Nyt digitalt arbejdsredskab på Rigshospitalet skal lette arbejdsgangene for portørerne

Rigshospitalet har indført nyt digitalt redskab for portørerne
Foto: ©News Øresund – Johan Wessman.

Rigshospitalet er en stor arbejdsplads, med store afstande mellem opgaverne for portørerne. For at undgå, at portørerne fremadrettet går forgæves til forskellige opgaver, har Rigshospitalet indført et nyt opgavesystem, som både letter bestilling, fordeling og håndtering af serviceopgaver.

– Der er et ønske for os om at gøre portørernes arbejdsdag nemmere, siger Lars Juhl Petersen, centerdirektør i HovedOrtoCenteret på Rigshospitalet.

Gennem systemet kan portørerne tilgå ad-hoc- og serviceopgaver direkte gennem deres mobiltelefon. Med blot et enkelt klik kan portørerne påtage sig en opgave, samtidig med den kliniske del af personalet kan følge med i statussen på den bestilte opgave. Sven Moesgaard er personaleplanlægger og portør på Rigshospitalet, og han oplever, det er blevet nemmere at tilgå opgaverne med det nye opgavesystem.

– I de gode gamle dage gik jeg rundt med en dæktelefon på min skulder, og så brugte jeg min anden hånd til at skubbe sengen med og var klar til at skrive min næste tur ned med den anden hånd. I dag booker jeg mig ind på en tur, og så tager jeg min telefon i lommen. Jeg kører min tur færdig, og jeg bliver ikke forstyrret på samme måde, siger Sven Moesgaard.

Det er blevet lettere at tilgå opgaverne i det nye system. Før i tiden sad en koordinator og uddelegerede opgaverne til portørerne. Det led er blevet skåret fra med det nye system, hvilket er en positiv udvikling, mener Oliver Lunde, som er portør på Rigshospitalet.

– I det nye system har du også nummeret på den sygeplejerske, der har bestilt opgaven. Så kan man ringe direkte til hende i stedet for at ringe til koordinatoren, som så skal ringe tilbage til sygeplejersken for at ringe tilbage til mig.

Læs også: Hovedstadens hospitaler lever ikke op til egne standarder 

Plads til forbedringer

Modsat mindre hospitaler, som har ét modtagecenter for bestillinger, så er Rigshospitalet opdelt i fem centre. På Rigshospitalet kan beskeden lande i et center, selvom beskeden var bestilt til et andet center. En kritik af systemet, som flere faggrupper har udtrykt, er, at det nye opgavesystem har svært ved at finde ud af, i hvilket af de fem centre bestillingen skal lande i.

– Hvis du tager et eller andet mindre sygehus og implementerer det her system, så lander beskeden i ét modtagecenter. Hos os bestiller du en tur og beskeden skal så lande i HovedOrtoCenteret. Ellers kan du ikke være sikker på, at den bliver løst, siger Sven Moesgaard.

Sven Moesgaard bliver bakket op af Lone Therkelsen, som er konstituerende ledende oversygeplejerske på Anæstesi- og Operationsklinikken.

– Overordnet kan jeg sige, det fungerer. Vi er overordnet tilfredse med det. Det virker bare som om, at systemet er lavet til et hospital med en central vagt og ikke til fem centre. Det har der været nogle problemer med, men det er ikke generelt.

Trods børnesygdomme i systemet er der en generel tilfredshed blandt de forskellige faggrupper. Lars Juhl Petersen erkender også, at der har været nogle bump på vejen i forhold til at implementere systemet.

– Det har været overvejende positivt, men der har også været enkelte områder, hvor vi har brugt lidt ekstra ressourcer på at få undervist i, hvordan vi får det til at fungere for alle parter, siger Lars Juhl Petersen.

Sådan gjorde journalisten: Journalisten fik et tip om, at et nyt opgavesystem skal lette arbejdsgangene for portørerne. Journalisten har kontaktet forskellige faggrupper og ledelsen på Rigshospitalet, som alle bekræftede en overordnet tilfredshed med opgavesystemet.