På trods af dyrere togbilletter rejser flere med S-tog i Lyngby-Taarbæk Kommune

34 kroner. Så meget koster det nu med rejsekortet fra Lyngby Station til Nørreport Station. Sidste år kostede den samme tur 30 kroner.

DSB hævede nemlig billetpriserne i slutningen af januar 2024. Men selvom det nu er blevet dyrere at rejse med tog, så er antallet af togpassagerer fra S-togstationerne i Lyngby-Taarbæk Kommune steget. Faktisk har 9,1 procent flere rejst med S-tog i begyndelsen af 2024 sammenlignet med begyndelsen af sidste år. Det fremgår af tal fra Trafikstyrelsen.

Selvom man har bil, så koster det stadigvæk meget, hvis man skal rundt i omegnen af Lyngby. Man skal jo også betale mange steder for at parkere. Så kan jeg jo lige så godt tage toget. Det kører jo altid og kommer frem til den tid, man regner med.
Ingrid Jensen, pensionist og bosat i Lyngby.

I slutningen af september 2023 annoncerede DSB, at billetpriserne ville stige fra den 21. januar 2024 grundet den høje inflation i 2o23. Det har medført, at priserne på rejsekort i gennemsnit er blevet 12,8 procent dyrere på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Til trods for dette viser tal fra Trafikstyrelsen, at de dyrere togbilletter ikke har skræmt borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune væk fra den kollektive transport. Tværtimod viser de seneste tal, at yderligere 64.000 rejsende er steget på et S-tog på kommunens S-togstationer, når man sammenligner passagertallet for begyndelsen af 2023 med passagertallet for begyndelsen af 2024.

Læs også: S-tog til Roskilde deler stadigvæk vandene

Artiklen fortsætter efter billedet

F-linjen fra en bro (Foto: Jasper Carlberg)

Letbanen gør det besværligt at brugen bilen

For Richard Sandbæk (C), der er formand for Teknikudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, er det ikke en overraskelse, at mange af kommunens borgere flittigt bruger de kollektive transportmuligheder, der findes i kommunen.

Han forklarer nemlig, at Lyngby-Taarbæk Kommune betaler lidt over 60 millioner kroner til kollektiv trafik. Det beløb gør kommunen til den kommune i landet, der bruger allermest på kollektiv trafik.

Samtidig understreger Richard Sandbæk (C), at “pendlerne” i Lyngby-Taarbæk Kommune udleder færrest kilo CO2 om året blandt alle kommuner på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Konkret udleder en pendler i Lyngby-Taarbæk Kommune nemlig 828 kilo CO2 sammenlignet med et regionalt gennemsnit på 1133 kilo CO2.

Tallet refererer i denne sammenhæng til mængden af kilo CO2, som den gennemsnitlige borger i Lyngby-Taarbæk Kommune udleder på tværs af alle transportformer, når vedkommende tager til og fra arbejde. Det fremgår af Movias hjemmeside.

Men selvom Lyngby-Taarbæk Kommune bruger flest midler på den kollektive transport, så peger Richard Sandbæk (C) dog på én særlig grund til, hvorfor antallet af “påstigere”på kommunes S-togstationer stiger.

– Kommunen er belastet af en letbane. Det betyder, at der er meget trafikstop i kommunen, siger han.

Richard Sandbæk (C) fortæller nemlig, at Lyngby er “fuldstændig lukket af” i forbindelse med anlæggelsen af den nye letbane i Hovedstadsområdet. Han uddyber, at byggeriet af letbanen har medført, at borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune næsten ikke kan bruge deres bil.

– De mange trafikforhindringer i kommunen betyder jo nok, at borgerne har følt sig nødsaget til at tage S-toget, siger han.

Læs også: Borgerlig splittelse om letbane i Gladsaxe

Toget kører altid og kommer frem til tiden

Ingrid Jensen er pensionist og bosat i Lyngby. Men selvom hun har sin egen bil, bruger hun i stedet ofte S-toget fra Lyngby Station.

– Jeg bor tæt på en station, og der kører tog hver dag og næsten hele tiden. Det er så nemt at komme rundt, siger hun.

I den forbindelse uddyber hun, at de hævede billetpriser ikke har fået hende til at rejse mindre med S-tog. Ingrid Jensen nævner nemlig, at hun ofte bruger toget i stedet for bilen, når hun skal rundt i omegnen af Lyngby eller til København. Hun siger, at “det bedre kan betale sig”. Det skyldes blandt andet, at byggeriet i forbindelse med den nye Letbane har gjort det mere vanskeligt at transportere sig rundt i byen.

