannelse er afgørende for at kunne indgå i en kompetent personalegruppe. 

– Det har været en strategi for os gennem mange år, at der skal være mulighed for at efteruddanne sig. Det er netop for at fastholde og kompetenceudvikle på dagtilbuddenes medarbejdere, siger Kirsti Schou Tornøe.  

Forælder: “Vi er blevet bedt om at komme og hente vores børn, fordi der ikke er nok voksne” 

Det er dog ikke alle, som med det samme sætter deres lid til den nye kampagne. Katrine Birgitte Tarp Jensen, som bor i Rudersdal Kommune, har børn i dagtilbuddene, blandt andet en datter i vuggestuealderen. Som forældre er hun nervøs for, om fokusset er på det rigtige sted.  

– Det er positivt, at de i kommunen er opmærksomme på, at der er et problem, og at de er villige til at gøre noget og til at bruge nogle penge. Jeg kan alligevel godt være lidt i tvivl om, om det er det, som der skal til. Vi har lige stået i en situation i mine børns vuggestue, hvor alt personalet har sagt op, og det fortæller mig, at der nok er nogen, som har nogle rigtig dårlige arbejdsforhold, for ellers siger man vel ikke op på den måde, siger hun.

Kort om pædagoguddannelsen  

  • Uddannelsens varighed er 3½ år
  • Der er fire praktikforløb inkluderet i uddannelsen
  • For at komme ind skal du have enten en gymnasial uddannelse, relevant erhvervsuddannelse eller have haft følgende enkeltfag på gymnasieniveau: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt et valgfrit C-fag

Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)

I forbindelse med sidste kommunalvalg, deltog Katrine Birgitte Tarp Jensen i en forældregruppeindsats, hvor forældrene bidrog med fortællinger fra deres børns dagtilbud, under overskriften skrækhistorier fra daginstitutionerne. Hun har indtryk af, at problemet består i, at personalet mangler tid til at kunne give den omsorg, som børnene har brug for. 

Nogle gange er vi blevet bedt om at komme og hente vores børn, fordi der ikke er nok voksne, og der er jo ikke nogen, som har lyst til at have sine børn i en institution, hvor de melder rent ud, at de ikke er nok voksne til at passe børnene. Jeg tænker, at det er virkelig kaotisk, og hvis man har så travlt hele tiden, er det nok også et dårligt arbejdsmiljø, siger Katrine Birgitte Tarp Jensen.

Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe er bevidst om den pressede situation i institutionerne, men hun mener alligevel, at yderligere uddannelse af personalet også kan afhjælpe travlheden på stuerne.  

– Det er centralt for os, at uddannelsesmulighederne er praksisorienterede. Det gør en stor forskel, når alle har været afsted, fordi man bliver del af en personalegruppe, hvor alle så at sige taler det samme sprog og kan dele viden med hinanden. Hvis det kun er én der er afsted, bliver det svært at introducere ny viden, siger hun. 

Udfordringer med at fastholde pædagoger 

Dagtilbuddene i Rudersdal står over for flere udfordringer, når det kommer til at tiltrække og fastholde pædagoger. Det er blandt andet på grund af prisen for at bo i kommunen, mener Kirsti Schou Tornøe.

– Vi er ikke en typisk god kommune for de medarbejdere, der er inde for vores fagområde. Her er for dyrt, man kan ikke bo her. Derfor er der mange, som ikke bor i kommunen, men som skal bruge længere tid på transport, siger dagtilbudschefen.  

Hun fortæller også, at det er en stor andel af de omkring 800 medarbejdere, der bor i nabokommunerne og København.

Alle kommunerne kæmper om de samme pædagoger, og dagtilbuddene i Rudersdal har ikke forhandlet forhåndsaftaler, som sikrer fastholdelsestillæg til kommunens pædagoger og ledere, i modsætning til flere af nabokommunerne.  

– Lige nu er vi i forhandling med vores fagforening BUPL, blandt andet om løn. Vi vil gerne skabe en mere gennemsigtig lønstrategi for vores medarbejdere. Jeg kan ikke sige for meget, for forhandlingen er ikke landet endnu, men vi fokuserer på, at pædagogerne bedre skal kunne følge deres løn, siger Kirsti Schou Tornøe til spørgsmålet om, hvorvidt pædagogerne også kan forvente en udvikling i deres løn. 

Sådan gjorde vi: Idéen til artiklen kommer fra Rudersdal Kommunes nye kampagne, som de blandt andet har delt på Facebook. Kilderne er interviewet telefonisk.