– Det er besværligt at transportere sig rundt i omegnen af Lyngby på grund af etableringen af letbanen. Hvis man skal fra den ene ende af Lyngby til den anden, tager det rigtig lang tid, for man skal køre af store omveje, siger Ingrid Jensen.

Byggeriet og afspærringerne i forbindelse med Letbanen er dog ikke den eneste grund til, at hun foretrækker at tage S-toget, når hun skal rundt i nærområdet. Hun understreger nemlig, at det også koster meget at bruge bilen og betale for parkering.

– Selvom man har bil, så koster det stadigvæk meget, hvis man skal rundt i omegnen af Lyngby. Man skal jo også betale mange steder for at parkere. Så kan jeg jo lige så godt tage toget. Det kører jo altid og kommer frem til den tid, man regner med, siger hun.

Læs også: Kystbanen er under kritik: »Togdriften er ringere end i Kenya«

S-toget er stadig et “relevant” tilbud 

Spørger man Charlotte Kjærullf, der er kundechef hos DSB, skyldes stigningen i antallet af passagerer, at S-toget stadig er et “relevant” tilbud.

– S-toget er fortsat et relevant tilbud for rigtig mange, der rejser til og fra København. S-togene kører hvert 10. minut, så det er nemt at bruge S-toget for at komme på arbejde eller for at lavet noget i fritiden, siger hun.

Charlonne Kjærulff mener derfor, at S-togene fortsat er relevante, selvom det er blevet dyrere at køre med dem.

I den forbindelse nævner Charlotte Kjærullf også, at Badedanmark i 2023 konkret udrullede et nyt signalsystem. Det har helt specifikt betydet, at S-togene kører med en “historisk høj punktelighed” på over 96 procent. Ifølge DSB’s hjemmeside, refererer “punktlighed” til antallet af rejser, hvor toget ankommer senest tre minutter senere end planlagt.

– Den høje punktlighed gør, at man oplever S-toget som en stabil og pålidelig transportform, siger hun.

Derudover siger Charlotte Kjærullf siger også, at det ikke kun er S-togsstationerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, der oplever en stigning i antallet af passagerer.

– Generelt har vi set en vækst i S-togsrejser fra udgangen af 2023, og vi har ikke set et fald i rejser som følge af prisjusteringen i januar 2024, siger hun.

Flere stiger på S-toget

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger der tre S-togstationer: Lyngby Station, Sorgenfri Station og Virum Station. Fælles for stationerne er, at de alle tre har haft en stigning i de såkaldte “påstigere”, hvis man sammenligner januar og februar 2023 med januar og februar 2024. “Påstigere” skal i denne sammenhæng forstås som antallet af passagerer, der stiger på S-toget fra den pågældende station.

Ifølge tal fra trafikstyrelsen oplevede de tre stationer nemlig en stigning fra samlet 705.048 “påstigere” i januar og februar 2023 til samlet 769.212 “påstigere” i januar og februar 2024. Det svarer konkret til en stigning på 9,1 procent eller 64.164 flere passagerer.

Pris per zone for normalt rejsekort til voksne

Antal zoner 2023 2024 Procentuel ændring
2 18 kr. 20,50 kr. 13,9%
3 23,50 kr. 26,50 kr. 12,8%
4 30 kr. 34 kr. 13,3%
5 37 kr. 42 kr. 13,5%
6 43,50 kr. 46 kr. 5,7%
7 48 kr. 52 kr. 8,3%
8 53,50 kr. 58 kr. 8,4%
9 59 kr. 64 kr. 8,5%
10 65 kr. 70 kr. 7,7%

 

(Kilde: dinoffentligetransport.dk)

Det fremgår også af DSB’s takstblad for 2024, at det primært er de korte rejser, som har fået pålagt de største priststigninger. Det vil sige, at billetterne for rejser, der er strækker sig længere end 12 zoner, ikke er steget med mere end mellem to til fire procent.

Data fra Trafikstyrelsen viser dog, at langt størstedelen af rejserne fra S-togstationerne i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke strækker sig ud over fire zoner. Det vil altså sige, at de togrejsende fra Lyngby-Taarbæk Kommune er omfattet af prisstingerne på 12,8%.

Sådan gjorde journalisten: Journalisten gik ind på Trafiksstyrelsens hjemmeside og undersøgte, om der havde været et fald i antallet af passagerer i forbindelse med, at billetpriserne er blevet dyrere. Herfra kontaktede journalisten DSB, Lyngby-Taarbæk Kommune og fandt en lokal borgere gennem en Facebookgruppe. Herfudfra talte journalisten med alle kilderne telefonisk. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.